Skip to content

  Korpelan Voima

  Digitala kärnprocesser och Datahub-beredskap skapar framgång för Korpelan Voima på framtidens energimarknad

  En kvinna sitter i en soffa med en kaffemugg och en bärbar dator och tittar på Korpelan Voimas onlinetjänstsidor

  När Korpelan Voima valde Solteq

  för att förnya sitt kundinformationssystem och sina digitala kanaler, föll valet på Solteq på grund av deras förmåga att digitalisera energibolagets kärnprocesser och säkerställa systemens kompatibilitet med det internationella Datahub-systemet. Förnyelsen genomfördes med hjälp av kundinformationssystemet Solteq inWorks och plattformen Solteq i4U Online för digital slutkundskommunikation.

  “Att byta kundservice- och faktureringssystem är ett stort projekt för ett energibolag på grund av mängden av och komplexiteten i affärsprocesserna. Vi nådde de överenskomna systemmålen och höll tidtabellen tack vare de erfarna branscherfarna experterna, projektledarnas stora yrkesskicklighet och ett projektarbete som genomfördes i god anda. Vi är mycket nöjda med samarbetet och resultatet.”

  Antti-Jussi Vahteala, verkställande direktör för Korpelan Voima

  Ett stort digitalt framsteg

  Kundinformationssystemet Solteq inWorks digitaliserar Korpelan Voimas kundprocesser och skapar en grund för säker hantering av kunddata. Solteq i4U Online förbättrar kundupplevelsen hos Korpelan Voimas konsumenter genom att erbjuda avancerad rapportering och digitala tjänster mm.

  Problemfri anslutning till Datahubben

  I februari 2022 kommer all finska elbolag att ansluta sig till Datahubben, ett centraliserat system för utbyte av information mellan marknadens olika aktörer. Solteqs lösningar inWorks och i4U är fullt kompatibla med Datahubben vilket möjliggör en smidig övergång till en ny marknadsmodell och verksamhetsmiljö för Korpelan Voima och andra aktörer.

  En leende kvinna i en gul skjorta håller en katt i famnen

  Projektets leveransinnehåll

  • Solteq inWorks: Ett webbaserat kundinformationssystem som kan konfigureras och integreras efter energi- och VA-bolagets behov. Systemet inkluderar kundhantering, fakturering samt hantering av affärsdata, som kund-, produkt- avtal- och mätdata. Vidare integreras systemet med omgivande system och aktörer och hanterar all kommunikation med andra aktörer (via EdiEl och från 02-2022 via Datahubben i Finland)
  • Solteq i4U Online: En kundtjänstplattform som är avsedd för konsumenter och som är integrerad i Solteq inWorks-systemet. I onlinetjänsten kan kunden bland annat hantera sina avtal, uppdatera förbruknings- och faktureringsuppgifter, göra flyttanmälan och söka information.

  Projektets centrala fördelar för Korpelan Voimas affärsverksamhet

  • Effektiva och automatiserade processer för hantering av kunddata och kundservice
  • Bättre kundupplevelser med hjälp av digital service och rapportering
  • Integration mot Datahubben
  • En flexibel plattform förberedd för framtida marknadsändringar

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Director, Sales

  +358 40 054 2842

  Din specialist

  Mats Arvidsson

  Sales Manager

  +46 70 238 64 01