Skip to content

  Laadukkaalla projektisuunnittelulla vankka pohja tulevaan hankkeeseen ja liiketoiminnan kehittämiseen

  Utilities Consulting apuna Pori Energia Sähköverkkojen
  AMR 2.0 -projektin suunnitteluvaiheessa

  Porin Energia Sähköverkkojen valaisema alue illan hämyssä (kuva: Pori Energia Sähköverkot)

  Muuttuvan lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä liiketoiminnan tavoitteet ohjasivat Pori Energia Sähköverkkoja panostamaan laadukkaaseen mittauspalvelun kehittämiseen. Tarkoituksena oli luoda vankka perusta, joka mahdollistaa kestäviä liiketoimintaratkaisuja myös tulevaisuudessa. Mahdolliset sudenkuopat haluttiin välttää. Tavoitteen saavuttaakseen yhtiö valitsi yhteistyökumppanin, joka kykeni heti alusta alkaen vastaamaan näihin tavoitteisiin ja auttamaan ratkaisevien ensimmäisten askeleiden ottamisessa.

   

  Projektin lähtökohdat ja tavoitteet

  Pori Energia Sähköverkkojen AMR 2.0-projektin laajuuteen sisältyi sähköverkon mittalaitteet ja mittauspalvelu tiedonsiirtoineen, laitteiden massa-asennukset sekä projektinhallinta. Jo käytössä oleviin tietojärjestelmiin kohdistui muutoksia, jotka mahdollistavat uuden sukupolven mittalaitteiden luennat ja työtilauskäsittelyn. Projektin laatuun haluttiin panostaa, sillä tässä projektissa luotaisiin pohjaa toiminnalle pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen myötä toimintaa on tarkoitus kehittää entistäkin enemmän asiakasta palvelevaan suuntaan. Nyt rakennettu perusta mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi asiakkaan itsepalvelujen kehittämistä uudelle tasolle.

  183-porin-energia-content-image-2

  Ratkaisuna Utilities Consultingin täsmäapu projektin suunnittelu- ja määrittelyvaiheeseen

  Projektin sisällöllisten ja laadullisten tavoitteiden taustalla oli ymmärrys siitä, että hankkeella tulisi olemaan kauaskantoisia vaikutuksia Pori Energia Sähköverkkojen liiketoiminnassa. Utilities Consultingin asiantuntijan avustamana projektin tavoitteet saatiin konkretisoitua ja sisältö kuvattua sekä sisäisiä, että ulkoisia sidosryhmiä varten.

  Projektin määrittelyvaiheessa panostettiin muutoksen kohteena olevien liiketoimintaprosessien riittävän huolelliseen kuvaamiseen. Systemaattinen eteneminen prosessi prosessilta ja järjestelmä järjestelmältä mahdollisti avointen asioiden tunnistamisen ja ratkomisen tehokkaasti sekä kasvatti ymmärrystä muutosten laajuudesta ja vaikutuksesta liiketoiminnan kokonaisuuteen. Projektin tehtävien, avointen asioiden ja sopimuksellisten vaatimusten toteutumisen seurantaan kehitetty järjestelmä mahdollisti projektitilanteen reaaliaikaisen monitoroinnin. Näin ollen projektitehtäviä kyettiin edistämään oikea-aikaisesti ja eteen tuleviin asioihin reagoitiin nopeasti. Asiantuntijat kykenivät keskittymään teknisten ja toiminnallisten muutosten edistämiseen. Ratkaisun dokumentointi ja toimintojen näkyväksi tekeminen helposti ylläpidettävin prosessikuvausmenetelmin sen sijaan helpottaa ja tukee toiminnan kehittämiseen liittyvä työtä myös jatkossa.

   

  Lopputulos ja hyödyt

  Kun projekti on ennakkoon perusteellisesti suunniteltu ja määritelty, ollaan Pori Energia Sähköverkoilla valmiimpia kohtaamaan ja ratkaisemaan mahdollisia tulevien vaiheiden ja ajanjaksojen mukanaan tuomia kysymyksiä. Lisäksi yhteistyön myötä karttuneita toimintamalleja ja tuotoksia voidaan jatkossa hyödyntää toiminnan kehittämisessä laajemminkin. ”Pori Energia Sähköverkkojen AMR 2.0 -projektissa oli ilo työskennellä. Projektilla oli huolellisesti mietityt tavoitteet ja ne haluttiin myös kytkeä vahvasti konkretiaan. Tällaisessa tilanteessa panostus tavoitetilan ydinprosessien kuvaamiseen on hyvä valinta”, kertoo projektissa asiantuntijana toiminut Solteq Utilities Consultingin projektipäällikkö Antti Nuutinen.

  "Utilities Consultingin ammattitaito näkyi muun muassa tehtävien valmistumisena ajallaan, selkeänä viestintänä ja proaktiivisena otteena projektin laajuuden hallintaan. Aikataulu piti ja asetetut tavoitteet täyttyivät."

  Tapio Mäkinen, energiatiedonhallintapäällikkö, Pori Energia Sähköverkot

  Solteq Utilities Consulting – Paras yhdistelmä IT-projektien asiantuntemusta ja energiatoimialaosaamista

  Solteq Utilities Consultingin projektipalvelujen kulmakivinä ovat vahva IT-projektien asiantuntemus sekä panostaminen toimialaosaamiseen. AMR 2.0-projektien osalta tämä tarkoitti käytännössä projekteja edeltävää Utilities Consultingin tekemää omaa perehtyminen ja panostamista aiheeseen. Tähän mennessä Utilities Consulting on järjestänyt aiheeseen liittyen webinaareja ja ollut läpiviemässä jo useampia AMR 2.0 -projekteja. Kertynyt tietotaito näkyy projekteissa kyvykkyytenä nopeaan liikkeellelähtöön sekä kykynä viedä projektia eteenpäin tarvittaessa hyvin itsenäisellä otteella.

  Solteq Utilities Consulting auttaa energia-alan asiakkaitaan kirkastamaan tavoitteet ja suunnittelemaan sekä läpiviemään hankkeet asetettujen päämäärien saavuttamiseksi laadukkaasti ja aikataulussa. Konsultoinnin energiatoimiala- ja IT-projektiosaaminen tuo lisäarvoa projektiin kuin projektiin järjestelmistä riippumatta. Utilities Consulting toimii luontevasti rintarinnan osana energiayhtiön omaa asiantuntijatatiimiä, olipa kyse sitten prosessien kehittämisestä, kilpailutuksista tai järjestelmähankkeiden läpiviennistä. 

   Lue lisää >

  Pori Energia Sähköverkkojen logo

  Pori Energia Sähköverkot – Uudistuvia ja kestäviä energiaratkaisuja

  Pori Energia Sähköverkot Oy on varmistanut sähkön saatavuuden Porin seudulla jo 125 vuoden ajan. Nykypäivänä yhtiö vastaa yli 50 000 verkon käyttäjän sähkön siirrosta ja jakelusta.

  Yhtiön palvelut kattavat muun muassa sähköverkkoon liittymisen, sähkön siirtämisen asiakkaiden käyttöön sekä verkon ylläpidon ja kehittämisen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

  Tiina Laiho

  Yhteyshenkilö

  Tiina Laiho

  Director, Consulting

  +358 50 476 7079

  Sami Vuori

  Yhteyshenkilö

  Sami Vuori

  Manager, Solution Creation & Offering

  +358 40 535 2345

  Kalle Koskela

  Yhteyshenkilö

  Kalle Koskela

  Manager, Solution Delivery

  +358 40 579 8856