Suomi

  Yhtiökokous

  Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

  Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät asiat julkaistaan vähintään yhdessä suomenkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhtiön kotisivuilla sekä julkistetaan pörssitiedotteena.


  Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten määrä ja nimitys
  • tilintarkastajien valinta
  • hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
  • muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Varsinainen yhtiökokous 2021

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään tiistaina 30. maaliskuuta 2021 kello 10.00. Yhtiökokous järjestetään Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 3, 01530 Vantaa.

  Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.


  COVID-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä eikä kokousta voi seurata videoyhteyden välityksellä.


  Yhtiö julkaisee Yhtiökokouksen jälkeen 30.3.2021 klo 12.00 toimitusjohtajan katsauksen, jossa toimitusjohtaja esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat ja kertoo Yhtiön yleisistä näkymistä. Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous. Toimitusjohtajan katsaus ei ole osa Yhtiökokousta ja se julkistetaan suomeksi.


  Tärkeitä päivämääriä

  • Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika: 12.3.2021 klo 10.00
  • Osakkeenomistajien kysymysten määräaika: 15.3.2021 klo 10:00
  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat: 15.3.2021 klo 12:00
  • Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisu: 15.3.2021
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 18.3.2021
  • Osakkeenomistajien kysymysten ja vastausten julkaisu: 19.3.2021
  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 24.3.2021 klo 10.00
  • Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 25.3.2021 klo 10.00
  • Yhtiökokous: 30.3.2021 klo 10.00
  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä: 1.4.2021
  • Osingon maksupäivä: 12.4.2021
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään: 13.4.2021

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon:


  Yhtiökokouksen materiaalit


  Osakkeenomistajien vastaehdotukset

  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.


  Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 12.3.2021 klo 10.00.


  Päivitys 15.3.2021: Osakkeenomistajilta ei tullut vastaehdotuksia.


  Osakkeenomistajien kysymykset

  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 15.3.2021 klo 10.00 mennessä. Kysymysten ja tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.


  Päivitys 15.3.2021: Osakkeenomistajilta ei tullut kysymyksiä.

  Toimitusjohtajan katsaus

  Toimitusjohtaja esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat ja kertoo Yhtiön yleisistä näkymistä. Katsaus on vain suomeksi.


  General_meeting_2021_video

  Varsinainen yhtiökokous 2020

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10. kesäkuuta 2020 kello 10.00 Vantaalla Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa (Aviabulevardi II)


  Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
  Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019
  Valtakirjamalli – Äänestysohjeet
  Palkitsemispolitiikka
  Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
  Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 pöytäkirja


  Varsinainen yhtiökokous 2019

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 kello 10.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.


  Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle
  Yhtiökokouskutsu 4.3.2019
  Solteq Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 (IFRS)
  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
  Vuosikertomus 2018
  Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 27.3.2019
  Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja

  Lisätiedot uusista hallituksen jäsenistä:

  Panu Porkka
  Katarina Segerståhl


  Ylimääräinen yhtiökokous 2018

  Solteq Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.10.2018 kello 12.30 Break Sokos Hotel Flamingon tiloissa, osoitteessa Tasetie 8, 01510 Vantaa.


  Yhtiökokouksen päätökset 25.10.2018
  Yhtiökokouskutsu 3.10.2018
  Ylimääräisen yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja

   

  Varsinainen yhtiökokous 2018

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin tiistaina 27. maaliskuuta 2018 kello 10.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.

   

  Yhtiökokouksen päätökset 27.3.2018
  Yhtiökokouskutsu 27.3.2018
  Yhtiökokouksen pöytäkirja 12.4.2018


  Varsinainen yhtiökokous 2017

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin perjantaina 17. maaliskuuta 2017 kello 13.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.


  Yhtiökokouksen päätökset 17.3.2017
  Yhtiökokouskutsu 17.3.2017
  Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.4.2017

   

  Varsinainen yhtiökokous 2016

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 16. maaliskuuta 2016 kello 12.00 Tampereella Sokos Hotelli Ilveksessä, osoitteessa Hatanpään Valtatie 1.


  Yhtiökokouskutsu 19.2.2016
  Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2016
  Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokoukselle 16.3.2016
  Pöytäkirja 16.3.2016

   

  Ylimääräinen yhtiökokous 2015

  Solteq Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 19.10.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.


  Yhtiökokouskutsu 24.9.2015
  Yhtiökokouksen päätökset 19.10.2015
  Pöytäkirja ja liitteet

   

  Varsinainen yhtiökokous 2015

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 16.3.2015 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.


  Yhtiökokouskutsu 13.2.2015
  Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2015
  Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
  Pöytäkirja ja liitteet

   

  Varsinainen yhtiökokous 2014

  Yhtiökokouskutsu 14.2.2014
  Yhtiökokouksen päätökset 17.3.2014
  Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
  Pöytäkirja ja liitteet

   

  Varsinainen yhtiökokous 2013

  Yhtiökokouskutsu 15.2.2013
  Yhtiökokouksen päätökset 15.3.2013
  Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
  Pöytäkirja ja liitteet

   

  Varsinainen yhtiökokous 2012

  Yhtiökokouskutsu 16.2.2012
  Yhtiökokouksen päätökset 14.3.2012
  Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
  Pöytäkirja ja liitteet

   

  Varsinainen yhtiökokous 2011

  Yhtiökokouskutsu 16.2.2011
  Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2011
  Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
  Pöytäkirja ja liitteet

   

  Varsinainen yhtiökokous 2010

  Yhtiökokouskutsu 26.2.2010
  Yhtiökokouksen päätökset 26.3.2010
  Pöytäkirja ja liitteet

   

  Varsinainen yhtiökokous 2009

  Yhtiökokouskutsu 27.2.2009
  Yhtiökokouksen päätökset 27.3.2009
  Pöytäkirja ja liitteet