Skip to content

  Koillis-Satakunnan Sähkö

  Solteq Electricity Trade underlättar vardagen för ett litet elförsäljningsföretag

  Pirttikoski kraftverk.

  De viktigaste användningsområdena av Solteq Electricity Trade för Koillis-Satakunnan Sähkö är försäljningsprognoser, budgetering, riskhantering och prissättning av dynamiska B2B-kontrakt. "Lösningen hjälper oss att hålla oss uppdaterade. Vi kan se vår egen försäljningsportfölj i den rådande marknadssituationen och göra prognoser och planer därefter", säger försäljningschef Aarne Haikonen på Koillis-Satakunnan Sähkö.

  Dam i Pirttikoski kraftverk.

  "Vi använder Solteq Electricity Trade varje dag. Lösningen har varit väldigt användbar i denna utmanande marknadssituation, eftersom den gör att vi kan se förändringarna i försäljningsprognoser”, säger Haikonen. "Dessutom får vi information om en kund byter från en produkt till en annan snabbare och enklare, och vi kan analysera dess påverkan."

  Koillis-Satakunnan Sähkö har en liten försäljningsorganisation. Styrningen och administrationen av elförsäljningen har varit en enskild persons ansvar och försäljningen har följts upp i Excel. Med lösningen var det möjligt att bli av med Excel-arken på en gång och samtidigt koncentrera data och göra den tillgänglig för flera personer. Möten behöver inte längre förberedas utan saker gås igenom direkt i systemet. Haikonens pensionering påskyndade förvärvet, men förr eller senare hade det varit oundvikligt: ​​"Det började vara på gränsen till omöjligt att upprätthålla den gamla modellen och tog orimligt lång tid."

  Förändringar i prissättningsmekanismer och praxis förväntas ske, och nya kontrakts- och handelsmodeller kommer oundvikligen. Förändringarna kommer att medföra utmaningar för såväl branschen som för mjukvara och digitala tjänster. "Ökande förväntningar ställs på förmågan hos Solteq Electricity Trade att möta dessa utmaningar i takt med att marknaden utvecklas. Jag tror dock att lösningen kan följa marknadsutvecklingen mycket väl och att vi har en lång gemensam väg framför oss", säger Haikonen.


  Läs mer om Solteq Electricity Trade

   

  "Vi använder Solteq Electricity Trade varje dag. Lösningen har varit väldigt användbar i denna utmanande marknadssituation, eftersom den gör att vi kan se förändringarna i försäljningsprognoser.”

  Aarne Haikonen, försäljningschef, Koillis-Satakunnan Sähkö

  Koillis-Satakunnan Sähkö logotyp.

  Koillis-Satakunnan Sähkö

  Koillis-Satakunnan Sähkö säljer och levererar el och tillhörande tjänster. Energibolagets styrkor är ett säkert distributionsnät, toppmodern nätautomationsteknik och skicklig och serviceinriktad personal. Företaget sysselsätter ett 50-tal duktiga och serviceinriktade medarbetare som har till uppgift att garantera säker el, bra service och kundvänliga priser.

  Värderingarna för Koillis-Satakunnan Sähkö inkluderar lokalitet, ansvar, samarbete och samverkan. Företaget respekterar och värdesätter den finska naturen och har investerat i förnybar, ren energi, som produceras lokalt i företagets egna vattenkraftverk. Till lokal produktion hör även småskalig produktion från hushållens solkraftverk.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842