Skip to content

  UX och design

  Vi utvecklar intuitiva, vackra användarupplevelser

  UX- och designtjänster

  Vi hjälper dig att utveckla starka, flexibla lösningar som ökar försäljningen och skapar en enhetlig upplevelse av ditt varumärke i alla kanaler.

  UX och design

  Användarupplevelse och design ser till att dina kunder får en positiv interaktion med ditt företag. Konverterar din webbplats inte riktigt som du förväntat dig? Har du underordnade sidor som inte besöks alls? Tar det för lång tid för innehållet att visas? Allt detta kan ha en negativ effekt på det resultat du vill uppnå.


  I grund och botten handlar det om användbarhet. Det är ett ord som ofta kastas runt. Vi tar det dock på största allvar.

  Din egen personliga tjänare

  Det handlar om att visa uppskattning för den person som har valt att lägga sin tid på ditt företag. UX, design och användarvänlighet fungerar som en servitör på en restaurang som vägleder dig genom en perfekt kväll. Servitören välkomnar dig i dörren, visar dig till garderoben, leder dig till ditt bord, ger dig råd om menyn och ser till att du har något i glaset. Allt detta så att du kan lägga din energi på att njuta av upplevelsen och ha en positiv känsla när du lämnar restaurangen.


  En god användarupplevelse på en hemsida måste uppfylla samma krav.

  icons_big_ux_design_whitebox

  Varför är det så viktigt att fokusera på UX och design?

  En bra användarupplevelse är avgörande för att uppnå optimal konvertering. Vi kan hjälpa dig.

  Första intrycket

  När en kund går in på din hemsida är det många saker som ska passa. Kunderna är inte lika tålmodiga som de är i fysiska butiker, och ofta har du endast några sekunder att övertyga kunderna att de hamnat rätt.


  Det handlar inte om en eller två saker som ska fungera, utan att kunden ska ha en komplett och naturlig interaktion med din hemsida tack vare ett genomtänkt användargränssnitt och en engagerande och flytande användarupplevelse. Vissa element är viktigare än andra, men samspelet mellan dem är det allra viktigaste. Det är här vi kommer in i bilden.

  icons_big_open_like_calendar_whitebox

  Samspelet

  Om du har kontroll över det får du lojala kunder som besöker hemsidan igen och igen.

  Stark digital närvaro

  Under covid-19-pandemin har 75 % av konsumenter provat att handla hos nya återförsäljare och varumärken. Deras lojalitet är flyktig och de väljer de företag som har den starkaste digitala närvaron och den bästa användarupplevelsen.


  Det understryker hur viktigt det är att vara uppdaterad i den digitala världen om du vill utöka din verksamhet.


  Digital handel är inte längre grädden på moset. Det är moset.

  Det handlar om att visa uppskattning för den person som har valt att lägga sin tid på ditt företag.

  Rasmus Smith | Head of UX & Design - Solteq

  Processen

  Här är ett exempel på hur en UX- och designprocess kan se ut. Bästa resultatet nås genom att vi tillsammans går igenom processen från början till slut, men det går självklart bra att välja endast den del som ni behöver.
  icon_phase_1

  Fas 1 – klargörande

  Vi vill veta allt om er. Vad har ni för mål? Vad är er målgrupp och era största konkurrenter? Vilka är era största utmaningar? Vi pratar med så många människor som möjligt från ditt företag och så många kunder vi kan. Vi följer inte vår magkänsla, utan arbetar snarare med data och insikter. Det är därför viktigt att vi får en djup kundinsikt, så att vi kan leverera den bästa och mest värdefulla lösningen. Målet är att få återkoppling från alla berörda områden, både internt och externt och sedan analysera resultaten. Vi avslutar med en kravspecifikation, som vi under hela processen kan gå tillbaka till och anpassa oss efter. Vår grundsten.

