Skip to content

  VM Elektro A/S

  En stark näthandelsplattform gör VM Elektro A/S verksamhet flexibel

  Tvättmaskintrumma

  VM Elektro A/S säljer reservdelar och tillbehör till hårda vitvaror, köksmaskiner och industrimaskiner på två olika webbplatser:

  reservdele.nu är avsedd för privatpersoner och vm-elektro.dk är avsedd för den professionella marknaden. De har över 100 000 artiklar i systemet, som ständigt byts ut och uppdateras. Därför har de behov av en utmärkt näthandelsplattform som kan stötta verksamheten. Det har VM Elektro hittat i Dynamicweb.

  Dataöversikt och flexibilitet är A och O

  När man, som VM Elektro A/S, har över 100 000 produkter i olika webbutiker och skapar många nya artiklar varje år är det nödvändigt att ha koll på alla data. Det är också viktigt att systemet är flexibelt, både när man ska skapa och uppdatera många varor och när en specialprodukt ska etableras för en kund.


  Under årens lopp har VM Elektro A/S använt olika system, vilket har medfört underhåll av flera olika integreringar. De har bland annat lagt till ett PIM-system, ett system för marknadsföringsbrev och programvara för pop up-fönster. De ansvariga medarbetarna har därför arbetat i flera olika system med olika gränssnitt.

  Arbetet med produkter och marknadsföring ska vara effektivt, men när det sker på olika plattformar tar det tid och begränsar även utvecklingen.


  Ett tydligt önskemål har varit att minska antalet programvaror från tredje part, så att företaget själv kan bygga ut, ändra och underhålla plattformen utan att behöva ta in externa konsulter. Samtidigt måste systemen vara tydliga och flexibla, så att produktdata och rabattstrukturer kan hållas enhetliga.

  Valet föll på Solteq som partner och Dynamicweb som är en stark näthandelsplattform. Den är utformad för att integreras med ERP och har en bra uppsättning av marknadsföringsverktyg.

  En integrerad digital strategi

  I den inledande fasen har VM Elektro A/S lagt mycket tid på att analysera kundernas behov för att sedan fatta ett beslut om vilka system som kan och ska hantera dessa.


  Valet föll på Solteq som partner och Dynamicweb som är en stark näthandelsplattform. Den är utformad för att integreras med ERP och har en bra uppsättning av marknadsföringsverktyg. Dessutom kommer Dynamicweb med integrerat PIM som har utvecklats med utgångspunkt i näthandel, digitala marknadsplatser och digital marknadsföring.


  Valet gör även att det framöver endast finns en integration att arbeta med och underhålla; den mellan Dynamicweb och ERP-systemet. Samtidigt har VM Elektro A/S kunnat göra sig av med flera marknadsföringssystem från tredje part, eftersom verktyg för detta är integrerade i Dynamicweb.


  Det kommer fortfarande att finnas en B2C-webbutik: reservedele.nu och en B2B-webbutik: vm-elektro.dk. Båda webbutikerna integreras med ERP-systemet, och både webbutiken för B2C och B2B byggs upp med ett specifikt kundcenter, så att kunder får tillgång till sina tidigare beställningar, favoritlistor och mer.

  Större delen av produktinformationen, en större prismatris och stycklistor finns redan i ERP-systemet. För att slippa underhållning av dessa i flera system har en större integrering gjorts mellan ERP-systemet och Dynamicweb. Data mellan de två systemen ska se till att korrekt kundspecifika data och produktspecifika priser visas korrekt. Det är nu också möjligt för kunder att köpa ”uppsättningar” av produkter.


  I den nya lösningen upprättas arbetsflöden, så att ansvaret för produktuppdatering fördelas på de ansvariga medarbetarna. På så sätt säkerställs en tydlig tillgång till produktdata, hög datakvalitet och stor enhetlighet. Samtidigt underlättas även upprättandet av produkter. Data från en produkt kan nu delas mellan produkter och dessa kan sedan multiredigera. Framöver kommer det vara möjligt att skapa en produkt i PIM direkt medan man sitter med en kund i telefonen. Därefter kan produkten släppas till den enskilda kunden och sedan följa de förinställda arbetsflödena.


  De olika marknadsföringsverktygen i Dynamicweb kommer att användas för att hantera nyhetsbrev och pop up-fönster. I Dynamicweb kan administratörerna upprätta olika rabattstrukturer.


  VM Elektro A/S har därmed fått sina önskemål uppfyllda. De har fått en mycket smidigare plattform, där de kan hantera betydligt fler saker själva, på ett snabbare och enklare sätt. Samtidigt har de med en bra näthandelslösning möjlighet att hjälpa sina kunder bättre än någonsin tidigare.

  Om VM Elektro

  VM Elektro A/S grundades 1972. De säljer reservdelar, tillbehör och bruksartiklar till hårda vitvaror, dammsugare, köksapparater och industrimaskiner för både B2B- och B2C-marknaden. VM Elektro A/S har ett mycket stort sortiment och är idag ett av de ledande företagen inom sitt område på den danska marknaden.

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57