Skip to content

  Økonomisk Regulering

  Vestforsyning kan nu arbejde målrettet og effektivt med økonomisk regulering

  Vestforsyning

  Økonomisk Regulering fra A-Z

  De danske vand- og spildevandsselskaber er underlagt økonomisk regulering fra Forsyningssekretariatet. Det kan dog være en omfattende og tidskrævende affære at forstå alle elementerne i den økonomiske regulering. Vestforsyning, med hovedkontor i Holstebro, ønskede en bedre forståelse af reguleringen og dens gråzoner og faldgruber. Derudover ønskede de værktøjer og viden til at kunne arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet med økonomisk regulering fremover.

  vestforsyning case 1.0

  Udfordringen

  Vestforsyning ville gerne undersøge mulighederne for at optimere deres økonomiske ramme for både vand- og spildevandsselskabet. De ønskede især fokus på dels at øge den økonomiske ramme gennem tillæg, og dels optimering af indberetning for at sikre den bedst mulige placering i benchmarkingen og dermed  potentielt reducere det løbende økonomiske krav. Derudover ønskede de at få en mere retvisende økonomisk ramme ved at få hjælp til at søge dispensation for anlæg og omkostninger, der ikke passer ind i benchmarkingmodellen.


  Løsningen

  For at realisere Vestforsynings ønsker og behov blev forløbet delt op i fem spor. De fem spor gennemgår den økonomiske regulering, indberetning og benchmarkingmodellen fra A-Z. Målet med forløbet var at Vestforsyning skulle få en indgående forståelse af deres placering i benchmarkingen, hvordan de bruger indberetningsvejledningerne inkl. de typiske faldgruber i den, samt hvilke tillæg de kan søge til rammen og ansøgningsprocessen, hvor der er taget udgangspunkt i deres investeringsplan.


  Forløbet skulle derudover sikre at Vestforsyning fremover selv kan arbejde effektivt med den økonomiske regulering og er opmærksom på hvad der afgør om drifts- og anlægsprojekter er effektive, og hvilke konsekvenser det kan have for deres økonomiske ramme. Der var i øvrigt særligt fokus på at inddrage og involvere hele Vestforsynings reguleringsteam, herunder indberetningsansvarlige, dataejere og projektledere for at styrke det interne samarbejde og kaste lys på både interne og eksterne snitflader.

  Resultat

  Vi interviewede Vestforsynings Vand- og Spildevandschefer,  Jesper Madsen og Jette Christensen, efter forløbets afslutning, for at få et indblik i hvad de har fået ud af projektet. Det kom der  følgende udtalelser ud af.

   

  Hvordan synes I forløbet har været?

  "Da vi har nok at se til med det daglige arbejde, var det godt for os at forløbet var spredt ud og at der gik et par uger mellem de forskellige workshops. På den måde var der også tid til at lade de nye informationer bundfælde. Særligt vores projektledere har fået meget ud af forløbet og forstår nu reguleringen på et helt andet niveau.

  Solteq har ramt de rigtige medarbejdere i forløbet, med en bred involvering i mange af sporene, hvor der har været stigende nysgerrighed og engagement fra de involverede medarbejdere.

  Der har været en meget åben dialog, så der har været gode muligheder for at vende og tilpasse eventuelle komplikationer og forbedringer undervejs i forløbet, hvilket har været rigtig fint."

   

  Hvordan har det skabt værdi for jeres selskab?

  "For det første, var det rart at få at vide, af nogle med så grundigt et kendskab som konuslenterne har, at det vi gør ikke er helt skævt. Efter forløbet har vi nu fået en meget bedre forståelse for hvorfor vi ligger så godt i benchmarkingen. 

  Det at der var fokus på, hvor vi afviger mest fra fronten, gjorde at vi nu ved, hvor vi kan arbejde effektivt med at forbedre vores position. 

  Desuden har det givet anledning til løse snakke om reguleringen, dens mekanismer og hvor de forskellige aktiver skal placeres i OPEX og CAPEX. Det at vi alle har fået den samme viden om reguleringen, gør at de forskellige medarbejdere er blevet bevidste om hvilke handlinger, der giver hvilke konsekvenser i reguleringen. 

