Skip to content

  XL-BYGG

  Datadriven e-handels- och kundupplevelse

  XL-BYGG - byggarbetsplats

  Vad var utgångspunkten?

  Som Skandinaviens största byggrådgivare visste XL-BYGG att de måste utöka sin digitala närvaro för att kunna konkurrera på marknaden. Med ett gammalt och föråldrat handelssystem, som få kunder använde, stod de inför en utmaning.

  I ett behov av ett robust system

  XL-BYGG:s försäljare hade också mycket tungt administrativt arbete då kunderna fortfarande ringde in via telefon för att göra beställningar och kontrollera sin beställningsstatus. Med detta i åtanke sökte XL-BYGG efter en lösning som enkelt kunde integreras med andra lösningar och skulle vara lättanvänd för kunderna.


  Företaget behövde en robust lösning som kunde hantera både B2B- och B2C-försäljning och dessutom hade en komplex inköpsstruktur för olika prissättningar och kontrakt. Lösningen måste kunna hantera över två miljarder priser samtidigt som den måste kunna visa rätt pris för rätt kund. För att kunna leverera den bästa online- och personliga upplevelsen var det också avgörande för XL-BYGG att få korrekta och uppdaterade kunddata.


  XL-BYGG behövde också en partner som kunde samarbeta och hjälpa till med strategiska beslut och ge stöd inom e-handel för att öka onlineverksamheten.


  Vad gjorde vi?

  XL-BYGG valde Solteq som strategisk partner för att utveckla webbutiken och ge råd om e-handel, marknadsautomatisering och onlineanalys.


  XL-BYGG valde IBM Watson Commerce som e-handelsplattform eftersom den är lätt att implementera för alla dotterbolag och franchisebolag. Samtidigt gör den shoppingupplevelsen personlig och anpassar sig snabbt till nya marknadskrav.


  XL-BYGG:s e-handelslösning utvecklades baserat på en strategi som integrerar försäljning och marknadsföring, samtidigt som kunderna får bästa möjliga onlineupplevelse. I denna strategi är insamling och delning av kunddata i fokus för att säkerställa att projektet i framtiden bygger på data-drivna beslut.

  Vad var resultatet?

  Med IBM Watson Commerce levererad av Solteq kan XL-BYGG enkelt anpassa sig till nya marknader och distribuera nya affärsplattformar. XL-BYGG planerar att driftsätta B2C-webbplatsen baserad på IBM Watson Commerce under år 2018.


  Med den nya plattformen kan XL-BYGG få strukturerade och uppdaterade kunddata som kan användas inom marknadsföring och över hela verksamheten, samtidigt som de kan visa och anpassa produkter och priser baserat på individuellt kundbeteende. Det är också lättare att hantera många kunder och stora transaktioner och att samtidigt ge varje kund den bästa onlineupplevelsen.


  Have a look at XL-BYG's B2B webshop (in Danish)

  Våra B2B-kunder har nu möjlighet att göra inköp online när som helst och få en personlig shoppingupplevelse. Tack vare den nya e-handelslösningen som Solteq levererat har vi lyckats minska på den tid och de resurser som används för att hantera kundernas beställningar

  Steen Villsen, CIO XL-BYG

  Fördelar för XL-BYGG:

  • Lättare tillgång till nya marknader och distribuera nya affärsplattformar.
  • Strukturerade och uppdaterade kunddata som kan användas inom marknadsföring och över hela verksamheten.

  • Produkter och priser baserat på individuellt kundbeteende.
  • Möjlighet hantera många kunder och stora transaktioner

  XL-BYGG är en kombinerad hemmafixar- och byggmarknad med 70 % av intäkterna från snickare och företagare och 30 % från den privata hemmafixarsektorn. Med sina runt 300 butiker i Danmark, Norge och Sverige är XL-BYGG den största byggrådgivaren i Skandinavien.

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57