Skip to content

  21.03.2024 — lukuaika 5 minuuttia

  Kulutusjouston merkitys energiajärjestelmälle kasvaa

  Tarve sähköjärjestelmän joustolle, erityisesti kulutuksen joustolle, on tällä hetkellä kuuma puheenaihe. Jouston tarpeen lisääntyminen johtuu siitä, että sähkön tuotantoa ja kulutusta on yhä vaikeampi kohtauttaa, kun sääriippuvainen tuotanto kasvattaa osuuttaan kokonaistuotannosta. Tuotannon lisäksi myös kulutuksessa tapahtuu muutoksia, joiden myötä sähköjärjestelmän tasapainottaminen on yhä haastavampaa. Muutokset eivät ole enää pelkkää spekulaatiota, vaan kulutusjouston lisääntyminen on mainittu esimerkiksi nykyisessä hallitusohjelmassa ja energiaviraston päivitetyssä valvontamallissa, minkä lisäksi Euroopassa ollaan luomassa kulutusjoustoon keskittyvää verkkosääntöä. Nämä toimet osoittavat, että kulutusjoustoon on viimeistään nyt hyvä alkaa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, ja tutkia millaisia mahdollisuuksia se tuo tullessaan.

   

  Mikä sähköjärjestelmässä muuttuu?

  Jo nyt havaittavissa olevien sähköverkon toiminnan muutosten takana ovat esimerkiksi pientuotannon sekä sähköautojen määrän kehitys. Tämä osaltaan johtuu niiden alentuneista hinnoista ja saatavuuden kasvusta. Traficomin ennusteen mukaan vuonna 2030 Suomessa on noin 600 000 sähköautoa ja aurinkovoiman pientuotannon kapasiteetti on kasvanut merkittävästi vuodesta toiseen. Pientuotannon ja sähköautojen lisääntyessä verkon kuormitus voi kasvaa merkittävästi ja yllättävissäkin paikoissa, joten sitä täytyy kyetä hallitsemaan tarkasti. Sähköverkon vakaan ja luotettavan toiminnan takaamiseksi on tärkeää tunnistaa tapahtuvien muutosten vaikutukset koko järjestelmän tasolla, mutta myös mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

  Tulevaisuuteen katsoessa tosiasia on se, että sähköverkon käyttö tulee edelleen kasvamaan  yhteiskunnan sähköistyessä: esimerkiksi Fingrid on ennustanut sähkön käytön lisääntyvän 60 % vuoteen 2030 mennessä. Sähköistymistä omalta osaltaan tulevat edistämään muun muassa sähkökattilat, teollisuuden sähköistyminen sekä datakeskusten lisääntyminen. Joustoratkaisujen hyödyntäminen auttaa vastaamaan tähän kasvavaan sähköntarpeeseen tehokkaammin – sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta.
   

  Mitä hyötyä joustosta on?

  Joustoa voidaan hyödyntää työkaluna useissa sähköverkon toimintaan liittyvissä haasteissa. Sen avulla on mahdollista ehkäistä verkon huippukuormaa kriittisissä pisteissä, vähentää suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunutta haittaa asiakkaille, nostaa verkon käyttöastetta ja helpottaa verkon käytön suunnittelua. Toisaalta hyödyntämällä joustoa voidaan mahdollistaa kuluttajien aktiivisempi rooli osana energiajärjestelmää. Kuluttajien joustokyvykkyys on vielä toistaiseksi ollut vähäistä, ja realisoitunut lähinnä pörssihintojen ohjausvaikutuksen avulla, joten kaikkia saatavissa olevia hyötyjä on tuskin vielä tunnistettu.

