Skip to content

  Master Data Management

  Master Data Management är viktigt för att använda affärsdata

  Rätt beslut kräver bra kvalitet på informationen

  Ett företags framgång är beroende av att fatta rätt beslut och att genomföra dem. Beslut baseras alltid på information och det är därför viktigt att den information som används är uppdaterad och korrekt.

  Master Data Management

  Master Data Management (MDM) används för att skapa policyer för användning av affärsdata. MDM säkerställer att beslutsfattande och den information som används i den dagliga affärsverksamheten är av god kvalitet och att det finns lämpliga processer och verktyg för att upprätthålla den.


  Dataflödet kan lätt brytas

  Information strömmar från olika källor och i många former, bland annat information om kunder, leveranser, personal och produkter. Data sprids över olika system i hela organisationen och blir därför lätt fragmenterade. Utan verktyg och processer är tillförlitligheten, aktualiteten och noggrannheten hos information ifrågasatt.

  Med rätt hantering får man kontroll på data

  Det är svårt att ignorera betydelsen av data för ett företag. Tillförlitliga, konsekventa och uppdaterade data krävs för att förbättra kundupplevelsen, stödja beslut och rapportering, säkerställa legitimitet och efterlevnad. Utan kontroll över masterdata missas många möjligheter eller beslut baseras på otillräcklig information.

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data