Skip to content

  Onlineannonsering

  Onlineannonsering leder användarna till din onlinetjänst och får dem att utföra olika handlingar

  En bild av en digital annonsillustration med texten Pay Per Click

  Onlineannonsering är effektiv i flera faser av kundresan

  Med effektiv digital annonsering får du riktad synlighet och de resultat du vill ha för din leadgenerering.

  Traditionellt sett har onlineannonsering varit synonymt med sökordsannonsering, men onlineannonsering erbjuder även många andra effektiva sätt att annonsera på, som Native Advertising eller programmatisk annonsering.

  Medan sökordsannonsering är mest effektiv i övervägande- och köpstadierna av dina kunders köpresa är onlineannonsering effektiv i alla faser av kundresan. Eftersom effektiv onlineannonsering bygger på effektiv målgruppsinriktning kan olika former av digital annonsering användas för att både väcka intresse och driva köp.

  Sökordsannonsering

  Med sökordsannonsering menar vi annonsering inuti sökmotorer. Se det som en mätbar och kostnadseffektiv väg i dina potentiella kunders köpresa. Nå din målgrupp precis när de är redo för ett köp, och försäkra dig om de bästa resultaten med oss.

  Nivåer av digital annonsering inom re-marketing

  Displayannonsering

  Vältajmad och riktad displayannonsering stärker effektivt ditt företags kampanjer för ökad varumärkeskännedom. Displaymarknadsföring relaterar ofta till bannerannonsering, men tack vare Google Display Network kan du använda olika typer av medier och video.


  Displaymarknadsföring är en utmärkt kanal för att stärka företagets varumärke. I början av köpprocessen kan displayannonserna riktas till användare baserat på demografi, specifika ämnen eller intressen. Med hjälp av Google Custom Segment kan vi mycket exakt rikta annonser specifikt till användare i din målgrupp som har för avsikt att göra ett köp inom din bransch.


  Remarketing bör ingå i alla företags onlinemarknadsföringsplaner. Med remarketing kan du nå de flesta av dina webbplatsanvändare. Du kan välja att rikta din annonsering endast till de användare som inte gjort ett köp, eller som lämnat en kontaktförfrågan vid sitt första webbplatsbesök, för att påminna dessa användare om dina tjänster. Inom e-handel har dynamisk remarketing gång på gång bevisat sin effektivitet, och bör ingå i den digitala marknadsföringsplanen på alla e-handelssajter.

  Native advertising illustration

  Native Advertising

  Med Native Advertising kan du erbjuda intressant innehåll till din målgrupp i nationella medier. Vi designar marknadsföringsinnehåll som en naturlig del av målgruppens flöde, så att det engagerar snarare än distraherar.


  Native Advertising hänvisar till en form av onlineannonsering där annonserna smälter in i det övriga innehållet. Annonsplaceringar för Native Advertising ses ofta i stora rikstäckande medier (onlinetjänster för dagstidningar och magasin) eller bloggar.


  För kvalitativt, användbart och tankeväckande innehåll erbjuder Native Advertising en utmärkt distributionskanal. Vi kan rikta annonseringen utifrån plattform eller målgrupp. Ditt populäraste innehåll kan snabbt göras tillgängligt för din målgrupp exakt där dina kunder redan konsumerar innehållet.


  Native Advertising är mycket kostnadseffektivt eftersom en stor del av företagens mediebudgetar redan läggs på sociala mediekanaler. Priset styrs av antalet klick och påverkas av annonsinriktning och placeringskonkurrens.

  Programmatisk reklamillustration

  Programmatisk annonsering

  Programmatisk annonsering optimerar video- och displayannonseringen genom att annonserna riktas enbart till din målgrupp. När vi skapar målgrupper använder vi oss av tillgängliga kunddataplattformar och tar naturligtvis hänsyn till dataskyddsförordningen.


  Programmatisk annonsering är ett brett begrepp med en mängd olika tolkningar. Oftast hänvisar begreppet till dess vanligaste form, RTB (Real-Time Bidding), eller realtidsauktion för visningar.


  Köparen kan ange budget, mål och attributmodell, och systemet söker efter de effektivaste kombinationerna i realtid för att uppnå bästa möjliga resultat för köparens kampanjer. Automatisering effektiviserar och snabbar på köpprocessen.


  Vi använder Google Marketing Platform eller Adform, som är mycket bra verktyg för att nå din målgrupp. Dessa lösningar är kompatibla med dagens digitala annonsering utan begränsningar gällande kanaler, enheter eller plattformar. De möjliggör en kundcentrerad metod för onlineannonsering.

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57