Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddspolicy

Solteq Abp

Dataskyddspolicyn som presenteras i detta dokument har bekräftats den 24 maj 2018 och träder i kraft den 25 maj 2018.

För oss på Solteq är det viktigt att skydda integriteten hos våra webbplatsbesökare och våra kunder. Därför är vårt mål att alltid skydda din personliga information så gott som möjligt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt lagstiftningen och samlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för varje syfte.


Som personuppgifter avses sådana uppgifter som hör ihop med en identifierad eller identifierbar fysisk person. Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi använder kakor (cookies) och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter hos Solteq.

Allmänt om personuppgifter


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

För behandlingen av dina personuppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning svarar Solteq Abp (FO-nummer 0490484-0) och dess koncernbolag (tillsammans ”Solteq”), som är registeransvarig. Personuppgifterna kan behandlas på Solteqs olika verksamhetsställen inom EU/EES-området. Om vi lägger ut behandlingen av dina personuppgifter till tredje parter eller utanför EU/EES-området, kommer vi alltid att säkerställa förekomsten av lagliga grunder och tillräckligt dataskydd.

För dataskyddsärenden på Solteq svarar den dataskyddsansvariga. Du kan kontakta Solteq via e-post för frågor om dataskyddet:DPO@solteq.com och per telefon: +358 (0)20 14444.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Ett effektivt dataskydd är mycket viktigt för oss. Personuppgifterna krypteras alltid när detta är möjligt med krypteringstekniker som vi använder och har konstaterat vara effektiva i våra system och vår datakommunikation.

Personuppgifterna är fysiskt skyddade med hjälp av säkra enhetsutrymmen samt passerkontroll. Tillgången till personuppgifterna är därtill begränsad till de anställda för vilka det är nödvändigt för att utföra sina arbetsuppgifter. Personerna som behandlar personuppgifterna är bundna av sekretess.

Vi berättar nedan om behandlingen av dina personuppgifter på Solteq.Hur och på vilken basis behandlas dina personuppgifter?


Syfte med behandlingen: marknadsföring, information och kundtjänst.

 • Kundtjänst och upprätthållande av kundförhållandet
 • Möjliggöra leverans och drift av Solteqs produkter och tjänster
 • Möjliggöra leveranser genom samarbete mellan Solteqs koncernbolag, underleverantörer och samarbetspartner
 • Skickande av nyhetsbrev
 • Skickande av meddelanden till investerare
 • Information om evenemang, produkter och tjänster från Solteq och Solteqs samarbetspartner, samt marknadsföring och direkt marknadsföring av dem
 • Personifiering av en persons webbplatsupplevelse eller annan kommunikation
 • Vidareutveckling av Solteqs produkter, tjänster och verksamhet
 • Svara på kontaktförfrågningar
 • Sköta lagstadgade skyldigheter

Grunderna för behandlingen

Verkställande av avtalet eller genomförande av åtgärder som föregår att avtalet ingås

Om du har beställt en viss produkt eller tjänst från Solteq eller om vi har genomgått förhandlingar med syfte att nå ett kontrakt, är behandling av personuppgifter nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att nå vårt avtal.


Laglig förpliktelse

Det är nödvändigt att hantera eventuell ångerrätt, till exempel för att verkställa de rättsliga skyldigheter som följer av konsumentskyddslagstiftningen. Solteq lagrar även vissa kvittouppgifter relaterade till kundrelationerna, vilket krävs enligt bokföringslagstiftningen.


Samtycke

Solteq hanterar de personuppgifter du överlämnat baserat på ditt samtycke, till exempel då företaget riktar dig direkt marknadsföring från samarbetspartner. Du har alltid rätt och möjlighet att återkalla ditt samtycke.


Berättigat intresse

Till exempel när syftet med behandlingen av personuppgifter är att kompensera Solteqs samarbetspartner, kan den rättsliga grunden vara Solteqs berättigade intresse. I situationer med berättigat intresse utvärderar vi alltid det uppnåeliga målet i förhållande till dina lagliga intressen och rättigheter.