  icon_phase_2

  Fas 2 – strukturering och definiering

  Under fas ett har vi fått en stor insikt och samlat mycket information. Det är nu dags för oss att strukturera informationen. Det är oerhört viktigt att sortera och analysera den kunskap vi har samlat in för att hitta det som är mest relevant. Vad är viktigt för kunderna, vad är mindre viktigt och vad kan utelämnas. Det kallas också ofta för webbplatsens informationsarkitektur (IA). Den här strukturen är grunden för att du ska kunna skapa ett flöde som leder din användare till det mål du vill ha.

  icon_phase_3

  Fas 3 – idéer

  Fas 3 har inga regler. Vi har samlat in, klargjort, strukturerat och nu är det dags att bygga ut den grunden. Alla idéer läggs på bordet. Det är här det ofta uppstår magi och nya idéer och riktningar, som man inte tänkt på tidigare, kommer fram. Med en bra grund att stå på finns det plötsligt möjlighet att se saker från en helt ny vinkel. Ibland skapar vi även grova modeller av en eventuell lösning, eller exempel på optimala användarresor. Länge leve post-its!

  icon_phase_4

  Fas 4 – prototyp

  Detta är processens byggfas. Vi har nu samlat in den information vi ska använda och strukturerat allt, så att vi är redo att skapa layouter och prototyper samt testa dem. Det är här lösningen börjar ta form. Det är också den här fasen vi oftast återvänder till för att optimera efter att vi har utfört våra tester. Vi tar reda på vad som bör visas var för att det ska bli så logiskt som möjligt för kunderna.

  icon_phase_5

  Fas 5 – tester

  För att ta reda på om det vi har byggt fungerar som förväntat måste det testas. Vi anordnar workshops och analyserar vad som fungerar, anpassar och testar igen tills vi har en optimal lösning.

  icon_phase_6

  Fas 6 – design

  När vi har våra slutgiltiga prototyper kan vi börja med designen. Vi konverterar layouter och prototyper till design som passar ert varumärke och avslutar med en design för hela lösningen.

  icon_phase_7

  Fas 7 – utveckling och optimering

  Lösningen lämnas över till våra utvecklare som konverterar design till kod. Det ger den slutgiltiga lösningen, som är redo att användas av kunderna. Här kan vi installera omfattande analysverktyg, som ger oss löpande och viktig återkoppling om kundernas användning, så att vi kan korrigera och optimera där det finns behov. På så sätt säkerställer vi att det fortsätter att vara den bästa möjliga lösningen för kunderna.

  Fler tjänster

  Naturligtvis erbjuder vi även fristående tjänster som kan kombineras med varandra. Ni kanske behöver en analys av var era utmaningar ligger eller behöver uppdatera er visuella identitet. Oavsett vilka utmaningar ni har är vi redo att hjälpa er.
  analyze_optimize

  Analys/optimering av er nuvarande lösning

  - Analys av användarresan
  - Innehållsoptimering
  - SEO-utvärdering
  - Hemsidans hastighet
  - Köpflödesanalys
  - Implementering av programvara för analys
  - Tester: vad fungerar och inte?
  - Nyhetsbrevsanalys
  - Omnikanal

  review_ux

  Granskning av webbplats/UX-analys

  - Användaranalys
  - Analys av användarresan och funktionaliteten
  - Kartläggning av och fokus på den visuella identiteten
  - Bedömning av färganvändning, knappar/CTA
  - Responsivt beteende
  - Webbplatsens flöde
  - Användning av skärmplats
  - Övergripande utseende och känsla
  - Förslag på bättre design
  - A/B-tester

  design_graphic

  Grafisk

  - Logotyputveckling
  - Utveckling av visuell identitet
  - Fotokompositioner
  - Framtagning av typsnitt
  - Alla typer av tryckt design

  Rasmus Smith

  Vill du veta mer om UX och design?

  Rasmus Smith

  Head of UX & Design

  +45 20 11 58 15