Skip to content

    Aponsa AB - Solteq company

    Our mission is to simplify the digital world to make a better tomorrow

    Solteq logo

    Vi vill förenkla den digitala världen för att skapa en bättre morgondag. Vi är ett insiktsfullt och dedikerat team av experter. Vi är passionerade och ödmjuka lyssnare som är drivna av önskan om bästa kundförståelse. Vi är en del av kundernas framgångar och upplevelser med lösningar som varar över tiden.