Yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa käyttävät osakkeenomistajamme yhtiökokouksessa

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät asiat julkaistaan vähintään yhdessä suomenkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhtiön kotisivuilla sekä julkistetaan pörssitiedotteena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten määrä ja nimitys
  • tilintarkastajien valinta
  • hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
  • muut kokouskutsussa mainitut asiat

 


 

Varsinainen yhtiökokous 2020

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10. kesäkuuta 2020 kello 10.00 Vantaalla Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa (Aviabulevardi II).

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019
Valtakirjamalli – Äänestysohjeet
Palkitsemispolitiikka
Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Varsinainen yhtiökokous 2019

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 kello 10.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle
Yhtiökokouskutsu 4.3.2019
Solteq Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 (IFRS)
Solteq Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
Vuosikertomus 2018
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 27.3.2019

Lisätiedot uusista hallituksen jäsenistä:

Panu Porkka
Katarina Segerståhl

 

Ylimääräinen yhtiökokous 2018

Solteq Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.10.2018 kello 12.30 Break Sokos Hotel Flamingon tiloissa, osoitteessa Tasetie 8, 01510 Vantaa.

Yhtiökokouksen päätökset 25.10.2018
Yhtiökokouskutsu 3.10.2018 

 

Varsinainen yhtiökokous 2018

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin tiistaina 27. maaliskuuta 2018 kello 10.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.

Yhtiökokouksen päätökset 27.3.2018
Yhtiökokouskutsu 27.3.2018
Yhtiökokouksen pöytäkirja 12.4.2018 

 

Varsinainen yhtiökokous 2017

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin perjantaina 17. maaliskuuta 2017 kello 13.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.

Yhtiökokouksen päätökset 17.3.2017
Yhtiökokouskutsu 17.3.2017

Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.4.2017 

 

Varsinainen yhtiökokous 2016

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 16. maaliskuuta 2016 kello 12.00 Tampereella Sokos Hotelli Ilveksessä, osoitteessa Hatanpään Valtatie 1.

Yhtiökokouskutsu 19.2.2016
Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2016
Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokoukselle 16.3.2016
Pöytäkirja 16.3.2016 

 

Ylimääräinen yhtiökokous 2015

Solteq Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 19.10.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.

Yhtiökokouskutsu 24.9.2015
Yhtiökokouksen päätökset 19.10.2015
Pöytäkirja ja liitteet 

 

Varsinainen yhtiökokous 2015

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 16.3.2015 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.

Yhtiökokouskutsu 13.2.2015
Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2015
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet

 

Varsinainen yhtiökokous 2014

Yhtiökokouskutsu 14.2.2014
Yhtiökokouksen päätökset 17.3.2014
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet 

 

Varsinainen yhtiökokous 2013

Yhtiökokouskutsu 15.2.2013
Yhtiökokouksen päätökset 15.3.2013
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet 

 

Varsinainen yhtiökokous 2012

Yhtiökokouskutsu 16.2.2012
Yhtiökokouksen päätökset 14.3.2012
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet 

 

Varsinainen yhtiökokous 2011

Yhtiökokouskutsu 16.2.2011
Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2011
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet 

 

Varsinainen yhtiökokous 2010

Yhtiökokouskutsu 26.2.2010
Yhtiökokouksen päätökset 26.3.2010
Pöytäkirja ja liitteet 

 

Varsinainen yhtiökokous 2009

Yhtiökokouskutsu 27.2.2009
Yhtiökokouksen päätökset 27.3.2009
Pöytäkirja ja liitteet