Skip to content

  Master Data Management

  Master Data Management är viktigt för att använda affärsdata

  Rätt beslut kräver information av hög kvalitet

  Ett företags framgång är beroende av att rätt beslut fattas och genomförs. Eftersom ett beslut alltid baseras på information måste den information som används vara aktuell och korrekt.

  MDM, Master Data Management

  Master Data Management används för att skapa riktlinjer för användningen av affärsdata. MDM säkerställer att beslutsfattandet och den information som används i den löpande verksamheten är av hög kvalitet och att det finns lämpliga processer och verktyg för att hantera den.


  Data fragmenteras lätt

  Data flödar från en mängd olika källor och i många olika former. Det kan till exempel handla om kunder, leveranser, medarbetare eller portföljer. Informationen är utspridd över olika system i hela organisationen och fragmenteras därmed lätt. Utan rätt verktyg och processer kan informationen bli otillförlitlig, inaktuell eller felaktig.


  Optimera din data med rätt hantering

  Det går inte att bortse från vikten av data för ett företag. Pålitlig, konsekvent och uppdaterad data krävs för att förbättra kundupplevelsen, underlätta beslutsfattandet och rapporteringen samt säkerställa legitimitet och efterlevnad. Utan MDM riskerar du att missa nya möjligheter eller fatta beslut baserade på otillräcklig information.

  En vy av interiören av ett modernt bibliotek med många böcker på hyllorna

   

  Digitalisering leder naturligt till datafragmentering. Utan en informationshanteringsstrategi förblir många möjligheter ouppfyllda, och beslut grundas på otillräcklig information.

  Master Data Management hanterar ditt affärsdata

  icon

  360-graders vy

  Skapa den gyllene datan och erbjuda en 360-graders vy.

  icon

  Konsistens

  Inga avvikelser eller konflikter i datan.

  icon

  Överensstämmelse

  Datan är korrekt - den är aktuell, inte föråldrad och giltig.

  icon

  Databasformat

  Formatet förblir detsamma över hela systemet.

  icon

  Fullständighet

  All nödvändig data används.

  icon

  Integritet

  Förändringar i datan är kända och ingen obehörig manipulation har ägt rum.

  icon

  Deduplicerad

  Inga ogrundade dubbla poster existerar.

  Mikko Hirvonen

  Din specialist

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695