Skip to content

  Applikationsutveckling

  Våra tjänster för applikationsutveckling kombinerar djupgående kunskap om olika branscher med avancerad kompetens inom programutveckling

  Applikationsutveckling

  Våra tjänster för applikationsutveckling kombinerar djupgående kunskap om olika branscher med avancerad kompetens inom programutveckling.

  När standardprogram och -plattformar inte räcker till

  Organisationer som genomgår en digitaliseringsprocess skapar snabbt nya affärer, processer, produkter och tjänster. När standardprogram och -plattformar inte räcker till krävs kundspecifik mjukvara. Våra tjänster för programutveckling kombinerar kunskap om olika branscher med professionell mjukvarukompetens.

  Från små applikationer till stora programenheter

  Vi utvecklar både småskaliga mobil- och webbapplikationer och större programenheter, och integrerar dem i dina affärsprocesser. Våra tjänster inkluderar design av tjänster och användargränssnitt, mjukvaruimplementering, kvalitetssäkring och underhåll.

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57