Skip to content

  Økonomisk Regulering

  Problemer med indberetning til den økonomiske regulering eller forståelse af økonomiske krav? Vi kan hjælpe jer!

  Mønter på et bord og i en krukke
  Indberetning - grafik (2)

  Forstå den økonomiske regulering

  Der stilles højere og højere økonomiske krav og dermed effektiviseringskrav til de danske vand- og spildevandsselskaber. Vi har med stor succes hjulpet adskillige selskaber med både indberetning og forståelse af eventuelle krav. 
  Et forløb om økonomisk regulering hos os kan overordnet opdeles i følgende 3 faser:

  Fase 1: Benchmarking

  Forskellige vejledninger til indberetning, vage og forskellige definitioner i vejledningerne og regler om tillæg er alle blandt nogle af de emner, vi oplever selskaberne har udfordringer med.

  Vi har et dybdegående kendskab til benchmarkingmodellen, den økonomiske regulering og faldgruberne i den. Vi kan derfor hjælpe selskaberne med at forstå modellen, indberetningsvejledningerne og sammenhængene bedre, så de får en retvisende økonomisk ramme at arbejde ud fra.


  Fase 2: Den Økonomiske Ramme

  For at få en retvisende økonomisk ramme, er det afgørende at data indberettes korrekt, samt at anlæg og omkostninger, der ikke passer ind i benchmarkingmodellen, håndteres korrekt via dispensation. Det har vi især erfaret fra de selskaber, som vi har hjulpet med indberetning i 2021. Korrekt indberetning, giver en bedre og mere retvisende økonomisk ramme, og giver dermed et klarere billede af hvor der kan eller bør effektiviseres på enten drifts- eller anlægssiden.


  Fase 3: Det Store Overblik

  De to foregående faser, skulle gerne ende ud i det store overblik over økonomisk regulering og dens sammensætning. Dette overblik kan være med til at sikre en mere effektiv drift af selskabet samt mere effektive projekter, og dermed gøre det nemmere for selskaberne at integrere og arbejde med reguleringen i praksis.

  NK Forsyning logo

  NK Forsyning

  Vi har tidligere hjulpet bl.a. NK Forsyning med benchmarking og indberetning, med fokus på at identificere potentialer og afdække mulighederne for dispensation i reguleringen.


  Du kan læse mere om hvilke andre selskaber vi har hjulpet i forhold til økonomisk regulering og rammer under 'Cases'.

  Jens Højberg

  Din ekspert

  Jens Højberg

  Manager, Solteq Utilities Consulting

  +45 21 96 21 45

  Mads Greve Sørensen

  Din ekspert

  Mads Greve Sørensen

  Konsultent, Solteq Utilities Consulting

  +45 22 87 83 03