Skip to content

  Produktinformation

  Högkvalitativ produktinformation har blivit en förutsättning för sömlös multichannel-handel

  Konkurrensfördelar genom produktinformationshantering

  Produktinformationens kvalitet har blivit en förutsättning för sömlös multichannel-handel. Solteq hjälper sina kunder att hantera viktig affärsinformation från olika områden och använda produktinformation för försäljnings- och marknadsföringsbehov.

  En stabil produktupplevelse för slutkunder

  Produkthantering säkerställer att produktinformationen är korrekt och konsekvent i samtliga kanaler. Det gör datahanteringen mycket enklare. En effektiv produktprocess sparar tid och resurser för mer produktivt arbete och säkerställer en stabil produktupplevelse för slutkunderna. Effektiv informationshantering har potential att ge betydande konkurrensfördelar.


  Heltäckande produktinformation förbättrar sökmotorernas resultat, minskar antalet returer och ökar kundnöjdheten. Berikad produktinformation möjliggör också snabbare marknadslansering av nya produkter och påverkar omsättningen positivt.

  Effektiv produktinformationshantering förbättrar kundupplevelsen

  Vikten av produktinformationshantering betonas eftersom kunderna förväntar sig mer exakt och omfattande produktinformation i samtliga kanaler. Kunder söker efter produktinformation online för att kunna fatta ett köpbeslut. Dessutom används olika onlinekanaler för att få idéer och inspiration. Fysiska butiker förväntas ge ännu bättre kvalitet och uppdaterad produktinformation. Djupgående produktinformation i kombination med en lämplig skrivbordslösning förbättrar säljarens förmåga att hjälpa kunderna.


  Produktinformationshantering kompletterar omnichannel-serviceupplevelsen och bidrar till att skapa en sömlös produktupplevelse. Väl fungerande produktinformationshantering effektiviserar även dina interna processer. Med centraliserad produktinformation går det snabbare att lansera nya produkter på marknaden, och den tid du sparar kan användas för att främja försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Centralt hanterad produktinformation minskar behovet av resurser och säkerställer spårbarheten mellan olika försäljningskanaler.

  Centralt hanterad produktinformation minskar behovet av resurser och säkerställer spårbarheten mellan olika kanaler


  Kostnadseffektiv hantering och distribution av produktinformation och digitalt material mellan olika kanaler är bara möjlig om informationen hanteras och berikas centralt. Informationen bör delas från en enda källa till butiker, trycksaker och digitala tjänster. Det kan vara svårt att upprätthålla en fungerande produktinformationsdatabas med många leverantörer och tusentals produkter i lager. När produktinformationen inte hanteras på rätt sätt är det lätt att den blir kaotisk.

  Uppdaterad information

  En centraliserad hantering av produktinformation och material i webbutiker och onlinetjänster säkerställer att den tillgängliga informationen är uppdaterad, berikad och tillgänglig för alla som behöver den – oavsett tid, plats eller språk.


  Ett system för produktinformationshantering (PIM, Product Information Management) för återförsäljare, importörer och tillverkare möjliggör:

  • centraliserad hantering av produktinformation mellan olika kanaler,
  • smidig hantering av produktbeskrivningar, priser, funktioner, bilder och videoklipp,
  • effektiv insamling, berikning och överföring av produktinformation genom olika faser och mellan olika försäljningskanaler.

  PIM-system (Product Information Management)

  En produktdatabas kan inte bara bygga på gott minne. Det krävs ett centraliserat system för att hantera produktinformation. Effektiv produktinformationshantering ger företag många oumbärliga fördelar.


  När kunderna jämför produkter så utvärderar de – utan att tänka på det – även kvaliteten på produktinformationen. Effektiv produktinformation omfattar bilder, teknisk information, instruktioner och allt annat som ligger till stöd för ett köpbeslut. Företag som tillhandahåller högkvalitativ information uppnår helt enkelt en högre omsättning.


  Med ett effektivt PIM-system kan nya produkter lanseras på marknaden snabbare. Produktinformationen behöver också anpassas efter kraven i olika kanaler. Till exempel behöver information presenteras på ett annat sätt i mobilen än på en stationär dator. Det lönar sig med andra ord att utnyttja möjligheterna med omnichannel fullt ut – och det kan du göra med Informaticas PIM-lösning Product 360.

  En heltäckande PIM-lösning inkluderar:

  • En portal för leverantörer
  • Avancerade funktioner för hantering av arbetsflöden
  • Flexibel datamodell och attributhantering
  • Hantering av klassificering och produktkataloger
  • Affärsriktlinjer
  • Kvalitetsstyrning och dataövervakning
  • Rapportering
  • Hantering av säkerhet och roller
  • Avancerade sökfunktioner
  • Rollspecifika vyer
  • Berikad informationshantering
  • Global och lokal datahantering
  • Hantering av språkversioner
  • Hantering av beroendeförhållanden
  • Expanderbarhet för andra domäner (leverantörer, kunder, platser, etc.)
  • Mångsidiga verktyg för datauppdatering
  • Prestanda och skalbarhet
  • Stöd för produkt-/industristandarder

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57