  Laajemmassa mittakaavassa jousto auttaa modernisoimaan koko sähköjärjestelmää. Uuden sähköntuotannon liittäminen verkkoon voi olla paikoittain jo nyt vaikeaa verkon kapasiteetin rajallisuuden vuoksi, mutta joustavilla sähköliittymillä ja asiakkaita aktivoimalla liittämisiä voi olla mahdollista tehdä myös haastavissa tilanteissa. Lisäksi verkon käyttö ja kestokyky voi parantua muissakin tapauksissa, kuten suunniteltujen keskeytysten aikana.
   

  Miten joustoa saadaan käyttöön?

  Loppukuluttajia aktivoiva kulutusjousto on vielä uusi asia, ja sen hyödyntämiseen liittyy useita haasteita. Jouston täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää saumatonta kommunikaatiota eri dataa tuottavien verkkokomponenttien, tietojärjestelmien sekä loppukäyttäjien välillä. Joihinkin haasteisiin on jo tulossa ratkaisuja, sillä aiemmin mainitun lainsäädännön päivittymisen lisäksi myös markkinoilla tapahtuu muutoksia, jotka edesauttavat jouston täysimittaista hyödyntämistä. Ajankohtaisia muutoksia ovat esimerkiksi uusien AMR 2.0 -mittareiden käyttöönotto sekä 15 minuutin taseselvitys ja kaupankäynti, ja itsenäisen aggregoinnin hyväksyminen useammilla markkinoilla.

  Jo ennen kuin mainitut markkina- ja lainsäädäntömuutokset ovat täysimääräisesti astuneet voimaan, yhtiöt voivat valmistautua jouston hyödyntämiseen useilla tavoilla. Energiayhtiöiden täytyy löytää vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: mitä olemme jo tehneet joustoon liittyen, millaista osaamista ja ymmärrystä meillä on joustosta, miten koemme joustoratkaisujen hyödynnettävyyden omassa toiminnassamme  tai millaisia ongelmia näemme joustoon liittyen? Näiden kysymysten pohjalta kartutettu ymmärrys oman organisaation osaamisesta avaa ajatuksia tarkemmalle suunnittelulle. Tulevaisuuteen valmistautuessa tärkeää on myös joustoon liittyvien prosessien tunnistaminen ja mallintaminen, joka osaltaan luo siltaa nykyhetken ja tulevaisuuden välille. Tällöin joustoratkaisujen tuominen  osaksi päivittäistä työskentelyä helpottuu.

  Suhteellisen varmaa kuitenkin on, että kulutusjousto tulee lähitulevaisuudessa vaikuttamaan merkittävästi energia-alan yhtiöiden liiketoimintaan. Nyt on hyvä hetki tehdä inventaario joustoon liittyen, jotta yhtiön ymmärrys joustosta laajenee ja omat vahvuudet on tunnistettu, kun muutosten aika tulee.
   

   

  Solteq Utilities Consulting - Energia-alan asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut 

   Sähkömarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin perehtyminen on tiivis osa Solteq Utilities Consultingin toimintaa. Seuraamme alan julkaisuja ja lainsäädännön kehitystä sekä teknisestä että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Näin pystymme tarjoamaan ajankohtaista ja laadukasta osaamista energiayhtiöiden tarpeisiin. 

  Toiminnassamme korostuu asiakaslähtöisyys, tehokkuus sekä käytännönläheisyys. Palvelumme räätälöidään tarpeen mukaan ja toimimme luonnollisena osana energiayhtiön organisaatiota. Lähdemme ripeästi liikenteeseen ja saamme nopeasti tuloksia, joiden avulla asiakkaidemme on helppo suunnitella omaa toimintaansa pitkälle tulevaisuuteen. 

  Meissä yhdistyy energialiiketoiminnan tuntemus ja ICT-projektiosaaminen. Toimimme järjestelmäriippumattomasti. Haluamme, että asiakkaamme onnistuvat hankkeissaan ja saavuttavat asettamansa tavoitteet.  Lue lisää  >

  Teknologiakonsultointi, Utilities-ratkaisut, Energia-ala, Solteq Energy Academy, Energiayhtiön liiketoimintaprosessit, Jousto