Skip to content

  26.04.2022 — lukuaika 5 minuuttia

  Seuraavana vuorossa varttimuutokset

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Sähkömarkkinoilla valmistaudutaan siirtymään tunnista varttiin markkina- ja mittausaikajakson osalta. Selvitimme varttimuutoksia ja niiden vaikutuksia Solteq Energy Academyssä ja pidimme sen pohjalta webinaarin helmikuussa 2022. Huomasimme, että aihe on mielenkiintoinen ja todellakin monitahoinen, joten päätin kirjoittaa aiheesta vielä blogin.

  Miksi siirrytään varttiin?

  Varttiin siirtymistä on edistetty yhteispohjoismaisen tasehallintahankkeen puitteissa, mutta mm. säätösähkömarkkinoiden viivästymisen takia eri Pohjoismaat tulevat siirtymään vartin markkina- ja mittausaikajaksoihin eri aikatauluissa. Suomen osalta varttimittaukset ja taseselvityksen siirtyminen vartin aikajaksoon 22.5.2023 ovat ensimmäiset konkreettiset varttimuutokset sähkömarkkinoille. Myös varttituotteet tulevat mahdolliseksi päivänsisäisessä kaupassa Suomen tarjousalueella. Säätösähkö, vuorokausi- ja reservimarkkinat siirtyvät viivästyksistä johtuen varttiin vasta myöhemmässä vaiheessa. Muutokset on kirjattu EU:n ja Suomen lakeihin ja ne on siis pakko toteuttaa. Muutosten myötä reaalimaailmaa tarkasteleva markkinan pulssi muuttuu nopeatempoisemmaksi.

  Vartin avulla pystytään osoittamaan tasepoikkeamia tarkemmalla resoluutiolla. Tällöin vastuu ja kustannus taseessa pysymisestä kohdistuu myös tunnin sisällä tasepoikkeaman aiheuttajalle. Sitten kun tasepoikkeamat hinnoitellaan vartissa, saadaan esille joustavuuden tai sen puutteen todellinen hinta, mikä puolestaan kannustaa investointeihin tulevaisuuden kulutus- ja tuotantopaletin joustavoittamiseksi. Nopeuttamalla tätä muutosta yhtiö tekee osaltaan myös palveluksen vihreän siirtymän tavoitteille. Näitä vartin hyötyjä ei kuitenkaan saada ennen kuin koko ketju etäluentalaitteelta kaupankäyntiin, taseselvitykseen ja tasesähkön hinnoitteluun on vartissa. Toki varttimuutokset itsessään eivät tuo kaikkea joustopotentiaalia sähköjärjestelmään, vaan samanaikaisesti edistetään myös muita jouston edellytyksiä, kuten kuormanohjaustoiminnallisuutta osana uusia etämittauslaitteistoja ja toisaalta itsenäisen agregaattorin roolin määrittelyn yhteydessä.

  ”Varttimuutokset tarkoittavat erilaisia muutostarpeita eri osapuolille ja niiden vaikutuksia kuhunkin liiketoimintakokonaisuuteen on alettava toteuttaa, sillä ensimmäinen muutospiste odottaa heti tämän vuoden lopussa.”

   

  Mitä muutetaan varttiin ja miten?

  Vähittäismarkkinoiden puolella varttimuutokset ovat periaatteessa yksinkertaisia: taseselvityksen, energiayhteisöjen, käyttöpaikan sisäisen netotuksen aikasarjat käsitellään jatkossa tunnin sijaan vartissa. Osapuolten tulee liiketoiminnassaan kyetä käsittelemään ne muutostilanteet, joissa käyttöpaikan mittaus vaihtuu tunnista 15 minuutin aika-askeleeseen. Jakeluverkonhaltijan täytyy käytännössä ilmoittaa käyttöpaikan mittauksen aika-askeleen muutoksesta etukäteen datahubiin. Muutosprosessin tulee siis olla hyvin koordinoitu, jotta koko massapäivityksen ketju tulee hallittua oikeassa järjestyksessä. Jos etäohjelmointi ei toimikaan, niin jakeluverkonhaltijalla täytyisi olla myös selkeä toimintamalli tilanteen palauttamiseksi ennalleen.

