Skip to content

  Helen

  Ännu bättre och mer kundorienterade tjänster genom att förbättra kärnprocesserna i energibranschen

  Kunden tittar på sin egen information från tjänsten Oma Helen på sin mobiltelefon

  Helen Ab:s fjärrvärme- och kylkunder betjänas av Solteqs inWorks kundinformationshantering och faktureringssystem. I pågående projekt kommer systemet att utökas till att omfatta elförsäljning och elnätsverksamhet. Målet med projekten är att erbjuda Helens kunder ännu bättre och mer kundorienterade tjänster genom att förbättra kärnprocesserna i energiverksamheten och utnyttja inWorks-systemets moderna integrationsmöjligheter.

  Mer logiskt användargränssnitt och effektivare processer

  "Samarbetet var smidigt under hela projektet och själva implementeringen av fjärrvärme och kyla gick bra och som planerat. Systemet fick exceptionellt snabbt bra feedback från användarna direkt efter produktionsfasens start", säger enhetschef Jarmo Ojamo från Helen. "Det finns tydliga fördelar att se och vi har helt klart gått i en bättre riktning. Användargränssnittet är lätt att använda och tack vare systemets välutvecklande grad av automatisering och prestanda är implementeringen av energimarknadens grundprocesser framgångsrik. Vi kan göra saker snabbare än tidigare och fokusera bättre på vår kärnverksamhet."

  Digitalisering och integrationsmöjligheter i centrum för kundservice

  Helens vision är att vara det mest kundfokuserade energiföretaget på marknaden och att ta den nya energierans möjligheter inom räckhåll för alla. En viktig del i detta är digitalisering som används inom kundtjänst för att uppnå t.ex. smidighet och snabbhet. "Med hjälp av digitalisering och data som är flexibelt tillgänglig genom gränssnitt kan vi serva våra kunder ännu bättre, till exempel genom att förädla data till intressant information för kunden och rikta våra tjänster som erbjuds bättre", konstaterar Ojamo.

  "Vi valde Solteq för att vi litar på att Solteq kommer att utveckla en uppsättning applikationer i en riktning som kommer att stödja Helens arbete och strategi även på sikt. Tack vare systemets välutvecklande grad av automatisering och prestanda är implementeringen av energimarknadens grundprocesser framgångsrik. Vi kan göra saker snabbare än tidigare och fokusera bättre på vår kärnverksamhet."

  Jarmo Ojamo, enhetschef, Helen

  Far och son tittar på surfplattan vid bordet med ett leende.

  Samarbete tillför värde till produkten och till partnerns expertis

  Att välja en lämplig partner och system var en lång och detaljerad process. I den samlade övervägningen beaktades bl.a. funktionellt innehåll, livscykelkostnader, moderniteten i den tekniska implementeringen och partnerperspektivet. "Vi vill hittar partners från vilka vi tydligt kan få mervärde själva - inte bara genom produkten, utan också genom partnerns expertis", säger Ojamo. I upphandlingen av kundtjänst- och faktureringssystemet kom inte kund-producent-modellen i fråga, istället krävde projektet en helt annan typ av samarbete. "Vi valde Solteq för att vi litar på att Solteq kommer att utveckla en uppsättning applikationer i en riktning som kommer att stödja Helens arbete och strategi även på sikt", konstaterar Ojamo och fortsätter: "Vi ser fram emot ett långt och fruktbart partnerskap, där i nära samarbete kommer vi ständigt att utveckla våra tjänster för att förutse framtida behov och möjligheter på energimarknaden."

   

  Affärsenhet Solteq Utilities

  Solteq Utilities mål är att erbjuda sina kunder de bästa lösningarna i branschen. Kontinuerlig utveckling är oerhört viktigt när energiverksamheten befinner sig i en sådan övergångsfas som den är nu. "Vi är mycket stolta över att Helen, som Finlands viktigaste leverantör och säljare av fjärrvärme, inte bara använder vårt system. Som partners kommer vi att ha mer att erbjuda Helen och deras kunder tillsammans i framtiden. Vi har satsat mycket på vår produkter, och vi vill fortsätta utvecklingen för att bättre möta våra kunders behov i en föränderlig affärsmiljö. Samarbetet med Helen fungerar bra och skapar mervärde för båda parter", säger Jari Kokkonen, Business Director för affärsenheten Utilities från Solteq.

  Logo av Helen

  Helen Ab

  Helen Ab erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 550 000 kunder i Finland. Förutom värme, kyla och el erbjuder vi också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Låt oss med förenade krafter förverkliga de möjligheter som den nya energieran öppnar.

   

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Director, Sales

  +358 40 054 2842

  Din specialist

  Mats Arvidsson

  Sales Manager

  +46 70 238 64 01