Skip to content

  Järvi-Suomen Energia

  Solteq Electricity Distribution är en del av de dagliga rutinerna

  Vattenkraftverk i Kissakoski.

  Dagen gryr på Järvi-Suomen Energia. Datorn slås på och olika typer av program öppnas. Solteq Electricity Distribution är en självskriven del av denna vanliga morgonrutin.
  På Järvi-Suomen Energia används Solteq Electricity Distribution flitigt och omfattande. "Solteq Electricity Distribution är ett kostnadseffektivt databehandlingsverktyg", säger servicechef Antti Latsa.

  Två män installerar en elektrisk kabel på en flotte.

  "Data kan visas på många sätt, inklusive prognoser. Du kan skapa automatiserad, standardiserad rapportering med olika typer av rapporter eller snabbt hämta svar på enskilda frågor som granskas. Lösningen utgör ett snabbt och heltäckande verktyg med inbyggd intelligens som tillför värde för användaren", berättar Latsa.

  ”Det är svårt att säga vad som är den största nyttan med lösningen, de är många”, enligt Latsa. ”Betydelsen beror på vad som är akut i stunden. Vi har till exempel förberett för effektprissättning genom att undersöka hur olika faktorer påverkar vår verksamhet och vilka distributionsprissättningsmodeller som inte alls passar oss. Vi ser verkligen hur förändringar i överföringsprissättningen ser ut för våra kunder efter en förändring och kan simulera olika scenarier. Med lösningen har vi också kunnat titta på betydelsen av olika fenom från covid-eran, såsom förändringar i kundkontraktsvolymer och nedgång eller tillväxt av användargrupper med bland annat fler stugbesökare. Jag tror att det i framtiden kommer att finnas ett ökat behov av att identifiera och ta hänsyn till sådana fenomen i affärsbeslut.”

  ”Det är viktigt att Solteq Electricity Distribution inte bara visar vad som har hänt, utan också prognostiserar framtiden. Om vi inför en ny produkttyp eller ny prissättning ser vi de framtida effekterna som till exempel förändringar i intäkter och hur kunderna påverkas. Att göra olika framtidsscenarier är också enkelt. Det är en fungerande lösning; Jag har varit mycket nöjd med lösningen och jag kan rekommendera den”, säger Latsa.

   

  Läs mer om Solteq Electricity Distribution

  "Lösningen inte bara visar vad som har hänt, utan också prognostiserar framtiden. Om vi inför en ny produkttyp eller ny prissättning ser vi de framtida effekterna som till exempel förändringar i intäkter och hur kunderna påverkas."

  Antti Latsa, servicechef, Järvi-Suomen Energia

  Logo av Järvi-Suomen Energia.

  Järvi-Suomen Energia

  Järvi-Suomen Energia bygger, underhåller och utvecklar elnätet i Insjöfinland. Företagets cirka 27 000 kilometer långa elnät sköter eldistributionen till över 100 000 hushåll.


  I detta utmanande geografiska område för eldistribution finns det 260 meter elledning per kund. Varje år investeras 50 miljoner euro i utvecklingen av elnätet. Man införbland annat bättre teknik och förbättrar konstruktions- och kontrollpraxis. Dessutom satsar man naturligtvis på förbättringar som medför ett mer vädersäkert elnät. Järvi-Suomen Energias mål är att senast 2036 kunna erbjuda alla sina kunder ett elnät som är försörjningssäkert.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Director, Sales

  +358 40 054 2842