Skip to content

  19.10.2015

  Solteq Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

  Solteq Oyj Pörssitiedote 19.10.2015 klo 14.30

  Solteq Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.10.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 7 500 euron palkkio kullekin vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

  Hallituksen kokoonpano ja jäsenten lukumäärä

  Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on kuusi (6) henkilöä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valitaan Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen.

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mika Uotilan.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja antavat:

  Hallituksen puheenjohtaja, Mika Uotila
  Puhelin 040 553 6110
  sähköposti: mika.uotila@sentica.fi

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX
  Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2015