Skip to content

  Digital Marknadsföring

  Med digital marknadsföring kan man utnyttja data till att fatta bättre beslut, skapa mer effektiva kundmöten och marknadsaktiviteter samt öka försäljningen

  Digital Marknadsföring

  För att ett varumärke skall skilja sig från mängden skall kommunikationen vara relevant och verklig för den enskilde individen. Digital marknadsföring är därför ett område som bör vara baserad på djupgående kunskap om kunderna. Hos Solteq kan vi hjälpa till med att utnyttja denna kunskap inom alla områden.

  Målinriktad digital marknadsföring

  Med målinriktad digital annonsering får man en kostnadseffekttiv funktion som ger en högre investeringsavkastning och skapar en medvetenhet om varumärket hos kunderna. Man slipper att använda värdeful tid och pengar på att försöka nå ut till personer som helt enkelt inte är intresserade av produkten samtidigt kan man fokusera på att sälja till de målgrupper där sannolikheten att sälja är störst. När potentiella kunder ser annonserna, med produkter som är relevanta för dem, ökar chanserna att de klickar på annonserna.


  Automatiserad marknadsföring

  Öka effekten av dina marknadsföringsinsatser, öka konverteringarna, skapa bättre kundupplevelser och automatisera rutinuppgifter: Vi hjälper dig att driva detta med att samordna meddelanden och annoneser över olika kanaler så att kundupplevelsen förbättras i alla olika kontaktpunkter. För våra kunder handlar det i princip om att låta de olika kanalerna samarbeta tillsammans och med kunden i centrum; att leverera rätt budskap till rätt kund vid rätt tidpunkt.


  SEO och SEM

  Idag hittar de allra flesta kunder webbplatser via sökmotorer. På Solteq är vi experter på både sökmotoroptimering (SEO) och sökmotormarknadsföring (SEM) och har en helhetssyn på organisk och betald sökning. Vi gör ditt varumärke mer synligt i sökmotorerna och hjälper dig att öka trafiken till din webbplats. Vi skapar mätbara försäljningar, leads och konverteringar genom professionell SEO, SEM, länkbyggnad, Google Ads-annonsering och mycket mer.


  Programmerad annonsering

  Med programmerad reklam optimerar och automatiserar du ditt köp av digitala annonser utan att vara i direktkontakt med utgivare. Mänskliga förhandlingar ersätts av maskininlärning och AI-optimering där målet är att öka effektiviteten och transparensen hos både annonsören och utgivaren. På Solteq hjälper vi dig att få ut det mesta av annonseringar med de bästa förutsättningarna för effektiv, målinriktad annonsering över kanaler och enheter för att skapa maximal visuabilitet och möjlighet att stödja kundernas shoppingresa med rätt budskap i rätt kontaktpunkt.

  Analys och visualisering av data

  Vi hjälper dig att att göra din marknadsföringsinformation och dina KPI: er operationella och ger dig en djupare förståelse för din online-verksamhet. Genom att effektivisera data och visualisera utvecklingen, trender, mål och andra relevanta områden får du en solid grund för din digitala marknadsföring. Samtidigt ger det goda möjligheter att visa värdet av marknadsföringsaktiviteterna för resten av företaget.


  CRO

  CRO är en förkortning för Conversion Rate Optimization, eller konverteringsoptimering. Kort sagt handlar CRO om att få fler av dina besökare att utföra vissa saker på din webbplats - till exempel att köpa varor eller registrera sig för nyhetsbrev. En framgångsrik konverteringsoptimering ger ett större värde för din marknadsföring på nätet och inte minst för ditt SEO-arbete, eftersom du kan utnyttja trafiken som du har ansträngningt dig med att få in på in på din webbplats. Vi hjälper dig att analysera besökarnas beteende, dela upp dessa och sättaen prioritetsordning baserat på dina KPI.


  Marknadsföring inom sociala medier

  Annonsering på sociala medier kan hjälpa dig att uppnå dina affärsmål. Detta gäller oavsett om du behöver öka företagets synlighet, skapa efterfrågan, generera nya leads, öka försäljningen eller konverteringarna på din webbplats. Den största fördelen ligger i möjligheten att proaktivt annonsera för noggrant utvalda kundgrupper innan de börjar leta efter de produkter eller tjänster du säljer. Vi kan hjälpa dig att optimera din sociala medieannonsering inom ett antal områden. Bland annat skapa kampanjer, dynamiskt annonsinnehåll och ominriktning, definiera målgrupper och mer.

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data