Skip to content

  Digitalisera din elförsäljningsprocess med vår kundanpassade SaaS-lösning för den nordiska elmarknaden.
  Oavsett om du söker efter en bättre produkt för prissättning, portföljförvaltning, riskhantering eller rapportering, kan du hitta den i marknadens mest populära lösning. Med Solteq Electricity Trade kan du hantera hela elförsäljningsprocessen, från givandet av offert till fakturering. Du kan betjäna flera kunder, minimera riskerna med elhandel och uppnå bättre resultat. Lösningen är modular, så du kan välja vilken funktionalitet du behöver och vill ha.
  Programvaran utvecklas och skalas engligt kundens och marknadens behov och ger stort mervärde för alla elleverantörer oberoende av verksamhetens storlek. Fokusera på din kärnverksamhet med stöd av automatiserade verktyg och rapporter.

  Börsgrafik bredvid en kraftledning mot stadsljus.

  Fördelar för elleverantörer

  • Hantera dina försäljningsportföljer effektivt
  • Beräkna priser för offert baserat på kundspecifika konsumtionsprofiler och behov
  • Prognostisera försäljningsvolymer i realtid
  • Hantera system- och EPAD-priser på ett transparent sätt
  • Identifiera volym-, pris- och marknadsprisrisker i realtid
  • Fokusera på din kärnverksamhet med hjälp av standardiserad programvara

  Solteq Electricity Trade – produkter för experter inom elförsäljning

  B2B och B2C Prissättning

  Erbjud skräddarsydda offerter till företagskunder och hantera prissättningen av konsumentprodukter. Försäljningsprodukter och prissättningsmodeller är självklart kundspecifika. Offerera inom alla nordiska prisområden och med valfri nordisk valuta. Ursprungsgarantier (GoOs) och kostnader för elcertifikat kan inkluderas i prissättningsmodellen.

  Prissättning och offerering är okomplicerat och enkelt. Data för beräkningen kan hämtas från befintliga system och du kan beräkna offerter för flera olika produkter och tidsperioder samtidigt. Du kan modellera kundens elförbrukning som grunddata för beräkningen eller dra nytta av kundens egen timprofil.

  Portföljförvaltning

  Dra nytta av de bästa prognoserna och rapporterna av elförsäljningen.

  Produkten hjälper dig att övervaka och förutse profil-, volym- och marknadsprisrisker vid elförsäljning. Rapportberäkningar baseras på den senaste marknadsinformationen och timbaserade förbrukningsmätningar på leveranspunktsnivå. Prognoserna uppdateras automatiskt och utfallet jämförs med prognoserna. Du kan följa upp profil-, volym- och marknadsrisker i realtid.

  Med denna produkt kan du även automatisera faktureringsprocessen. Lösningen beräknar de individuella faktureringspriserna för varje kund baserat på uppmätt förbrukning, prissäkringar och avgifter enligt kontraktet.

  Positionshantering

  Följ hedgingstatus, intern produktion och försäljningsprognoser, och få stenkoll på hur ditt företags öppna position utvecklas.

  Försäljningsprognoser uppdateras i realtid från Portföljförvaltning, vilket minskar latensen mot marknaden. Olika typer av säkringar mot marknad kan göras direkt från produkten med vanliga elderivat och OTC-produkter. Olika säkringsstrategier kan modelleras och övervakas i de valda portföljnivåerna och effekterna är omedelbart synliga.

  Riskhantering

  Inom riskhantering erbjuder vi en flexibel metod för övergripande riskkontroll. Du kan se flera viktiga riskhanteringsrapporter, nyckeltal och riskindikatorer som ger värdefull information om den övergripande situationen för elförsäljningen.

  Förutom de inbyggda riskhanteringsfunktionerna erbjuder produkten integration med systemen hos alla större riskhanteringspartners vid behov.

  Online kundportal

  Med hjälp av vår kundportal online betjänar du dina kunder 24/7 på den kanal de föredrar. Företags- och samfundskunder ser status på sin elförsäljningsportfölj, offert- och avtalspriser, prognoser och realiseringar med priser och volymer. Förändringar i marknadspriser och prognoser visas omedelbart för kunden.

  Datalager och Analytics

  Rapporteringen hämtar information från olika källor i ett lättbegripligt format för varje användargrupp och gör det möjligt att se data effektivt varje timme. Detta gör statusrapporter tillgängliga för organisationen med minimal fördröjning och utan mödosam datainsamling.

  Rapportering kan implementeras med dina rapporterings- och analyssystem genom enkla och standardiserade gränssnitt.

  Jari Kokkonen

  Vår expert

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842