Skip to content

  Asiantuntijaosaamista energia-alan tietojärjestelmätestauksiin

  Oulun Energian kumppanina versiotestauksissa
  Solteq Utilities Consulting

  Oulun Energian työntekijä tarkistaa laitteistoa (kuva: Oulun Energia)

  Oulun Energia lähti etsimään kumppania versiotestauksen kehittämiseen, tavoitteenaan saavuttaa asiakastietojärjestelmän versiotestausten parempi hallittavuus. Kumppaniksi valittiin Solteq Utilities Consulting, koska konsultoinnin vahva toimiala- ja ohjelmistotestausosaaminen loivat optimaaliset edellytykset toistettavan versiotestaussuunnitelman luomiselle.


  Asiantuntemusta versiotestauksen suunnitteluun ja toteutukseen 

  Oulun Energia toteuttaa vuosittain keskimäärin kaksi versiopäivitystä asiakastietojärjestelmäänsä. Versiotestauksessa korostuu toistuvasti samojen perustoiminnallisuuksien varmistaminen. Järjestelmän ja liiketoiminnan kehittyessä testitapaukset muuttuvat, uusia tulee tilalle ja vanhat saattavat käydä tarpeettomiksi. Siksi tarvittiin asiantuntemusta testitapausten hallintaan, ja kokeneita kumppaneita sen suunnitteluun ja toteutukseen.

  Oulun Energian työntekijä laitteen äärellä (kuva: Oulun Energia).

  Menestyksekkäästä suunnitelmasta onnistuneeseen testaukseen

  Solteq Utilities Consulting loi toistettavan versiotestaussuunnitelman, joka varmisti testitapausten systemaattisen ylläpidon ja päivitettyjen testitapausten saumattoman hyödyntämisen seuraavalla testauskierroksella. Suunnitelma tarjosi järjestelmällisen läpivientimallin testaukselle ja selkeät hyväksyntäkriteerit. Aikataulu, roolit, resurssiallokaatio ja seurantamalli määritettiin tarkasti varmistamaan versiotestauksen sujuva toteutus, mikä myös vähensi riskiä liiketoimintaa haittaavien virheiden päätymisestä version tuotantoasennukseen.

  Solteq Utilities Consultingin kokenut asiantuntija koordinoi toimintaa ja viestintää sidosryhmien kanssa projektin aikana. Suunnitelmaa kehitettiin samanaikaisesti version päivittämisen kanssa, mikä mahdollisti sen testaamisen käytännössä. Konsultoinnin asiantuntija varmisti, että kaikilla oli selkeä tieto ja näkymä testitapausten havaintoihin, testauksen etenemiseen ja roolitettuun seurantaan, mikä helpotti kaikkien osapuolten työskentelyä.

   

  Nopea ja ennustettava versiotestausten läpivienti

  Hyvin suunniteltu versiotestaussuunnitelma yhdessä selkeän asiantuntijaroolituksen kanssa on avain onnistuneeseen ja ennakoitavaan testausprosessiin. Niiden ansiosta versiopäivityksen yhteydessä tehtävä testaus sujuu pienellä, ennakkoon tiedossa olevalla työmäärällä ja ennustettavassa aikataulussa. Tämä luo perustan nopeammille versiotestauksille ja tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Testaajille ennakoitavuus helpottaa testaamisen sovittamista muiden työtehtävien lomaan, ja vakiintuneet toimintamallit selkeyttävät mitä keneltäkin odotetaan.

  "Asiakastietojärjestelmämme versiopäivityksiin liittyvä yhteistyö Solteq Utilities Consultingin asiantuntijoiden kanssa on sujunut erinomaisesti. Olemme luoneet yhdessä eriasteisiin versiopäivitysprojekteihin skaalautuvan ja kustannustehokkaan toimintamallin - jota kehitetään iteroiden ja toteutuneissa päivitysprojekteissa kertyvää kokemusta hyödyntäen."

  Mira Juola, ICT- ja digitalisaatiojohtaja, Oulun Energia

  Solteq Utilities Consulting – Asiantuntijana energia-alan tietojärjestelmien versiotestauksissa

  Solteq Utilities Consultingin projektipalvelujen vahvuutena ovat vankka IT-projektien asiantuntemus sekä satsaus toimialaosaamiseen. Utilities Consulting on ollut mukana monissa versiotestausten suunnitteluissa ja toteutuksissa, joista kertynyt tietotaito näkyy tehokkaana versiotestausten toteutuksena.

  Solteq Utilities Consulting auttaa energia-alan asiakkaitaan selkeyttämään tavoitteitaan ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan hankkeet laadukkaasti ja aikataulussa. Konsultoinnin energiatoimiala- ja IT-projektiosaaminen tuo lisäarvoa projekteihin riippumatta käytössä olevista järjestelmistä. Utilities Consulting toimii saumattomasti osana asiakasyrityksen omaa asiantuntijatiimiä eri osa-alueilla, kuten prosessien kehittämisessä, kilpailutuksissa tai järjestelmähankkeiden läpiviennissä. 

   Lue lisää >

  Oulun Energian logo

  Oulun Energia – Pohjoista voimaa

  Oulun Energia, joka työllistää 240 energia-alan ammattilaista, on keskittynyt energiantuotantoon, lämpö- ja sähköverkkopalveluihin. Yhtiön tavoitteena on edetä kohti hiilineutraalia energiantuotantoa ja olla Pohjois-Suomen johtava kiertotaloustoimija. Oulun Energia korostaa tinkimätöntä asennetta ja sitoutumista pitää alue voimissaan, samalla tavoitellen muutosta yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa.

  Tiina Laiho

  Yhteyshenkilö

  Tiina Laiho

  Director, Consulting

  +358 50 476 7079

  Sami Vuori

  Yhteyshenkilö

  Sami Vuori

  Manager, Solution Creation & Offering

  +358 40 535 2345

  Kalle Koskela

  Yhteyshenkilö

  Kalle Koskela

  Manager, Solution Delivery

  +358 40 579 8856