Skip to content

  Sökmotoroptimering (SEO)

  Syftet med sökmotoroptimering är att förbättra din webbplats synlighet i organiska sökresultat och driva fler köpande kunder till din webbplats

  sökmotoroptimeringsillustration som visar en penna och sökmotoroptimerad text för SEO-behov

  Sökmotoroptimering ger förbättrad synlighet och omsättning

  Sökmotoroptimering är ett av de mest effektiva och långsiktiga sätten att öka trafiken till din webbplats.

  Antagligen är ditt mål att öka antalet besök för din målgrupp och omvandla dem till köpande kunder. Detta uppnås när ditt företags webbplats rankas högre än dina konkurrenters på sökmotorernas resultatsidor (SERP). Med förbättrad SERP-rankning ökar trafiken till webbplatsen snabbt.

  En väl optimerad webbplats får ökad synlighet med hjälp av de viktigaste sökorden – de som ditt företags målgrupp använder när de söker efter produkter och tjänster. Sökmotoroptimering ökar med andra ord antalet besökare av den typ som är viktigast för ditt företag.

  Vad kostar sökmotoroptimering?

  Kostnaden för sökmotoroptimering baseras på flera faktorer. Till exempel påverkar webbsidans bredd, baslinjen för sökmotorsynlighet, behovet av SEO-innehåll och behovet av teknisk modifiering kostnaden för sökmotoroptimering.

  Sökmotoroptimering är viktig av flera anledningar:

  1. Sökmotoroptimering ger ökad trafik till din webbplats

  Målet med sökmotoroptimering är att lyfta ditt företags webbplats till toppen av sökresultatsidan. Genom att få den bästa rankningen kan vi öka antalet besökare på din webbplats.


  2. Optimering stärker ditt företags varumärke

  De företag som hamnar bland de översta sökresultaten uppfattas som branschledande av internetanvändarna. Hög rankning på sökresultatsidan bidrar till att stärka ditt företags varumärke och öka omsättningen.


  3. Optimering ger långsiktiga resultat

  Sökmotorernas sökresultat förändras långsamt. Det är mycket lättare att behålla en hög rankning än att uppnå den från början. Det är därför sökmotorinvesteringar ger långsiktiga resultat.

  4. Optimering sänker kostnaden per förvärv

  Att få besökare organiskt från sökmotorer kostar ingenting. Ju fler användare sökmotorerna driver till din webbplats, desto lägre blir optimeringskostnaden per enskild användare.


  5. Optimering fungerar i alla sökmotorer

  När det handlar om sökalgoritmer är sökmotorerna relativt lika. En sökmotoroptimering för Google innebär med andra ord att ditt företag får synlighet även i andra sökmotorer, t ex i Bing.

  Håll dig uppdaterad om de senaste SEO-trenderna

  Det har hänt mycket inom sökmotoroptimering under de senaste åren, och det har tillkommit många nya aspekter som gör det nödvändigt att lära sig och utvärdera nya metoder inom SEO. Ett exempel är den ökade betydelsen av användbarhetsaspekten, som mäter hur lätt användarna kan navigera på och interagera med en webbplats. Introduktionen av Googles Core Web Vitals, som mäter användarupplevelsen av en webbplats baserat på faktorer som sidhastighet, interaktivitet och visuell stabilitet, ställer nya krav på webbplatsens design och arkitektur som bör övervägas mycket tidigt inom e-handelsprojekt och omarbetning av webbplatser.


  En annan utveckling inom SEO är ökningen av ”noll-klick”-resultat, där användaren kan hitta svar på sina frågor direkt på sökmotorns resultatsida, utan att behöva klicka sig vidare till en webbplats. Det innebär att det blir allt viktigare för företag att optimera innehållet så att det visas i sammanfattningen på sökmotorns resultatsida.

  Slutligen är headless-teknik en ny trend som skiljer frontend-presentationen på en webbplats från backend-funktionaliteten för e-handel. Detta möjliggör större flexibilitet och anpassning av webbplatsens design, men kräver också specialiserade SEO-strategier för att säkerställa att Google fortfarande kan genomsöka och indexera allt innehåll på webbplatsen som avsett.


  Exemplen ovan visar tydligt att SEO är under ständig utveckling. Vi vet att det är avgörande att känna till de senaste SEO-trenderna och -metoderna för att skapa bästa möjliga resultat för våra kunder. Genom att samarbeta med oss kan du vara säker på att ditt företags onlinenärvaro optimeras för framgång både nu och i framtiden.

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57