  Tidligere arbejdede vi med det ud fra en mavefornemmelse, eller hvad vi plejede. Nu er vi kommet af med de gamle vaner, og føler os rigtig godt klædt på til at kunne arbejde effektivt med det selv. Vi har et meget bedre grundlag for at træffe nogle aktive valg uden der kommer overraskelser i reguleringen. 

  Og hvis der alligevel opstår problemer, er det godt at vide at vi kan spørge konsulenterne fra Solteq Utilities Consulting til råds."

  "Forløbet har givet en Aha!-oplevelse omkring indberetning. Tidligere arbejdede vi ud fra mavefornemmelsen, eller gjorde bare som vi plejede. Nu er vi kommet af med de gamle vaner, og føler os rigtig godt klædt på til at arbejde med det selv.
  Det har givet anledning til, at det måske bliver lidt sjovere at indberette"

  Jette Christensen - Spildevandschef, Vestforsyning

  Et forløb i 5 spor

  Indberetning, benchmarkingmodellen, økonomisk ramme, individuelt krav, netvolumenmål, effektiviseringskrav, CAPEX, OPEX, TOTEX, FADO, POLKA... Økonomisk regulering er en kompleks størrelse og der er meget at holde styr på og forstå. Derfor valgte vi at dele forløbet op i 5 spor for Vestforsyning.

  August 2021

  1. Indberettet Data

  Hvert år skal vand- og spildevandsselskaberne indberette data om deres anlægs- og driftomkostninger til Forsyningssekretariatet. Hvert år skal der indbrettes til den økonomiske ramme og hvert andet år skal der indberettes til benchmarkingen. Udfordringen ligger i at benchmarkingmodellen ændres løbende.

  I dette spor, har vi sammen med Vestforsynings dataejere gennemgået og sammenlignet indberetninger til OPEX, CAPEX og POLKA.
  Dette giver en forståelse for hvordan de opnår en højere efficiensscore og et lavere effektiviseringskrav.

  På billedet herunder, kan man se hvilke resultater, vi opnåede for de selskaber vi hjalp op til indberetningen i 2021.

  September 2021

  2. OPEX

  I dette spor afdækkede vi Vestforsynings potentialer i forhold til at få mere effektive driftsomkostinger, set fra et reguleringsperspektiv. Potentialerne vurderes ud fra 10 costdrivers for spildevand og 6 costdrivers for vand.

  Vi koblede disse costdrivere og potentialer til udviklingen i Vestforsynings saldobalance, så vi kunne arbejde med hvordan økonomien kunne forbedres med respekt for både fremtid, planer og regulering. 

  Oktober 2021

  3. CAPEX

  CAPEX beskriver et selskabs anlægsomkostninger. I dette spor var der fokus på at skabe en forståelse for effektivitet i projekterne.

  Vi gennemgik effektiviteten for 13 gennemførte anlægsprojekter med særligt fokus på, hvordan projekterne individuelt påvirker effektiviteten af hele selskabet. Derudover lavede vi et værktøj, der var tilpasset projektlederne med henblik på screening af projekters effektivitet allerede i planlægningsfasen. 

  November 2021

  4. Proces

  Da der er mange medarbejdere involveret i arbejdet med regulering og inberetning, havde vi i dette spor workshops hvor vi sammen med projektledere, GIS-specialister og økonomi-ansvarlige kortlagde processen for indberetning.

  Processen inkluderer en tydelig fordeling af opgaver, roller og ansvar, med fokus på der ikke 'dobbelt-indsamles' data, men at der er en effektiv process for at indsamle og håndtere data.

  Derudover ligger det primære ansvar stadig hos nogle enkelte kerne-medarbejdere der ved meget om indberetningen, men uddelegeringen af opgaver skal minimere sårbarheden ved evt. udskiftning i staben. 

  December 2021

   5. Ansøgninger - Investeringsplan

  Den eneste måde man kan udvide den økonomiske ramme er gennem tillæg. Derudover kan en systematisk og løbende tilgang til ansøgninger være med til at sikre et lavere effektiviseringskrav.

  Derfor blev der i dette spor opstillet en ansøgningsplan for tillæg til rammen med afsæt i investeringsplanerne hos vand og spildevand.

  Jens Højberg

  Din ekspert

  Jens Højberg

  Manager, Solteq Utilities Consulting

  +45 21 96 21 45

  Mads Greve Sørensen

  Din ekspert

  Mads Greve Sørensen

  Konsultent, Solteq Utilities Consulting

  +45 22 87 83 03