Skip to content

  Haminan Energia

  Solteq Electricity Distribution: Åter en ny och nöjd kund

  Två vindkraftsparker vid vattnet i Fredrikshamn, Finland.

  Haminan Energia är nöjd med sitt programval. ”Solteq Electricity Trade är lätt att använda och en pålitlig lösningsmodell”, konstaterar användningschef Mika Kuoppamäki gällande användarupplevelsen av lösningen hos Haminan Energia.

  2 vindkraftverk i hamnen i Hamina.

  ”Vi valde Solteq Electricity Distribution för att vi ville ge ledningen och styrelsen en tydlig rapportering som möjliggör analyser av olika scenarier. Lösningen producerar också data som stöder beslutsfattandet: vi får exempelvis data från förbruksställen på timnivå, vilket inte var förut möjligt”, berättar Kuoppamäki. ”Förstås kan lösningen användas till mycket annat också och vårt mål är att använda oss av Solteq Electricity Distribution till t.ex beräkning av avkastning, funderingar kring prissättningsscenarier samt investeringarnas påverkan i relation till intäkter och prissättningar.”


  ”Uppstartsprocessen skedde smidigt och vi ser fram emot att börja använda lösningen på allvar. Den kommer att ha en betydlig roll i hur vi följer upp vår affärsverksamhet”, berättar Kuoppamäki om planerna för framtiden.

   

  Läs mer om Solteq Electricity Distribution

  "Vi valde Solteq Electricity Distribution för att vi ville ge ledningen och styrelsen en tydlig rapportering som möjliggör analyser av olika scenarier. Lösningen producerar också data som stöder beslutsfattandet."

  Mika Kuoppamäki, användningschef, Haminan Energia

  Haminan Energia's logo.

  Haminan Energia

  Haminan Energia ägs av Fredrikshamn stad och är ett modernt energibolag. Bolaget har varit med i branschen i nästan 120 år och är en banbrytare inom förnybar energi och energigaser och satsar speciellt mycket på vindkraft, bioenergi samt utvecklingen av marknaden för biogas. Numera består 70% av bolagets elnätverk av så kallade vädersäkra nätverk.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842