Skip to content

  23.02.2022 — lukuaika 4 minuuttia

  Sähkömarkkinamuutosten Roadmap – kartalla pysyminen vaatii suunnitelmallisuutta

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Miten pysyt kartalla sähkömarkkinamuutoksissa
  4:37

  Energiasektori on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Energiajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin on pienennyttävä, jotta ilmastonmuutosta voidaan hidastaa. Käytännössä energiajärjestelmässä fossiilisten energiantuotantomuotojen on korvauduttava uusiutuvilla ja tämä aiheuttaa tarpeita muutoksiin kaikilla systeemin osa-alueilla. Kun itse energiajärjestelmä muuttuu, niin samalla myös sitä tukevien markkinoiden on muututtava.

  Olen ollut Solteqilla vetämässä Sähkömarkkinamuutosten Roadmapin koostamista. Siinä yhteydessä analysoimme tiedossa ja suunnitteilla olevia sähkömarkkinoita koskettavia muutoksia. Muodostamamme roadmap on osa Solteq Energy Academyn tutkimuskokonaisuutta, jossa analysoidaan energia-alan trendejä etenkin tietojärjestelmänäkökulmasta. Tässä blogissa kerron Roadmapin aiheuttamista asetelman muutoksista ja siitä kuinka huomioida muutokset energiayhtiön omassa liiketoiminnassa.


  Uusi asetelma

  Energia-alalla ei perinteisesti ole nähty näin tiivistä markkinamuutosten jatkumoa. Koen, että olemme saapuneet energiamarkkinoilla uuteen asetelmaan. Globaali poliittinen tahtotila on asetettu ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Markkinamuutoksia tuodaan toteutettavaksi EU:n ja kansallisen lainsäädännön kautta. Regulaatiosta kumpuavia markkinamuutoksia osuu kaikille tuleville kalenterivuosille. Jos markkinamuutosten aikataulussa ei pysy, niin osapuolia voidaan pudottaa markkinoilta. Regulaatiolla halutaan varmistaa, että tarvittavat muutokset toteutuvat.

  Markkinoiden asetelmat voivat muuttua, vaikka regulaatio ei muuttuisi. Tästä on nähty esimerkkinä sähkönhintojen ripeä nousu Suomessa syksyllä 2021. Yllättävät markkinahinnat ovat omiaan nostamaan riskitasoja etenkin kulutuspuolella. Toisaalta muuttuvat hinnat houkuttelevat jälleen uudenlaisia ongelmanratkaisijoita markkinoille, esimerkiksi tuomalla joustavia elementtejä mukaan järjestelmään. Myös liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen tuo omat muutostarpeensa.

  Nykyisessä asetelmassa energiayhtiöt ovat laajalle hajautuneita ja vakiintuneita. Uudessa asetelmassa uusia pelureita ja omistajia ilmaantuu markkinoille, ajatuksenaan luoda tehokkaampia rakenteita, laajentaa asiakaskokemusta ja tarjoamaansa. Asiakasdatan arvo on kasvanut digitalisoituneen kaupankäynnin myötä ja sillä lienee oma roolinsa toimialaliukuman vauhdittajana. Jo pelkästään tilastotieteellisestä näkökulmasta katsoen suuret pelurit pystyvät paremmin hyödyntämään dataa liiketoiminnassaan.


  Miten uudessa asetelmassa saadaan palaset loksahtamaan kohdilleen oman liiketoiminnan osalta?

  Ilmiselvästi nämä muutokset vaativat teknisiä ja liiketoiminnallisia toimenpiteitä markkinaosapuolilta. Tulevaisuutta on pystyttävä suunnittelemaan tarpeeksi pitkälle, jotta voidaan keskittää voimat kussakin tilanteessa välttämättömiin muutosliikkeisiin ja välttää turhat edestakaisin veivaukset. Kun tulevaisuudesta on muodostettu markkinaosapuolen oma näkemys, voidaan sen pohjalta hahmotella liiketoiminnan tavoitetilat tulevaisuuden erilaisille ajanhetkille. Tämä hahmoteltu tavoitetila on pidettävä mielessä, jotta markkinaosapuolen liiketoiminnasta voi pitkällä aikavälillä tulla kevyesti ohjattavaa. Näin markkinaosapuoli pystyy navigoimaan muutosten aalloilla. Kartta ja kompassi siihen on ennenkin tarvittu. Koostamamme Sähkömarkkinamuutosten Roadmap on osana markkinaosapuolen omaa karttaa kohti tulevaisuutta. Kompassina lyhyen aikavälin suuntauksissa toimii tietenkin moderni data-analytiikka.

  Jokainen yhtiö on olemassa palvellakseen asiakkaitaan. Tämä lähtökohta voi olla vaarassa unohtua muutosten tiimellyksessä. Omaa roadmapia muodostettaessa on huomioitava että ei keskitytä ainoastaan markkinamuutosten ratkaisemiseen, vaan pidetään huolta myös asiakaskeskeisyydestä.

  Vuosien mittaan olen ollut läpiviemässä isompia ja pienempiä energiayhtiöiden muutosprojekteja. Yhteistä onnistumisilla on ollut systemaattinen ja helposti seurattava toimintatapa projektien jokaisessa vaiheessa. Eräs kokemusperäinen havaintoni on, että hyvin hahmotetut prosessit tuovat jämäkkyyttä muutosten läpivientiin. Näin tekeminen on pystytty koko ajan suuntaamaan lähelle punaista lankaa. Uskon, että energiayhtiön eri roadmapeilla olevat muutokset kannattaa hallita soveltaen näitä samoja tyylejä.

  Valppaana oleva yhtiö voi löytää muutosten seasta piileviä mahdollisuuksia toimintansa kehittämiseen. Ota yhteyttä niin jutellaan yhdessä, mitä Sähkömarkkinamuutosten Roadmap tarkoittaa yhtiösi kannalta.

  Teknologiakonsultointi, Utilities-ratkaisut, Energia-ala, Datahub, Solteq Energy Academy, Sähkömarkkinat