Personuppgifter som behandlas

 • användarens namn- och kontaktuppgifter
 • användarens företag eller annan organisation, position och företagets eller annan organisations adress
 • uppgifter om användarens hårdvara, t.ex. märket av en dator eller en mobilterminalutrustning
 • information om användarens programvara, till exempel tillverkaren av webbläsaren eller operativsystemet
 • IP-adressen som används av användaren, terminalens IMEI-kod eller annan likvärdig identifierande kod
 • uppgifter som lämnats av användaren angående företagets eller en annan organisations utrustning
 • uppgifter om användningen och användningstillfällena av Solteqs produkter och tjänster
 • användarens användningsuppgifter för de olika funktionerna i Solteqs produkter och tjänster, såsom frekvens, tidpunkter och varaktighet för användningen
 • användarens användarnamn och lösenord till Solteqs produkter och tjänster, i ett krypterat format
 • uppgifter om de avtal som användarens företag eller annan organisation har ingått
 • uppgifter om anslutning till sändlistor
 • användarens kundresponser eller kundförfrågningar samt användarrelaterade tävlingsresultat
 • i vissa tjänster; uppgifter om användarens geografiska läge och hemort

Lagringstid

Personuppgifter lagras för marknadsföring och informationsändamål så länge personen har angett att han eller hon vill ta emot något av innehållet som erbjuds av Solteq. Om en person återkallar sin innehållsprenumeration, kommer hans eller hennes uppgifter att raderas om inte Solteq har en laglig anledning att lagra uppgifterna.

Personuppgifter lagras så länge som personen eller företaget som representeras av personen har en kundrelation med Solteq. Personuppgifterna lagras efter uppsägning av kundrelationen så länge som det finns laglig grund för lagringen till exempel enligt bokföringslagen.

Om en person återkallar sin innehållsprenumeration och det företag som han eller hon representerar inte har en aktiv kundrelation, kommer hans eller hennes uppgifter att raderas inom rimlig tid om inte Solteq har laglig grund för lagring av uppgifterna.

Uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in från personen själv via Solteqs webbplats, via telefon eller via annan kommunikation eller annat kontaktsystem och genom chattfunktionen på Solteqs sidor. Personen lämnar också själv ut uppgifter i samband med leverans av Solteqs produkter och tjänster och genom att använda Solteqs produkter och tjänster.

Personuppgifter kan erhållas från Solteqs underleverantör eller leverantör som levererar produkter eller tjänster till en persons organisation. Personuppgifter kan också erhållas när en användare loggar in eller identifierar sig via tjänster från tredje parter såsom Twitter, LinkedIn eller Facebook, i enlighet med villkoren för dessa tjänster.

För att genomföra tjänster kan uppgifter överföras till följande parter

Solteqs underleverantör eller huvudansvarig (till exempel en IT-tjänstleverantör, programvaruleverantör eller leverantör), samt till ett kundbolag, en kundorganisation eller ett prospekt som personen representerar.Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter på Solteq?


Du har alltid rätt att bestämma om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som angavs i början av denna dataskyddspolicy.

 

Återkalla sitt samtycke

Om vi behandlar din personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du när som helst rätt att helt eller delvis återkalla samtycket. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte behandlingen av dina personuppgifter innan samtycket återkallades.

Rätt att få tillgång till personuppgifterna

Du har rätt att få bekräftelse från oss om att vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få veta hur dina personuppgifter behandlas, såsom syftet med behandlingen och kategorierna av behandlade personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du begär flera kopior kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader.

Rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade

Du har rätt att utan dröjsmål få dina felaktiga personuppgifter korrigerade och rätt att komplettera dina ofullständiga personuppgifter genom att ge ytterligare uppgifter.

Rätt till radering av uppgifter, begränsning av behandlingen och motsättning

Solteq raderar dina personuppgifter på din begäran, förutsatt att Solteq inte är skyldig att lagra dem på grundval av skyldigheter mellan parterna eller tillämpliga lagar eller förordningar.

