Skip to content

  Fingrid

  Högklassig och likformig data med tjänsten för datorversioner

  Fingrid - hill view illustration med vindkvarnar och elektriska stolpar

  Utgångsläge

  På elmarknaderna införs år 2021 en datahubb, det vill säga en centraliserad elektronisk plattform för utbyte av data, på vilken lagras data som används vid utbytet av information mellan Finlands elförsäljare och distributionsnätsbolagen. Denna datahubb effektiverar verksamheten på elmarknaderna, eftersom olika slags kärninformation som rör elförbrukning finns på ett ställe.

  Datahub

  Data som överförs till datahubben kommer från system som är mycket olika varandra. Därför ville Fingrid Oyj:s dotterbolag, Fingrid Datahub Oy, som ansvarar för datahubbens operativa funktion, förbereda en övergång så bra som möjligt och inledde i december 2016 ett förberedelseprogram av data, det vill säga en konkurrensutsättning mellan tjänster för dataversioner.


  ”Solteqs förslag var lämpligt enkelt, kompakt och ändamålsenligt. Tidtabellen var ambitiös, men genomförandet gick verkligt smidigt och var väl indelat i faser. Dessutom var vi verkligt nöjda med hur väl man i tjänsten hade tagit hänsyn till aktuella dataskyddfrågor som rör kunderna”, berättar Fredrik Södö, projektchef för Fingrid Datahub, om resultatet av konkurrensutsättningen.


  Det här gjorde vi

  Sommaren 2017 började Solteq och Fingrid förverkliga en tjänst med hjälp av vilken elbolagen skulle kunna säkerställa att deras data är högklassig och likformig. Tjänsten som klarar av stora mängder information öppnades för en pilotgrupp utsedd av Energiindustrin i oktober 2017 och för hela affärsområdet i april 2018.


  Tjänsten för datorversioner producerar automatiskt heltäckande rapporter, utifrån vilka elbolagen kan korrigera informationen i sina system så att den passar hubben. I pilotskedet samlade man även in användarnas erfarenheter, utifrån vilka tjänsten har utvecklats vidare.


  ”Tjänsten är verkligt enkel att använda och det finns tydliga instruktioner. Vi värdesätter verkligen att vi ett så här tidigt skede har fått möjlighet att omarbeta vår kundinformation så att den passar datahubben. Vi har också varit nöjda med hur snabbt Solteq har utvecklat tjänsten enligt användarnas kommentarer”, berättar Katja Repo, Nivos Energia Oy:s nättjänstexpert och en av användarna i pilotgruppen.


  Elbolagen kan använda tjänsten för dataversioner fram till att datahubben införs och antalet användare av tjänsten ökar kontinuerligt. Via tjänsten för datorversioner går informationen direkt till datahubben, så snart kvaliteten och likformigheten har säkerställts.

  What was the result?

  With the help of the data conversion service, more than 50 per cent of Finnish electricity companies have been able to check the suitability of their data with Datahub and make necessary changes. Juuso Kari, director, Business Solutions and Software, Solteq, is particularly pleased with the usability of the service.


  “The number of support requests after opening the service can be counted on the fingers of one hand. We have dedicated a great deal of effort into the clarity and straightforwardness so that users don’t have to spend their time on wondering. The amazing performance of the service has made it possible to widen the checks to cover measurement data, too, which originally was intended to be transferred directly to Datahub.


  The Datahub practice or the transfer to it is ongoing also in other Nordic countries but Kari describes the data conversion service as being quite exceptional compared to other countries.


  “We are proud that Finland is so well prepared for Datahub and that we have been able to smoothen the transition for the actors in the field. The data conversion service ensures that the quality of data will be as high as possible at the time of transfer.”

  Solteqs förslag var lämpligt enkelt, kompakt och ändamålsenligt. Tidtabellen var ambitiös, men genomförandet gick verkligt smidigt och var väl indelat i faser.

  Fredrik Södö, projektchef för Fingrid Datahub

  Fördelarna med datahubb-projekt:

  • Underlättar övergången till datahubb när tjänsten i god tid berättar om elbolagens beredskap och informationens kvalitet.
  • Hjälper till att aktivera branscjen och inleda förberedandet av informationen till datahubben.
  • Bolagen inom affärsområdet kan självständigt använda tjänsten och granska informationens kvalitet oberoende av Fingrid eller andra aktörer.

  • Tjänstens höga prestationsförmåga har möjliggjort en bredare användning än vad den ursprungliga tanken var.
  • Tjänsten utvecklas enligt användarnas kommentarer.

  Fingrid Datahub Oy är ett av Fingrid Oyj helägt dotterbolag, som har grundats för att sköta om den operativa verksamheten som rör datahubben. Dotterbolagets viktigaste uppgift är att tillhandahålla och utveckla en centraliserad tjänst för informationsutbyte på elmarknaderna och andra relaterade tjänster för parterna på elmarknaderna samt att administrera den registrerade information som elmarknaderna behöver.

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57