Skip to content

  Konsulttjänster för energibranschen

  Kunskap, kompetens, råd och praktiskt stöd för rationell användning av den digitaliserade miljön

  En grupp människor som konsulterar konsulttjänster vid ett bord, framför en elektrisk lampa

  Digitaliseringen

  Mängden tillgänglig information och det föränderliga affärsklimatet öppnar nya möjligheter men kräver också en vilja att anpassa verksamheten.

  Vi följer aktivt utvecklingen av energimarknaden och håller ett öga på framtiden: Vad händer efter omvandlingen? Vilken typ av företag lyckas i en föränderlig miljö? Vilka nya kompetenser krävs, och vilka möjligheter uppstår genom omvandlingen?


  Vi hjälper våra kunder att bygga en framgångsrik strategi, anpassa metoderna och förnya informationssystemen för att stödja förändringen.


  Vi tvekar inte att föreslå åtgärder för att få ut det mesta av möjligheterna till förändring, och vi hjälper er också att genomföra förändringarna – både stora och små.


  Öresundsbro bron mellan Danmark och Sverige vid solnedgången

  Exempel: Datahub Silta

  Vi är en proaktiv partner som arbetar mitt i elmarknadens omvandling och genererar ett betydande mervärde för ert företag. Vi erbjuder mer än bara skickliga medarbetare i era projekt. Ett exempel på det är Datahub Silta – ett unikt servicekoncept som stöder våra kunder i den storskaliga förändringen på elmarknaden och med utrullningen av Datahub.

  Energiföretagen står inför olika utmaningar när de anpassar sig mot Datahuben. Här ingår förnyade affärsprocesser, otaliga tekniska och operativa förändringar och adekvata egna resurser. Datahub Silta ger er en lösning på dessa utmaningar:

  1. Datahub Silta hjälper er att hantera förändringen med ett färdigt datapaket och ett verktyg för projektledning som tillhandahålls som en tjänst.
  2. Datahub Silta tillhandahåller fasta verktyg och metoder för förändringshantering och validering.
  3. Dessutom hjälper våra experter till med genomförandet av projektet vid behov.

  Datahub Silta underlättar energibolagets övergång till Datahub och ger transparens i genomförandet av hela projektet. Ett systematiskt genomförande av projektet, med skickliga experter, bidrar till minskade risker för verksamheten under denna unika förändring av marknaden.

  Jari Kokkonen

  Din specialist

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842