19.10.2015

Solteq Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Solteq Oyj Pörssitiedote 19.10.2015 klo 14.30

Solteq Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.10.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 7 500 euron palkkio kullekin vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on kuusi (6) henkilöä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valitaan Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mika Uotilan.

Solteq Oyj

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja, Mika Uotila
Puhelin 040 553 6110
sähköposti: mika.uotila@sentica.fi

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX
Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

2015