Skip to content

  Marketing Automation

  Marketing Automation genererar leads och försäljning, skapar kundinsikt, automatiserar och skickar meddelanden till kunder i olika faser av kundresan

  Marketing automation ger en snabb avkastning till marknadsföraren i den illustrerade bilden

  Marketing Automation skapar snabba fördelar

  Marketing Automation intensifierar mätning och löpande marknadsföringsprocesser. Det används för att automatisera rutiner, som att skicka automatiserade och personliga meddelanden till befintliga och nya kunder i rätt fas av kundresan. Marknadsföringens grundläggande funktioner, såsom analys, kommunikation och kampanjer, samverkar sömlöst och kostnadseffektivt.


  För att fungera perfekt behöver Marketing Automation ett system som samlar in och kombinerar rätt data enligt ett företags KPI:er och affärsmål. Denna data används för att analysera och leverera meddelanden vid rätt tidpunkt via e-post, SMS, sociala mediekanaler eller push-notiser, beroende på valt system. I de flesta program för Marketing Automation går det att skicka meddelanden direkt från själva systemet och använda den berikade kunddatan på olika annonsplattformar, t.ex. Meta eller Google.


  Vi hjälper våra kunder att välja den lösning som passar bäst för deras mål. Våra partners för Marketing Automation är till exempel HubSpot, Custobar, Voyado och Dotdigital.

  Vi hjälper dig att komma igång

  Rätt Marketing Automation-system kombinerar data och gör det enkelt att skicka automatiserade meddelanden till rätt kundsegment – vid rätt tidpunkt. Automatiserade marknadsföringsprojekt lönar sig snabbt. När du behöver maximera din Marketing Automation är vi rätt partner för dig.

  Partnern hittade i illustrationen av den kraftfulla användningen av marketing automation

  Partner för effektiv Marketing Automation

  Effektiv Marketing Automation kräver rätt planering, korrekt mätning av data, genomtänkt innehållsstrategi och löpande analys. För att lyckas är det viktigaste att du inte bara överför de befintliga digitala marknadsföringsprocesserna till en ny, vacker och dyr plattform, utan att du verkligen anpassar systemets funktionalitet efter dina behov. Den nya generationens plattformar har ett stort antal funktioner, men tyvärr är det bara i genomsnitt cirka 10 procent av kapaciteten som används. Med det nya Marketing Automation-systemet är det också en bra idé att granska dina egna marknadsföringsprocesser och utvärdera deras resultat.


  För att få största möjliga effekt av din Marketing Automation är det avgörande att välja rätt lösningar och rådgivningspartner. Som din Marketing Automation-partner kan vi utnyttja vår expertis för att utforma en lösning som passar just dina behov.

  Den illustrerade kvinnan och mannen går igenom marknadsföringsautomationstjänster när de sitter vid bordet

  Våra tjänster inom Marketing Automation

  Marketing Automation skapar enorma möjligheter, men det är inte en automatisk nyckel till framgång. Ett effektivt genomförande kräver gediget arbete och planering, vilket i sin tur skapar affärsfördelar.


  Våra tjänster inom Marketing Automation hjälper dig att hantera kundens livscykel och upplevelse i alla faser av kundresan. Våra tjänster är inte begränsade till ett enda Marketing Automation-system. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att koppla sina affärsmål till framgångsrik Marketing Automation, oavsett system.


  Beroende på dina behov erbjuder vi hjälp med implementeringen av ett nytt Marketing Automation-system steg för steg, eller utbildning och rådgivning för effektiv användning av ett befintligt system. Dessutom erbjuder vi tjänster för kontinuerlig tillväxt och individuella projekt som helt och hållet kan anpassas till din verksamhet och dina behov.

  Kärnan i automatisering av inkommande marknadsföring är en magnet som växer fram från telefonen som lockar reaktioner på sociala medier

  Inbound är ryggraden i Marketing Automation

  Marketing Automation går hand i hand med inbound marketing. Inbound har utvecklats parallellt med det traditionella outbound-tänket i takt med att mer lättillgängliga alternativ har dykt upp på marknaden för konsumenter. Traditionell marknadsföring fokuserade på att berätta för kunderna vad de behövde, medan modern inbound marketing fokuserar på att producera innehåll och budskap efter kundernas faktiska behov.


