Skip to content

  Business Intelligence och analys

  Vi förser ditt företag med uppdaterad analys för att underlätta beslutsfattande och styrning

  Hur kan man använda business intelligence (BI) och analys i affärer?

  Vi förser ditt företag med uppdaterad analys för att underlätta beslutsfattande och styrning.

  Vi mäter och analyserar tillsammans med dig

  Att analysera data, kombinera data från olika källor och använda den som stöd i beslutsfattandet innebär konkurrensfördelar för ditt företag. Vi upprättar övervakningen av dina affärskritiska nyckeltal som en tjänst och hjälper dig att fatta välgrundade beslut i stället för att behöva gissa.


  Omfattande tjänster för business intelligence och analys

  Vi samlar in kundens affärsdata från olika informationssystem och förfinar, analyserar och visualiserar den i ett användbart format.

  Förutsägbarhet ökar konsekvensen och sparar tid

  Innovativa lösningar inom maskininlärning och artificiell intelligens i kombination med IoT-lösningar skapar större förutsägbarhet för din verksamhet och dina processer, och tillhandahåller verktyg för automatisk processövervakning och kontinuerlig optimering.


  Moderna datalagringslösningar

  Vi följer aktivt marknadsutvecklingen relaterad till våra kunders affärsprocesser och tekniska lösningar. Vi skapar molnbaserade och lokala lösningar efter behov. Vi tillhandahåller datalagringslösningar baserade på kundens behov i form av dimensionsmodeller eller datavalv.

  BI och analysverktyg vi använder

  Exempel på de verktyg vi använder för att lösa problem.

  • Microsoft Power BI
  • Azure SQL Database
  • Azure Analysis Services
  • Azure IOT
  • Azure Stream Analytics
  • Azure Machine Learning

  • SQL Server
  • SQL Server Integration Services
  • SQL Server Analysis Services
  • SQL Server Reporting Services
  • Amazon IOT
  • Amazon SnowFlake

  Mickey Soussah

  Din specialist

  Mickey Soussah

  Sales Lead, Commerce & Data

  +45 60 55 57 57