Skip to content

  Rådgivningstjänster

  Främja digital transformation som uppfyller affärsbehov och mål på strategisk nivå

  Tre kvinnor på vandring

  Digital strategi

  Digital omvandling är alltid strategisk.

  Vi hjälper våra kunder att förstå och styra sin digitala omvandling genom att fokusera på nyckelaspekterna i deras övergripande digitala affärsmål och strategi.


  • Definiera övergripande vision och mål för omvandlingen
  • Anpassa efter viktiga affärs-/marknadsdrivkrafter
  • Skissera din digitala omvandlingsresa, inklusive möjliga delmål
  • Prioritera och följ dina prioriteringar
  • Definiera hur du mäter framgångarna (KPI:er)
  • Engagera och samordna alla delar av organisationen

  Solteq Advisorys Digital Strategy Consultancy-tjänster hjälper dig att bedöma din digitala mognad, identifiera din ambitionsnivå samt utforma en digital strategi och handlingsplan.


  Vid utformningen av en digital strategi är det framför allt viktigt att undvika tidig teknikfixering (HUR) innan man har fastställt affärssyftet (VARFÖR).


  Lyssna på Sachas kommentar om Advisorys uppdrag (på engelska).

  Två kvinnor tittar på kartan

  Ett lösningskoncept som får effekt

  Kombinera affärsutveckling, upplevelsedesign och teknik för att forma din framtida digitala verksamhet.

  Framgång inom digital handel mäts utifrån ökat affärsvärde, operativ effektivitet och sänkta kostnader, samt fantastiska användar- och kundupplevelser.


  Solteq Advisorys tjänster för konceptskapande och lösningsdesign hjälper dig att:

  • definiera din framtida digitala affärsmodell (affärskoncept),
  • prototyptesta de önskade digitala användarupplevelserna (upplevelsekoncept),
  • skissera effektiva arkitektoniska scenarier (teknikkoncept).

  Våra praktiska rådgivningstjänster kan tillämpas i olika skeden under din omvandling. I våra förstudier kan vi utvärdera befintliga äldre lösningar, ge förbättringsrekommendationer och utveckla framtida lösningar. Under implementeringen kan vi underlätta genomförandet handlingsplanen och lösningsleveransen. När lösningen väl är i drift kan vi hjälpa ditt företag att maximera användningen och ta hand om den löpande utvecklingen.

  Tre kvinnor som beundrar skogen

  Tankeledarskap

  En djupare bild av digitalisering.

  Att styra sin egen digitaliseringsresa kräver medvetenhet om det digitala landskapet i ett större sammanhang. Solteq Advisory analyserar ständigt den digitala affärsmiljön för olika branscher och teknologier för att identifiera viktiga fenomen och trender – för våra kunder och oss själva.


  Vi registrerar våra nya resultat och tankar löpande i katalogen World of Digital Business (WoDB). Katalogen listar och beskriver nyckelfenomen kopplade till affärs-, upplevelse- och teknikområden, och hjälper oss att omvandla dessa till praktiska rekommendationer för våra kunder, såväl som för våra egna Solteq-funktioner.


  Läs våra onlinepublikationer, träffa oss online och på events eller boka in oss på dina strategi- och utvecklingsdagar. Vi ser fram emot att ses!

  Vilken är din mission?

  Smart Commerce Nordic 2023

  Se även Sacha Helfensteins anförande från Smart Commerce 2023: "Two Simple Formulas To Digital B2B You Should Understand"

   

  Affärsrelevans ­⭐⭐⭐⭐⭐
  Användbara resultat ­⭐⭐⭐⭐⭐

  Ulla Mattila, Director Digital Services, Tikkurila

  Kvinna liggande på en brun lädersoffa

  Case Tikkurila


  Problem och mål:

  Utvecklingen av PPG Tikkurilas digitala tjänster var ofokuserad och försummades på grund av tekniska brister. Förändringarna inom e-handeln skapade ett ökande behov att agera. PPG Tikkurila saknade intern konsensus kring sin digitala framtid.


  Lösning:

  Projektet Digital Services Strategy inleddes för att förtydliga och stärka PPG Tikkurilas strategi för digitala tjänster. Projektet betonade vikten av aktivt engagemang mellan länderna.


  Resultat:

  Projektet förtydligade den digitala visionen och handlingsplanen, och hjälpte marknaderna att ta till sig rekommendationerna om hur de skulle nå framgång. I linje med rekommendationerna lanserade PPG Tikkurila en strategi för att kickstarta sin D2C-handel.

  Möt vårt Advisory team

  Sacha Helfenstein

  Finland

  Sacha Helfenstein

  Director Advisory

  +358 50 361 5882

  Mikko Helin

  Finland

  Mikko Helin

  Senior Tech Advisor

  +358 40 701 9975

  Mikki Kuukkanen

  Finland

  Mikki Kuukkanen

  Senior Experience Advisor

  +358 44 535 7256

  Espen Thorvaldsen

  Norway

  Espen Thorvaldsen

  Digital Business Advisor

  +47 92 03 58 75

  Mickey Soussah

  Nu sätter vi igång

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57