Skip to content

  Förbättra din strategiska affärsplanering med en kundanpassad SaaS-lösning för elnätsbolag.
  Oavsett om du söker efter en bättre produkt för prissättning, affärsplanering, uppföljning eller rapportering, bara för att nämna ett fåtal, kan du finna en lösning i marknadens mest populära produkt. Med Solteq Electricity Distribution kan du utföra kostnadsbaserad affärsplanering, affärsuppföljning och ta ut olika prognoser.
  Programvaran utvecklas ock skalas enligt kundens och marknadens behov, och ger stort värde för alla nätbolag, oberoende av verksamhetens storlek. Du kan fokusera på din kärnverksamhet med hjälp av automatiserade verktyg och rapporter som möjliggör att ta mer informerade affärsbeslut.

  En surfplatta med grafisk information och figurer på skärmen.

  Fördelar för elnätsbolag

  • Förbättra prissättningen och förutse dess effekter på företag och kunder
  • Affärsplanera och övervaka utan ansträngning
  • Förbättra hantering och utvärdering av framtida scenarier
  • Ta beslut enklare och snabbare
  • Förminska finansiella och operativa risker
  • Dra nytta av automatiserade ock aktuella rapporter

   

  En del av elstolpen mot orange himmel.

  Solteq Electricity Distribution - lösningar för elnätsbolagens experter

  Prissättning

  Med modulen Prissättning planerar du tarifferna kostnadseffektivt och utan ansträngning. Du kan skapa flera olika prissättningsscenarien för att hjälpa dig hitta det bästa alternativet för ditt företag och dina kunder.

  Kostnader och kostnadsställen används för att allokera kostnader till olika typer av anslutningar och kunder. Beräkningarna baserar sig på den faktiska historiska konsumtionen och uppdaterade prognoser. Du kan fritt redigera tariffer och se hur olika tariffer påverkar dina intäkter.

  En del av elstolpen mot orange himmel

  Affärsuppföljning

  Denna modul moderniserar affärsuppföljning inom nätbolagen genom att tillhandahålla värdefulla verktyg för prognoser och analys. Du kan ta ut data i realtid med hjälp av anpassningsbara rapporter. Med hjälp av olika rapporter håller du koll på distribuerad och fakturerad energi, intäkter och mycket mer relaterat till din verksamhet.

  Du kan generera flera omfattande rapporter med många olika parametrar som uppdateras automatiskt. Genom modellering av prisstrukturer och priser kan du se hur det påverkar din verksamhet. Du kan koppla dessa samman med uppdaterad mätdata och se hur prisförändringar påverka olika kundgrupper eller till och med enskilda kunder.

  En del av elstolpen mot orange himmel

  Affärsplanering

  Den sista modulen, Affärsplanering, låter dig beräkna din avkastning och optimera din verksamhet. Med hjälp av detta planerar du din verksamhet långt in i framtiden samtidigt som du tar hänsyn till effekterna av den lokala regleringsmodellen. Du ser hur över- och underskott bildas och vad effekterna av olika förändringar, som nätinvesteringar, har på din verksamhet.

  Affärsplanering kombinerat med Prissättning och Affärsuppföljning ger en heltäckande lösning för beräkning av avkastning, prissättning av överföringsprodukter baserat på den, och övervakning och prognostisering av verksamheten.
  Jari Kokkonen

  Vår expert

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842