  Eftersom dagens kunder har höga och ombytliga krav måste målet för alla kommunikationsstrategier vara att skapa mervärde för dem. Framförallt handlar det om att ändra inställning från kortsiktig marknadsföring till långsiktigt innehållsskapande och delning. Kundengagemang uppnås genom högkvalitativt innehåll, istället för att försöka fånga deras uppmärksamhet med kortsiktiga kampanjer.


  Marketing Automation-systemet är ett avgörande verktyg för att implementera inbound marketing. Genom att samla in och berika din egen data möjliggör du effektiv remarketing och kostnadseffektiv identifiering av nya prospekt och potentiella kunder. Rätt Marketing Automation-system kombinerar data från olika källor och gör det enkelt att skicka automatisera och skicka rätt meddelanden till rätt målgrupper – vid rätt tidpunkt.

  Kvinnlig kund och hennes köpare persona data definition på skärmen

  Definiera en buyer persona

  Du kanske har hört talas om kundresor och buyer personas, som är kärnan i dagens innehållsstrategier och inbound marketing. Men att modellera kundresan eller identifiera personas är inte alltid så lätt – och en felaktig implementering kan leda dina marknadsföringssatsningar i fel riktning.


  Buyer personas är väl genomtänkta gissningar om ett företags perfekta kunder. Förutom demografi innehåller denna data även psykografiska egenskaper, som värderingar, attityder och intressen. Demografisk information, som ålder, kön eller plats, ryms däremot oftast i din kunddata. Kunddata som används på rätt sätt reducerar felaktig inriktning av betald annonsering och vägleder innehållsproduktion och beslutsfattande – och till och med utformningen av produkter och tjänster. Med rätt verktyg kan din kunddata berikas för att möjliggöra bättre marknadsföringsbeslut.


  Du kan till exempel börja utforma en buyer persona med hjälp av följande frågor:

  • Hur gamla är våra köpare?
  • Var bor våra kunder?
  • Vilka kommunikationskanaler föredrar de?
  • Vad har de för jobb?
  • Vilken utbildningsbakgrund har våra kunder?
  • Vad har de för civilstånd och familjesituation?
  • Vilka intressen har våra köpare?

  Utöver detta, glöm aldrig att svara på frågan:

  Vilka problem och utmaningar har våra kunder, som vi erbjuder en lösning på?

  En kund undersöker mobiltelefonen och drar resväskan i början av sin kundväg

  Att modellera kundresan blir enklare med rätt verktyg

  Kundresan speglar en buyer personas väg från potentiell till konverterad kund. Kundresan består av alla de beröringspunkter där kunden interagerar med ditt företag. En kundresa slutar inte med konvertering, som i en traditionell funnel, utan tar hänsyn till kundens hela livscykel.


  Inom B2C är kunden ofta också slutanvändaren. Inom B2B kan kundresan vara betydligt mer komplex. Den som fattar köpbeslutet är inte nödvändigtvis slutanvändaren. Dessutom är i genomsnitt fler än fem beslutsfattare involverade inom B2B. Inbound marketing kan skapa betydande värde för beslutsfattandet genom att generera högkvalitativt innehåll som underlättar beslutsprocessen.

  Kartmarkör vid kundkontaktpunkten på shoppingvägen

  Att modellera kundresan är ett utmärkt sätt att analysera kundernas beteende och skapa effektiva budskap. Modellering av kundresan gör det möjligt att:

  • identifiera beröringspunkter,
  • förbättra kundupplevelsen,
  • styra content marketing,
  • få ut budskap i rätt tid i rätt kanaler,
  • utveckla den personliga anpassningen,
  • fördela marknadsföringsbudgeten effektivt.

  Med hjälp av data kan du identifiera i vilken fas kunden påbörjar köpresan, vilka kanaler som är mest effektiva i fråga om konvertering och vilken typ av budskap som ska levereras till kunderna i varje steg av köpresan. När du modellerar kundresan bör du använda olika former av data, som webbplatsens egen analys, data från sociala medier, data från nyhetsbrev och naturligtvis feedback och kommentarer från kunderna.