I vissa situationer som omfattas av dataskyddslagstiftningen har du också rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling av personuppgifter samt rätt att få dina personuppgifter överförda från ett system till ett annat.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten (utan att påverka något annat administrativt överklagande eller rättsligt skydd). Ett sådant klagomål lämnas till tillsynsmyndigheten i den EU/EES-medlemsstat där din vanliga bostadsort är, där du arbetar eller vars nuvarande dataskyddslagar och -förordningar påstås ha brutits enligt klagomålet. Solteqs huvudkontor ligger i Finland där den behöriga tillsynsmyndigheten är dataskyddsmyndigheten.Policy för kakor (cookies) på Solteqs webbplats


Vad är kakor (cookies)?

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Dessa används:

• (tillfälliga) sessionscookies som stängs när webbläsaren stängs, samt
• permanenta cookies som lagras på enheten du använder.

Mer information om cookies och användning av webbtjänster finns på Finska Kommunikationverkets sidor.

Cookies som är nödvändiga för användningen samt analytiska cookiesCookies tillåter oss att utveckla innehållet på vår webbplats så att det tjänar våra användare på bästa möjliga sätt. Dessutom hjälper cookies till att förbättra webbplatsupplevelsen genom att samla analysuppgifter om våra besökare. Cookies som är nödvändiga för användningen lagras till exempel av vår webbsidas bakgrundssystem Hubspot. Analysuppgifter samlas in bl.a. med hjälp av Google Analytics.

Tjänsten Hotjar använder vi för att producera anonyma besökarinspelningar och heta kartor för webbplatsen. Med den här informationen redigerar vi innehållet på webbplatsen så att användarupplevelsen är den bästa möjliga.

Chat-tjänsten möjliggör en dialog på våra sidor mellan användaren och vår kundtjänst.

Allmän information om cookies som används i reklam

Vår webbplats skapar också cookies för reklam så att vi kan ge våra besökare mer relevant annonsinnehåll. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men om användaren vill kan han eller hon redigera och ta bort webbläsarinställningar senare. Om cookies blockeras kan användningsmöjligheterna på webbsidor vara mer begränsade.

Webbplatsanvändarna har möjlighet att rensa sina cookies från webbläsaren och därmed återställa inriktningen av innehåll som var baserad på tidigare beteendeinformation. När du besöker vår webbplats efter att du har rensat din cookieinformation kan du neka lagrandet av all cookieinformation genom cookiefältet på skärmen.

Reklamcookies hjälper Solteq att välja det enligt vår uppfattning mest lämpliga annonsinnehållet för användaren. De kan också hindra att samma annonser syns.

Vissa tredjepartsleverantörer, såsom Google, kan använda cookies eller webbsignaler, så att användaren kan se vissa annonser när han eller hon besöker olika webbplatser. Uppgifter som samlas in via cookies och webbsignaler kommer inte att berätta för Solteq eller dess samarbetsbolag någon användares namn, kontaktuppgifter eller annan personlig information.

Tredje partens annonsörer kan också använda teknik för att mäta annonsernas effekt. För detta ändamål kan de använda en spårsignal (en GIF-fil av en pixels storlek) placerad på en webbplats för att samla in anonym information. Anonym information om webbplatsbesök hjälper annonsörer att designa personliga annonser för användare. Det är inte möjligt att ansluta till en viss person de funktioner som utförs online för att hjälpa till att samla information.

Reklamcookies och spårningspixlar på solteq.com

Facebook – En spårningspixel används för att rikta annonsering baserat på solteq.com-surfhistoriken på Facebook. 

Google AdWords – Vi använder AdWords för annonsering på Google-sökningar. Spårningen på vår webbplats hjälper oss att skapa anonyma marknadsföringsgrupper och mäta framgången med annonseringen.


Google DoubleClick – Display-reklamtjänsten möjliggör att riktad bannerreklam visas i olika reklamnätverk. 

LinkedIn – Insamlade data används för att erbjuda lämpligt innehåll i LinkedIn. 


AppNexus Match2One – Display-reklamtjänsten möjliggör att riktad bannerreklam visas i olika reklamnätverk.