Skip to content

  25.05.2023 — lukuaika 4 minuuttia

  Menestyksekkään AMR-muutoshankkeen edellytykset

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Nykyinen mittauslaitekanta alkaa olla tiensä päässä, ja samalla trendien mukana lainsäädännön, ja asiakkaiden kehittyvät vaatimukset kohdistavat paineita verkkoyhtiöiden liiketoimintaan. Miten siis reagoimme tähän haasteeseen? Avaimet muutosten menestyksekkääseen hallintaan ovat huolellinen suunnittelu, laaja asiantuntemus ja harkittu lähestymistapa. Kuinka moni saa hankkeen ovet kerralla auki ja kuinka moni joutuu tiirikoimaan lukot? Kerää kootut vinkkimme AMR-projektin menestyksekkääseen läpivientiin! 

  Kohti mittariluennan seuraavaa loikkaa 

  10-15 vuotta sitten Suomessa tehtiin harppaus kulutusmittauksessa ensimmäisen sukupolven etäluettavien sähkömittarien käyttöönoton myötä. Tällä hetkellä nykyinen mittauslaitekanta alkaa olla elinkaarensa loppupuolella, ja toisaalta myös sähkömarkkinat ovat muuttuneet uusiutuvan energian merkittävän lisääntymisen sekä asiakkaiden tarpeiden muutosten myötä. Muutosajureita tulee myös lainsäädännön systeemisen ohjauksen kautta; muutoksen ohjaamiseksi sähkömarkkinalakia on päivitetty uusien AMR 2.0 -mittauslaitteiden suhteen, niin laitevaatimusten kuin muun muassa asennusaikataulujen suhteen.  

  Pystyäkseen täyttämään asetetut lainsäädäntövaatimukset, pitääkseen oman ydinliiketoimintansa tehokkaana ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti, on jakeluverkonhaltijan ryhdyttävä toimeen. Muun muassa uuden mittauslaitekannan vaatimusten määrittäminen ja hankinta, luentajärjestelmän hankinta, järjestelmäintegraatioiden muutokset sekä laitteiden asentaminen kentälle vaativat paljon asiantuntemusta, jotta uudistus saadaan kokonaisuutena toteutettua tehokkaasti, laadukkaasti ja aikataulussa pysyen.  

  "Systemaattinen ja perusasioihin keskittyvä lähestymistapa mahdollistaa AMR 2.0 -hankkeen onnistumisen määrittelystä ja hankinnasta aina luentapalvelun sopimuskauden loppuun saakka."

   

  Tässä siis vinkkimme AMR-projektin menestyksekkääseen läpivientiin

  • Aseta tavoitteet

   Hanketta käynnistäessä on hyvä asettaa päämäärät, joihin hankkeessa pyritään. Tavoitetasojen asettamisen kautta määräytyvät myös tarvittavat panostukset hankkeeseen. Osalle yhtiöistä tavoitteena voi omien rajallisten resurssien tai strategisten valintojen takia olla muuttuneen lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen. Toisessa ääripäässä tavoitteina voisivat olla uusien palveluiden innovointi uusien laitteiden ja järjestelmien päälle, sekä prosessien läpikotaisin mylläys ja tehostaminen. Tähän voi lisäksi yhdistyä pitkäjänteisen kehitysroadmapin luonti osana hanketta. Tavoitteiden tulee näkyä sekä realistisina toimittajaa sopimuksellisesti sitovina projektin vaatimuksina että oman organisaation toimintaa ohjaavina mittaristoina. 

  •    Tunne prosessit

  Uusi projekti mahdollistaa prosessien perkaamisen kautta nykytilanteen ymmärryksen kirkastamisen ja kehityskohteiden tunnistamisen. Kehityskohteisiin voi lukeutua verkkoyhtiön itsepalvelujen automatiikan kehittäminen; asiakas voi esimerkiksi tilata uuden mittauslaitteensa HAN-portin aktivoinnin nettisivujen kautta. Näin vältetään ylimääräistä ruuhkaa puhelinpalvelussa. Tämä on asiakastyytyväisyyden lisäksi tukena myös yhtiön työntekijöiden työtyytyväisyyden nostossa, kun helposti automatisoitavien tehtävien sijaan voidaan keskittyä isompiin haasteisiin. Lisäksi projekti mahdollistaa verkkoyhtiön käyttöpaikkatietojen systemaattisen rikastamisen, kun laiteasennusten yhteydessä saadaan päivitettyä sisäänpääsytietoja ja sulaketietoja.  

  • Napakka ote muutoksista

  Pakollisen mittausuudistuksen ohella yhtiöllä on todennäköisesti muita rinnakkain eteneviä hankkeita, joihin paras näkyvyys löytyy yhtiön omilta asiantuntijoilta. Projektien onnistumisen varmistamiseksi on ehdotonta luoda selkeä kokonaiskuva meneillään olevista muutoksista, ja niiden välisistä sidonnaisuuksista. Verkkoyhtiön itsensä kannattaakin pitää ote muutosprojektin koordinoinnista. Tätä luentapalvelun toimittaja ei pysty tekemään puolestasi. 

   

  Tässä kuvatun kaltainen systemaattinen ja perusasioihin keskittyvä lähestymistapa mahdollistaa AMR 2.0 -hankkeen onnistumisen määrittelystä ja hankinnasta aina luentapalvelun sopimuskauden loppuun saakka. Tällä vuosikymmenellä saamme seurata, minkälaisia uusia palveluita markkinassa syntyy uuden teknologian ympärille. Mitä yhtiöiltä odotetaan, kun kulutuksen seurannan reaaliaikaisuus mahdollistuu käyttöpaikan asiakkaalle? Nouseeko tarpeen lukea mittauslaitteita vielä varttiakin tiheämmin, ja toimittaa piikkikuormatietoja pilvipalveluun vaikkapa sähköauton latausjärjestelmien mitoitusta varten?  Kun verkkoyhtiöissä on rakennettu hyvä perusta muutosten varalle, voidaan uusia palveluitakin saattaa tuotantoon samalla järjestelmällisyydellä.

   

  Solteq Utilities Consulting - Energia-alan asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut 

  Autamme energia-alan asiakkaitamme kirkastamaan tavoitteet ja suunnittelemaan sekä läpiviemään hankkeet asetettujan päämäärien saavuttamiseksi laadukkaasti ja aikataulussa. Toimimme luontevasti rintarinnan osana energiayhtiön omaa asiantuntijatatiimiä, olipa kyse sitten kilpailutuksista, järjestelmähankkeiden läpiviennistä tai toiminnan ja prosessien kehittämisestä.

  Meissä yhdistyy energialiiketoiminnan tuntemus ja ICT-projektiosaaminen. Toimimme järjestelmäriippumattomasti. Haluamme että asiakkaamme onnistuvat hankkeissaan ja saavuttavat asettamansa tavoitteet. Lue lisää >

  Asiantuntijapalveluillamme varmistat myös AMR 2.0 -hankkeet uuden luentajärjestelmän julkisen hankinnan ja käyttöönottoprojekektin vaiheiden läpiviennin aikataulussa ja laadusta tinkimättä. 

  Asiantuntijapalvelumme AMR 2.0 -hankkeisiin

   

  Teknologiakonsultointi, Utilities-ratkaisut, Energia-ala, Solteq Energy Academy