Julkinen sektori

Korkean turvallisuuden ratkaisuja julkishallinnon sähköiseen asiointiin, raportointiin ja tiedonvarastointiin.

Tietosuojan ja -turvallisuuden merkitys korostuu

Julkisen sektorin palveluiden tietosuojan ja -turvallisuuden merkitys korostuu jatkuvasti lisää. Kerättävän tiedon määrä kasvaa, ja tietoa ei aina ehditä analysoida riittävällä tarkkuudella. Manuaalista työtä on liikaa, ja prosessit ovat monimutkaisia ja kankeita. Myös resursseja on yhä niukemmin.

 

Ketterät ratkaisumme tehostavat prosesseja

Solteq tarjoaa julkishallinnon prosesseihin suunniteltuja korkean turvallisuuden ratkaisuja sähköiseen asiointiin, raportointiin ja tiedonvarastointiin. Ketterät ratkaisumme vähentävät manuaalista työtä sekä tehostavat prosesseja.

 

Hyödynnämme uusia innovaatioita ja pilvipalveluita

Vahvuutenamme on kyvykkyys toteuttaa korotetun tietoturvatason ratkaisuja sekä uusien innovaatioiden ja pilvipalveluiden tehokas hyödyntäminen kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutuksessa.