Skip to content

  Produktinformation

  En bra kvalitet på produktinformationen är en förutsättning för en s.k. sömlös handel via olika kanaler

  Konkurrensfördelar med produktinformation

  En bra kvalitet på produktinformationen ör en förutsättning för en s.k. sömlös handel via olika medium. Solteq hjälper sina kunder att hantera sina produkter i kärnverksamheten inom olika områden och att använda produktinformtionen för försäljnings- och marknadsföringsbehov.

  En gedeigen upplevelse av produkten för slutkunden

  Produkthantering säkerställer att produktinformation är korrekt och konsekvent oavsett medium som används. Detta gör datahantering mycket enklare. En strömlinjeformad produktprocess sparar tid och resurser för mer produktivt arbete och säkerställer en gedigen produktupplevelse för slutkunder. Bra hanterad information har potential att ge betydande konkurrensfördel.


  Omfattande produktinformation förbättrar sökmotorresultaten, minskar antalet produktreturer och ökar kundnöjdheten. Omfattande produktinformation möjliggör också snabbare marknadsinträde för nya produkter och påverkar försäljningen positivt.

  Bra underhållen produktinformation förbättrar kundupplevelsen

  Vikten av hantering av produktinformation är viktig eftersom kunder förväntar sig att få mer exakt och mångsidig produktinformation över kanalerna. Online-sökningar efter produktinformation görs för att stödja ett köpbeslut. Onlinekanaler används också för att hitta idéer och inspiration. Fysiska butiker förväntas ge ännu bättre kvalitet och uppdaterad produktinformation. Djupgående produktinformation i kombination med en lämplig stationär lösning förbättrar säljpersonalens förmåga att betjäna kunderna.


  Produktinformationshantering kompletterar tjänsterna för omnikanaler och hjälper till att skapa en sömlös produktupplevelse. Väl fungerande produktinformation hanterar också interna processer. Med centraliserad produktinformation går lanseringen av nya produkter snabbare och den sparade tiden kan användas för att stödja försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Centralt hanterad produktinformation minskar behovet av resurser och säkerställer spårbarhet över olika försäljningskanaler.

  Centrally managed product information reduces the need for resources and ensures traceability across the channels


  Kostnadseffektivt underhåll och distribution mellan systemen för produktinformation och digitalt material är endast möjligt om informationen hanteras och genoarbetas centralt. Information bör endast komma från ett system till butikeroch digitala tjänster. Det är viktigt att upprätthålla en bra produktinformationsdatabas innehållande många leverantörer och tusentals produkter i lager. När produktinformationen inte hanteras ordentligt hamnar man lätt i ett kaos.

  Uppdaterad information

  Den centraliserade hanteringen av produktinformation och material i webbutiker och tjänster säkerställer att den tillgängliga informationen är uppdaterad, genomarbetad och tillgänglig för alla som behöver den - oavsett tid, plats eller språk.


  Produktinformations hantering - PIM (Product Information Management) -ett system för försäljningsföretag, importörer och tillverkare:

  • centraliserad hantering av produktinformation,
  • enkel hantering av produktbeskrivning, priser, funktioner, bilder och videor,
  • effektiv insamling, förbättringoch överföring av produktionformation genom olika steg och över sörsöljningskanaler.

  System för hantering av produktinformation

  En produktdatabas kan inte enbart baseras på historik. Det krävs ett centraliserat system för hantering av produktinformation. Bra hanterad produktinformation ger företag många oumbärliga fördelar.


  Vid jämförelse av produkter utvärderar kunderna - även utan att de förstår det - kvaliteten på produktinformationen. Bra produktinformation betyder spektakulära bilder, teknisk information, instruktioner och allt som stöder ett köpbeslut. Företag som tillhandahåller kvalitetsproduktinformation gör helt enkelt bättre affärer.


  Med ett bra system för hantering av produktinformation kan nya produkter föras snabbare till marknaden. Produktinformation måste också justeras för olika medium. Till exempel måste information presenteras annorlunda på mobilen än på en traditionell webbplats. Det är värt att utnyttja möjligheterna med omnichannel till fullo. Med PIM - Informatica Product 360 kan detta göras.

  En omfattande PIM lösning inkluderar:

  • En portal för leverantörer
  • Avancerade funktioner för hantering av arbetsflöden
  • Flexibel datamodell och attributhantering
  • Hantering av klassificering och produktkataloger
  • Affärsriktlinjer
  • Kvalitetshantering och övervakning av data
  • Rapportering
  • Säkerhet och rollhantering
  • Avancerade sökfunktioner
  • Rollspecifika vyer
  • Utökad informationshantering
  • Global och lokal datahantering
  • Hantering av språkversioner
  • Beroendehantering
  • Expanderbarhet för andra domäner (leverantörer, kunder, platser etc.)
  • Mångsidiga verktyg för datauppdatering
  • Prestanda och skalbarhet
  • Stöd för produkt- / branschstandarder

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data