Skip to content

  Kymmenedalens Elnät

  Solteq Electricity Distribution för affärsplanering och -optimering

  Kraftledning mot den snöiga skogen.

  Vi genomförde utvecklingsprojektet av Solteq Electricity Distribution tillsammans med fem av våra kunder. Målet med projektet, som startade 2017, var att utveckla en ny mjukvarulösning för prissättning av elnätsavgifter, affärsplanering och beräkning av tillåten avkastning.

  En mamma läser en bok för sina barn på en mysig soffa hemma.

  Modulerna för Prissättning, Affärsplanering och Affärsövervakning var klara i början av 2018, och programvaran var redan integrerad med CIS- och EDM-systemen. Utvecklingsprojektet hade gått vidare till den första testfasen tillsammans med de deltagande nätbolagen. Nästa steg var utvecklingen av module för beräkning och rapportering av tillåten avkastning.

  Kymmenedalens Elnät såg fördelarna med systemet redan i ett tidigt skede. Juha Kaariaho, chef för nätserviceenheten, ansåg att lösningen var ett viktigt verktyg i distributionsverksamheten. ”Solteq Electricity Distribution gör det möjligt för oss att planera en kostnadsbaserad prissättning, samt beräkning av rimlig avkastning. Vi förväntar oss också att lösningen kommer att tjäna oss i den långsiktiga planeringen av verksamheten.”

  Utöver Kymmenedalens Elnät medverkade även Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto, Lappeenrannan Energiaverkot och Kervo Energi i utvecklingen av Solteqs Electricty Distribution. I dagsläget använder alla deltagare i utvecklingsprojektet fortfarande lösningen – med tjugo andra kunder. Än i dag är en viktig nyckelingrediens i lösningens utveckling det samarbete som genomförs tillsammans med våra kunder.

   

  Läs mer om Solteq Electricity Distribution

  "Solteq Electricity Distribution gör det möjligt för oss att planera en kostnadsbaserad prissättning, samt beräkning av rimlig avkastning."

  Juha Kaariaho, chef for nätserviceenheten, Kymmenedalens Elnät

  Logo av Kymmenedalens Elnät.

  Kymmenedalens Elnät

  Kymmenedalens El är en energikoncern som samägs av tio städer och kommuner. Energikoncernen, som är över 100 år gammal, erbjuder sina kunder tjänster kopplade till försäljning och överföring av el. Kymmenedalens El är ett av Finlands största elbolag: distributionsområdet har mer än 150 000 invånare och de har över 100 000 elhandelskunder.

  För Kymmenedalens El är det viktigt att känna sina kunder och utveckla konkurrenskraftiga lösningar som också fungerar i enlighet med en hållbar utveckling av miljön och samhället. Energikoncernen investerar i diversifierad energiproduktion och kontinuerlig utveckling av elnätet. Genomtänkta investeringar och en sund verksamhet säkerställer en pålitlig energiförsörjning till kunderna och en betydande avkastning för ägarna.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842