  Samaan aikatauluun liittyy jo aiemmin mainittu uusien etämittalaitteiden ominaisuusvaatimukset. Sen myötä jakeluverkonhaltijat kohtaavat pitkän ja kustannusintensiivisen mittalaite- ja järjestelmäkokonaisuuden uusimisprosessin, koska nykyiset järjestelmät eivät välttämättä ole yhteensopivia uusien etämittalaitteiden ja tulevaisuudessa lyhentyvän luentavälin kanssa. Nelinkertaistuvan datan myötä suorituskyky ja tiedonsiirto nousevat uudenlaiseksi haasteeksi. Suorituskyvyn pysyvyys täytyy varmistaa jokaisessa muutospisteessä.

  Myyjä saa tiedon aika-askeleen muuttumisesta Datahubin välittämänä. Tämä pitää huomioida myös tasehallinnassa. Kulutusennusteiden ja tuotantosuunnitelmien osuvuus muuttuu konstikkaammaksi, kun historiatietoa ei alussa ole olemassa varttitasolla ja siksi ainakin varttimitatut kohteet on huomioitava uudenlaisella tavalla. Haastavuuskerrointa myyjille lisää se, että spot-kauppa menee vasta myöhemmin varttiin. Tästä syystä myyjien ei ole juurikaan mahdollista hankkia sähköä vartin tarkkuudella, vaikka pystyisi jo ennustamaan kulutusta luotettavasti varttitasolla. Tällöin hankintaa voi tehdä varttitasolla ainoastaan intra-day puolella, missä volyymit oletettavasti ovat pienet. Ennen kuin spot-kauppa menee varttiin, myyjät siis korostuneesti altistuvat jo aiemmin mainitulle tasesähkökustannukselle ja toisaalta tuskin pystyvät tarjoamaan varttituotteita asiakkailleen.

  Varttimuutokset tarkoittavat erilaisia muutostarpeita eri osapuolille ja niiden vaikutuksia kuhunkin liiketoimintakokonaisuuteen on alettava toteuttaa, sillä ensimmäinen muutospiste odottaa heti tämän vuoden lopussa. Jo pelkästään muutosten testaaminen vaatii suunnittelua ja sopivat testiympäristöt, kun testattavia asioita on samanaikaisesti käynnissä muitakin.

  Olemme suunnitelleet ja käynnistäneet varttimuutosprojekteja energiayhtiöissä. Heti alkuun huomasimme, että varttimuutokset kannattaa toteuttaa vaiheistetusti, jotta kertapamaus ja sen haasteet voidaan välttää. Hyväksi havaittu etenemismalli on tunnistaa varttiin siirtymisen eri muutospisteiden vaikutukset ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus niiden välillä. Totesimme yhdessä, että muutoksia on hyvä hallita kokonaisuutena, jotta koko organisaatiossa ja sen käyttämien tietojärjestelmien osalta ollaan varmasti oikea-aikaisesti valmiina. Kokonaiskontrolli muutosten hallinnasta kannattaa olla markkinaosapuolella itsellään, koska eri aikataulut ovat toisistaan riippuvaisia. Yleensä yhtiö osaa itse ilmaista liiketoimintansa kannalta parhaat vaatimukset.

  Samanaikaisesti on hanskattava myös ne muut markkinamuutokset, joista kollegani Atte Hinkka kertoo omassa blogikirjoituksessaan. Kuten kaikkien muidenkin muutosten, myös varttimuutosten tulee istua osapuolen omaan tiekarttaan. Nyt on joka tapauksessa oikea aika olla varttiprojektien kimpussa. Meidän kanssamme voit olla suoraan asian ytimessä. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!


  Konsultointimme luotsaa läpi energiamurroksen

  Solteq-Slider-Consulting-Service-510x250

   

  Energia-ala on murroksessa. Vauhdilla vastaan tulevat markkinamuutokset saattavat sumentaa näkyvyyttä valittuihin tavoitteisiin. Haluamme, että energiamurroksen päämäärät saavutetaan ja energiayhtiöt onnistuvat tavoitteissaan. 

  Lue lisää konsultointipalveluistamme >

   

   

  Teknologiakonsultointi, Utilities-ratkaisut, Energia-ala, Solteq Energy Academy, Sähkömarkkinat