Heinon Tukku

Bättre kundupplevelse med digitalt kvittosystem

Utgångspunkt

För Heinon Tukkus kunder var det förr vanligt att skanna alla kvitton och skicka dem per post till ekonomiförvaltningen. Som bäst hämtar kunderna varor till och med flera gånger per dag, vilket medför en stor mängd kvitton som ska behandlas.

När ReceiptHero var i kontakt med Heinon Tukku och berättade om eKvitton, dvs. om digitala kvittosystem och dess fördelar för försäljningen och kunden, behövde man inte fundera länge på anskaffningen. Med fanns ju mångåriga partnern Solteq, som Heinon Tukku nyss hade förnyat sitt kassasystem med.

”Vi insåg direkt behovet av ett digitalt kvittosystem och vi var bland de första att prova systemet. Solteqs medverkan ökade försäkran om en smidig integrering med vårt Heads Retail -kassasystem”, berättar Tomi Lotvonen, chef för självbetjäningspartihandeln vid Heinon Tukku.

quote-posa
Idag försöker man hela tiden förbättra kundupplevelsen och det här är verkligen rätt tjänst för det!

Tomi Lotvonen, chef för självbetjäningspartihandeln, Heinon Tukku.

Vad vi gjorde

När besluten om att skaffa ett digitalt kvittosystem var gjorda och kontrakten undertecknade, avlöpte hela projektet mycket smidigt enligt Lotvonen.

Solteq, ReceiptHero och leverantören av betalkortsterminaler, Verifone, anlade tillsammans en integrerad lösning för kvittodata i kassasystemet. Alla tre företag har en omfattande erfarenhet av att utveckla digitala tjänster.

”Solteq, ReceiptHero och Verifone skötte arbetet, och vi bara meddelade våra kunder om tjänsten. Nu får kunden själv välja vilken applikation kvittot ska skickas till, utan pappers- eller epostkvitton. Kunden behöver bara aktivera ReceiptHero till exempel i bokföringsprogrammet och lägga till sitt betalkort, så fås Heinon Tukkus kvitton så gott som i realtid.”

 

Resultat

Förutom den smidiga integreringen är Lotvonen nöjd med den minskade användningen av papper samt speciellt tjänstens positiva inverkan på kundernas vardag.

”Vi skaffade inte systemet så mycket för vår egen skull, utan för att underlätta våra kunders vardag. När en kund tar i bruk tjänsten faller kvittoskannandet bort och ekonomiförvaltningen digitaliseras. På så vis sparar kunden tid till viktigare ärenden. Idag försöker man hela tiden förbättra kundupplevelsen och det här är verkligen rätt tjänst för det!” berättar Lotvonen.

Fördelarna för Heinon Tukku

  • Integrering i kassasystemet
  • Minskat antal pappersutskrifter
  • Bättre kundupplevelse på flera områden – nu försvinner inte kvittona i mängden och kundens vardag underlättas
  • Med en integrering fås eKvitton till flera applikationer för konsumenter och företag
  • Kostnadsfri tjänst, som ger lägre utgifter och ökad försäljning