  En marknadsförare skriver content marketing i ett marketing automation system

  Content marketing som en del av innehållsstrategin

  Med hjälp av en innehållsstrategi definierar du hur din organisations innehållsproduktion ska fungera i praktiken och hur den ska anpassas till företagets hela strategi och verksamhet. Content marketing styr implementeringen av själva innehållsstrategin, där du riktar marknadskommunikation i olika kanaler till dina önskade buyer personas och leder dem mot konvertering och kundlojalitet.


  Content marketing är inte ett ensidigt flöde av budskap uppdelat på kampanjer i olika kanaler, utan snarare en interaktion med företagets kunder. Detta omfattar att dela användbar och intressant information med kunderna, till exempel videoklipp, blogginlägg, artiklar, tester eller poddar. Content marketing implementeras först och främst ur kundernas synvinkel, med hänsyn till deras behov och preferenser.


  Innehållsproduktion tillsammans med korrekt insamlad data är det som driver marknadsföringen och strategin. Det innehåll som skapas stöds av kunddata, eftersom du måste känna dina kunder för att kunna kommunicera med dem. När du väl känner dina kunder kan du börja testa hur olika typer av innehåll påverkar dem i olika faser av köpresan. Högkvalitativ testning kräver rätt mätpunkter. Innehåll med rätt målgruppsinriktning berikar din kunddata, vilket ger dig bättre möjligheter att utveckla din content marketing.

  Tre innehållsproducenter jagar inspiration på ett pappersflygplan

  Innehållsproduktion kräver tid, insikt, kompetens och resurser. Innehållet får inte behandlas som produktannonsering. Det kan behandla aktuella frågor, branschfenomen eller företagets värderingar. Kunskap om sökmotoroptimering är också viktig för produktionen av innehåll. Du behöver känna till de sökord som används för att söka efter företagets tjänster.


  Marketing Automation-systemet underlättar implementering, mätning och ytterligare användning av content marketing i databerikningen. Genom att kombinera kunddata och innehållsdata på samma ställe kommer du att kunna identifiera vissa beteendemönster och de mest effektiva metoderna för content marketing.


  Med hjälp av ett system blir inriktningen och distributionen av meddelanden enklare och effektivare. I bästa fall kan du även koppla din produktdata till systemet, så att du kan identifiera kunder som är intresserade av specifika produktgrupper. Då kan du automatiskt erbjuda personligt anpassad information om produkter och tjänster till utvalda segment.

  En expert på marknadsföringsautomation bygger en välkomstmodell på en bärbar dator

  Automatiserade kampanjer

  När du har utarbetat din data- och innehållsstrategi och fått grepp om buyer personas och kundresan är det dags att börja implementera automatiserade kampanjer.


  Det enklaste exemplet på automatiserade kampanjer är en väldesignad modell för att välkomna nya kunder och prenumeranter på nyhetsbrev. Så här fungerar det i praktiken:

  1. En ny kund stöter på företagets innehåll, annonser eller kanal medan han eller hon bläddrar bland ämnen av intresse.
  2. Attraktivt formulerat innehåll tillsammans med rätt CTA (Call To Action) kommer att locka kunden att klicka.
  3. Kunden fyller i fältet för prenumeration på nyhetsbrevet och hamnar automatiskt i kundgruppen ”nyhetsbrevsprenumeranter”.
  4. Systemet känner igen den nya kunden och skickar automatiskt ett välkomstmail enligt fördefinierade villkor, som innehåller exakt den information som kunden förväntar sig att få efter att ha läst informationen på landningssidan.
  5. Din resa tillsammans med kunden har börjat. Framöver får kunden regelbundet meddelanden som innehåller relevant information. Med tiden kan detta leda till köp och kundlojalitet.

  Välkomstmodellen är en mycket förenklad kampanj i början av kundresan, som hjälper ditt företag att utöka sin kunddata och hitta leads som blir till konverteringar. Men de automatiserade kampanjerna bör inte bara bli kvar i det här steget – i stället bör de testas genom att komplettera med andra kanaler med e-postmarknadsföring, t.ex. sociala medier eller SMS.


  Kom ihåg att det som fungerar för ett visst företag kanske inte är lika effektivt för ett annat. Därför är kontinuerlig analys och testning avgörande för design och utveckling av automatiserade marknadsföringsmodeller.

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57