Skip to content

  Data Shovel

  Data Shovel är en lösning för automatisering och modellering av moderna datavalv

  Människor vid bordet utforskar en lättanvänd och molnbaserad Data Shovel-lösning som hjälper dig att modellera och automatisera datainsamling och lagring i ett datalager

  Data Shovel

  Data Shovel är en användarvänlig molnbaserad lösning för automatisering och modellering av datainsamling och datalager.

  Data Shovel automatiserar datavalvsmodelleringen

  I dag finns två alternativ för modellering av datalager: en mer traditionell dimensionsmodell samt ett modernare datavalv. Den traditionella modelleringsmetoden har inneburit problem i form av en försämrad datamodell under årens lopp, långsam utveckling, ofullständig datahistorik och ökad felkänslighet. Datavalv och Data Shovel löser ovanstående utmaningar.


  Data Shovel är marknadens modernaste verktyg för automatiserade datalager, och lämpar sig såväl för nya datalager som för överföring av lokala datalager till molnet. Data Vault och Data Shovel anpassar modelleringen efter företagens behov och koncept.


  Med Data Shovel modellerar och automatiserar du insamlingen och lagringen av data. Det snabbar på utvecklingen av datalagerprojekt, hjälper utvecklare att tillämpa bästa praxis, minskar förekomsten av fel och förbättrar dokumentationen. Data Shovel är också ett verktyg för att hantera hela datakedjan, från källsystem till rapportering.


  Data Shovel stöder flera datalagringstekniker (Snowflake, Azure SQL db, Azure Synapse).

  ”Data Shovel tar Vapos modellering och automatisering till en helt ny nivå, och ger oss ett betydande mervärde när vi flyttar vårt gamla datalager till en ny, molnbaserad lösning.”

  Mikko Miekkoniemi, Vapo Group

  Data Shovel ger dig:

  Vector

  Ett lättanvänt verktyg för visuell modellering av ditt datalager.

  Vector

  Automatiserad datainsamling och lagring.

  Vector

  Harmoniserade modelleringsmetoder, eftersom verktyget intuitivt vägleder arbetet.

  Vector

  Automatiserad dokumentation av datalagermodellering och datahärkomst.

  Vector

  Ett molnbaserat verktyg med direkt stöd för de vanligaste molnbaserade datalagren samt molnbaserade ETL- och dataintegrationslösningar.

  Vector

  Ett kostnadseffektivt och transparent verktyg som inte binder dig till en viss leverantör.

  Mickey Soussah

  Din ekspert

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57