Skip to content

  18.03.2019

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

  Solteq Oyj Pörssitiedote 18.3.2019 klo 16.45

  Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ehdottavat 27.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

  Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

  – Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

  Ehdotus hallituksen jäseniksi

  – Osakkeenomistajat ehdottavat, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä ja Mika Uotila valitaan uudelleen sekä uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Panu Porkka ja Katarina Segerståhl. Kaikilta hallitukseen esitettäviltä on saatu suostumus tehtävään.

  Lisätietoja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön kotisivuilta osoitteesta: https://www.solteq.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/

  Vantaalla 18. maaliskuuta 2019

  SOLTEQ OYJ

  Lisätiedot:

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Martti Nurminen, talousjohtaja
  puhelin +358 40 751 7194
  sähköposti martti.nurminen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com 

  2019