Skip to content

  01.03.2021

  Solteq Oyj ostaa utilities-sektoriin erikoistuneen Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan

  Solteq Oyj on tänään allekirjoittanut Partiture Oy:n kanssa sopimuksen liiketoimintakaupasta, jonka myötä Partiture Oy:n asiantuntijapalveluliiketoiminta nykyisine työntekijöineen ja asiakkaineen siirtyy Solteqille 1.3.2021 alkaen. Partiture Oy on Suomen johtava energia-alan konsultointi- ja projektinhallintayritys. Utilities-sektori on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa, jossa digitaalinen murros on nostanut digitaaliset ratkaisut yhtiöiden strategian ytimeen. Liiketoimintakaupan myötä Solteqille siirtyy 16 asiantuntijaa Partiture Oy:stä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta on 2,35 miljoonaa euroa.

  Liiketoimintakauppa tukee Solteqin Utilities-liiketoiminnan tarjonnan laajentumista liiketoiminnan kehittämisen konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin. Maaliskuun alussa toimintansa aloittava Solteq Utilities Consulting -liiketoimintayksikkö tarjoaa kaikille toimialan asiakkaille työkaluja liiketoiminnan strategiseen ja datalähtöiseen kehittämiseen. Samalla entistä syvällisempi toimialaosaaminen auttaa yhtiötä varmistamaan utilities-ohjelmistotuotteidensa kyvykkyyden vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

  Liiketoimintakaupan hinnasta noin 350 000 euroa maksetaan Solteqin uusilla osakkeilla yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Käteisenä maksettavasta kauppahinnasta 1,0 miljoona euroa maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppukauppahinta maksetaan 15.12.2021.

  Osakkeiden merkintähinta määräytyy helmikuun 2021 kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella. Uusia osakkeita lasketaan liikkeeseen enintään 100 000 kappaletta ja osakeannissa annettavien osakkeiden osuus ei ylitä 0,52 % osakeannin jälkeisestä osakemäärästä. Suunnattu osakeanti tullaan toteuttamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen arviolta 10.3.2021 mennessä. Partiture Oy:llä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet tullaan liittämään Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään ja hakemaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingin Pörssiin. Osakkeita koskee luovutusrajoitus 24 kuukauden ajan, ja myyjä panttaa kaupan vastikkeena saamansa osakkeet 24 kuukauden ajaksi kauppakirjan vastuiden vakuudeksi.

  Vuonna 2020 kaupan kohteena olevan asiantuntijapalveluliiketoiminnan liikevaihto oli noin 2,35 miljoonaa euroa (2019: noin 2,0) ja tulos noin 0,8 miljoonaa euroa (2019: noin 0,7).