Skip to content

  Kundinformationshantering och faktureringssystem

  Effektiv kundinformationshantering och fakturering för energi- och vattenföretag

  Solteq Utilities CIS - Powerlines över graafält med stadskontur i bakgrunden
  Solteq Utilities CIS - modernt webbläsarbaserat användargränssnitt för kundhantering och fakturasystem på en bärbar datorskärm

  Varför välja Solteq Utilities CIS?

  Solteq Utilities CISmöjliggör omfattande hantering av kundinformation, utmärkt kundservice, flexibel produktadministration, effektiv fakturering och enkel vidare användning av data.

  Solteq Utilities CIS är ett webbaserat system för hantering av kunddata och fakturering. Tack vare dess modulära struktur behöver du, till att börja med, bara välja de funktioner som ditt företag behöver. Senare kan du enkelt utveckla systemet genom att lägga till nya funktioner.

  Det går snabbt att implementera lösningen, tack vare väldefinierade gränssnitt och färdiga integrationer till andra vanliga system på marknaden.

  Solteq Utilities CIS faktureringsikon

  Fokus på Kundprocesser

  Användningen av Solteq Utilities CIS är effektiv, snabb och enkel, tack vare den kund- och funktionsdriva designen.
  • Olika processer och deras syften är tydligt separerade
  • Centrala processer och uppgifter utförs i ett och samma gränssnitt
  • All relevant information är lätt tillgänglig
  • Rutinuppgifter är automatiserade
  • Visuell design underlättar prioritering av uppgifter

  Effektiv Produkthantering

  En stor mängd funktioner för snabb lansering av nya produkter ger en konkurrensfördel.
  • Flexibel produktstruktur möjliggör innovativa prismodeller
  • Systemet stödjer samfakturering genom import av färdiga fakturarader från andra system
  • Särskilda funktioner för el, vatten, fjärrvärme och kyla ingår i produktadministrationen
  • Stöd för hantering av mikroproduktion

  Effektiv Fakturering

  Automatiserade processer effektiviserar faktureringen.
  • Fakturering kan göras helt eller delvis automatiserad
  • Översiktlig status och eventuella avvikelser i samma gränssnitt
  • Möjlighet att välja kunder för särskild bearbetning eller övervakning
  • Kommunicera med kunden via fakturan eller bilagor

  Systemet kan hantera hela faktureringsprocessen, eller tack vare sin modulära struktur, endast önskade delar. Till exempel är reskontra och integration till kundens egen bokföring valfria funktioner.

  Utnyttjande av Data

  Solteq Utilities CIS möjliggör vidare användning av alla tillgängliga data.

  Solteq Utilities CIS hanterar kunder, anläggningar, användningspunkter, produkter och fakturor. Dessa är värdefulla och väsentliga data även för andra system. Därför är Solteq Utilities CIS utformad för att smidigt integreras med andra system, genom sin modulära struktur och tydligt definierade gränssnitt.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Director, Sales

  +358 40 054 2842