Skip to content

  Energia-alan projektiosaamista luenta- ja mittauspalveluprojekteihin

  Kuopion Sähköverkon AMR 2.0 -asiantuntijana Solteq Utilities Consulting

  Kuva Kuopion Sähköverkon valvomosta ja työntekijöistä

  Kuopion Sähköverkolla ryhdyttiin päättäväisesti toimeen mittalaitekannan ja mittauspalveluiden uusimiseksi vastauksena tulevaisuuden tarpeisiin ja sähkömarkkinalain muutoksiin. Seuraavan sukupolven älykkäiden mittauslaitteiden ja -palvelujen osalta haluttiin tehdä kestäviä ratkaisuja pitkän aikavälin kannalta, joten avuksi valikoituivat vahvat kumppanuudet ja parhaat asiantuntijat.

   

  Kestäviä ja kehittyviä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin

  Kuopion Sähköverkko kilpailutti sähköverkon mittauslaitteet ja -palvelut yhteishankintana kahdeksan muun kaupunkiverkkoyhtiön kanssa. Laaja-alainen yhteistyö muiden verkkoyhtiöiden kanssa mahdollisti vankan perustan hankkeelle sekä vaatimusten tarkalle selvittämiselle. Lisäksi projekti ajoitettiin niin, että alalla oli jo saatu kokemuksia ensimmäisistä luenta- ja mittauspalveluhankkeista. Kuopion Sähköverkon hankinta sisälsi mittalaitteet, MaaS-mittauspalvelun, tiedonsiirtopalvelut, massa-asennukset sekä projektin hallinnan näihin liittyen.

  Kuopion Energian logo uuden toimitilan seinällä

  Edellytykset onnistuneelle hankkeen läpiviennille Solteq Utilities Consultingin kanssa

  Hyvä startti projektiin oli tässä tapauksessa erityisen tärkeää, sillä luotiinhan projektissa edellytykset yhdelle verkkoyhtiön tärkeimmistä prosesseista. Kokonaispalvelun käyttöönoton suunnittelu- ja määrittelyvaihe tuli viedä läpi kolmen kuukauden intensiivisenä ajanjaksona. Samalla piti tehdä suunnitelmat projektin tulevien vaiheiden osalta. Kun Kuopion Sähköverkolla oli lisäksi samaan aikaan hoidettavanaan myös muut projektit ja työt, päätettiin suunnittelu- ja määrittelyvaiheeseen ottaa vetoavuksi mukaan ulkopuolinen asiantuntija. Tehtävään valikoitui Solteq Utilities Consulting aiemmissa projekteissa jo koetellun AMR 2.0 -osaamisensa perusteella. Tämän ansioista Solteqin asiantuntijoiden oli mahdollista hypätä jo liikkeellä olevaan junaan ja tulla suoraan mukaan projektipalavereihin sekä asioita edistämään.

   

  Luenta- ja mittauspalveluprojektin tehokas suunnittelu ja määrittely yhteistyönä

  Suunnitteluvaihetta lähdettiin tekemään yhteistyönä, keskittyen mm. projektisuunnitelman täsmentämiseen sekä yhteisen ymmärryksen muodostamiseen vaatimuslistasta mm. liiketoimintaprosessien kuvauksia hyödyntäen. Vaatimusten kontekstin luominen oli tärkeää, jotta myös toimittajan puolella kyettiin näkemään, miten vaatimus liittyy yhtiön toimintaan sekä miten se tullaan todentamaan. Näin uusien toiminnallisuuksien ja integraatioiden luettelosta kyettiin muodostamaan ymmärrettävä kokonaisuus.

  Tiiviin aikataulun vuoksi projektin töiden suunnittelussa korostui oikea-aikaisuuden tärkeys. Solteqin asiantuntijoiden kanssa kyettiin muodostamaan yhteinen ymmärrys projektin sisällöstä ja sen laajuudesta eri osapuolille sekä turvaamaan suunnitelman mukainen eteneminen. Kun lisäksi avoimet asiat kirjattiin ylös ja niitä seurattiin systemaattisesti, kyettiin projektissa keskittymään olennaisten asioiden oikea-aikaiseen edistämiseen.

  ”Meille on tärkeää, että tuotamme asiakkaillemme laadukkaita palveluita. Olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävään toiminnan kehittämiseen”, kertoo palvelupäällikkö Ilkka Vaarasuo Kuopion Sähköverkolta. "Solteq Utilities Consultingin kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja hommat tehtiin kuin itselle tehtäisiin, arvojemme mukaisesti asiakkaidemme ja yhtiömme parasta ajatellen. Solteq Utilities Consultingin ansiosta projektin hallinnan kokonaisuus hahmottui ja oli hyödynnettävissä helposti myös myöhemmässä vaiheessa projektia, kun toteutusta lähdettiin tekemään suunnitelman pohjalta. Tästä on hyvä jatkaa”, Vaarasuo toteaa.

  "Solteq Utilities Consultingin kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja hommat tehtiin kuin itselle tehtäisiin, arvojemme mukaisesti asiakkaidemme ja yhtiömme parasta ajatellen. Utilities Consultingin ansiosta projektin hallinnan kokonaisuus hahmottui ja oli hyödynnettävissä helposti myös myöhemmässä vaiheessa projektia, kun toteutusta lähdettiin tekemään suunnitelman pohjalta. Tästä on hyvä jatkaa."

  Ilkka Vaarasuo, palvelupäällikkö, Kuopion Sähköverkko

  Solteq Utilities Consulting – Energia-alan asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut  

  Solteq Utilities Consulting auttaa energia-alan asiakkaitaan kirkastamaan tavoitteet ja suunnittelemaan sekä läpiviemään hankkeet asetettujen päämäärien saavuttamiseksi laadukkaasti ja aikataulussa. Konsultoinnin energiatoimiala- ja ICT-projektiosaaminen tuo lisäarvoa projektiin kuin projektiin järjestelmistä riippumatta. Utilities Consulting toimii luontevasti rintarinnan osana energiayhtiön omaa asiantuntijatatiimiä, olipa kyse sitten prosessien kehittämisestä, kilpailutuksista tai järjestelmähankkeiden läpiviennistä. Lue lisää >

  Kuopion Sähköverkon logo

  Kuopion Sähköverkko – Virtaa varmuudella

  Kuopion Energia -konserniin kuuluva Kuopion Sähköverkko Oy on 100-prosenttisesti paikallinen, aidosti kuopiolainen yhtiö, joka vastaa Kuopion alueen sähköverkon ylläpidosta sekä sen kehittämisestä. Kuopion Sähköverkolle on tärkeintä pitää sähköt päällä olosuhteista tai vuodenajasta riippumatta, jotta sen asiakkaat voivat elää tavallista, huoletonta arkea. Kaapeloinnin ja varayhteyksien ansiosta sähköverkko on lähes häiriötön ja sähköhäiriöiden pituus asiakasta kohden on alle Suomen keskiarvon. Myös verkkopalvelumaksut ovat olleet keskiarvoa alhaisemmat jo viimeisen vuosikymmenen ajan, minkä ovat mahdollistaneet yhtiön kaupunkiverkko-osaaminen ja tehokas toimintamalli. 

  Tiina Laiho

  Yhteyshenkilö

  Tiina Laiho

  Director, Consulting

  +358 50 476 7079

  Sami Vuori

  Yhteyshenkilö

  Sami Vuori

  Manager, Solution Creation & Offering

  +358 40 535 2345

  Kalle Koskela

  Yhteyshenkilö

  Kalle Koskela

  Manager, Solution Delivery

  +358 40 579 8856