Skip to content

  Alva

  Raportointityökalulla läpinäkyvyyttä liiketoimintaan

  Alvan menestystarina- Jyväskylän silta

  Vesiosaaminen on Suomessa maailman huippua

  Alva-yhtiöt on kehittänyt yhdessä Solteqin kanssa Pisara BlueSpring -raportointityökalun, joka tuo läpinäkyvyyttä liiketoimintaan.

  Selkeyttä raportointiin

  Alva tarvitsi selkeyttä oman vesiliiketoiminnan raportointiin. Käytössä oli useita lähdejärjestelmiä ja tieto piti saada keskitetyksi. Vuonna 2018 aloitettiin Solteqin kanssa optimoidun vesihuollon palvelukokonaisuus, Pisara BlueSpring -hanke, jonka tavoitteena oli tuoda ennen kaikkea ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä toimintaan, sekä päästä eroon aikaa vievästä manuaalisesta työstä.

  Jo käytössä oleva uusi raportointiratkaisu on visuaalinen työkalu, joka kertoo samassa havainnekuvassa vedenkiertokulkua vesiverkossa aina tuotannosta jäteveden käsittelyyn. Samalla voidaan tarkastella veden koko elinkaarta ja liiketoiminnan tunnuslukuja.

  Kyseessä ei ole vain sisäisen raportoinnin työkalu, vaan se helpottaa muun muassa sidosryhmille, kuten viranomaisille, tehtävää pakollista raportointia. Pisara-työkalun avulla manuaalisen työn määrä on vähentynyt, mikä tekee raportoinnista nopeampaa ja mielekkäämpää.

  ”Tiesimme oman tarpeemme, mutta samalla ymmärsimme muiden toimijoiden tarpeen. Tuote on skaalattavissa muidenkin käyttöön. Tästä on etua koko Suomen vesihuollolle”, Alva-yhtiöiden asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen toteaa.

  Pilotoinnista opiksi

  Jukka Pennanen painottaa, että hanke on evoluutiota. Jo nyt hankkeen ensimmäisessä vaiheessa yhteistyökumppanit Alva ja Solteq ovat keränneet kokemusta ja oppia jatkokehitykseen. Avainasemassa on aktiivinen kommunikointi ja tehtävien priorisointi yhdessä.

  ”Pohjatyöhön pitäisi varata enemmän aikaa. Lähdimme vauhdilla tekemään, ja kiire potki takaisin. Tuotteen ulkoasun käytettävyyden miettimiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Kun insinöörit luovat, unohtuvat käyttäjät helposti. Aina voisi panostaa enemmän loppukäyttäjien kokemukseen”, Jukka Pennanen sanoo.

  Vaikka pohjatyö on tärkeää, Pennanen kokee, että pilotointiin olisi voitu lähteä jo varhaisemmassa vaiheessa. Vain kokeilemalla näkee, mikä toimii käytännössä.

  Nyt Alva kerää aktiivisesti tietoa ja käyttäjäkokemuksia asiakasrintamassa. Skaalautumisen varmistaminen, helppo integroitavuus ja automaation lisääminen ovat jatkokehityksen painopisteitä. Yhteistyöllä Solteqin kanssa on tärkeä rooli jatkossakin.

  Liiketoiminnan lisääntynyt ymmärrys ja tiedon kulku läpi organisaation tuottavat isoa lisäarvoa toiminnalle. Olemme tyytyväisiä siitä, että lähdimme tähän projektiin.

  Jukka Pennanen, asiakkuusjohtaja, Alva-yhtiöt Oy

  Pisara BlueSpring -raportointityökalun hyödyt Alvalle:

  • Liiketoiminnan läpinäkyvyys
  • Selkeyttä johtamisen tilannekuvaan
  • Manuaalisen raportoinnin väheneminen
  • Työn mielekkyyden lisääntyminen

  Alva-yhtiöt

  Lokakuussa 2019 Jyväskylän Energiasta tuli Alva-yhtiöt Oy. Alva tytäryhtiöineen tuottaa ja jakelee sähköä sekä tuottaa, myy ja jakelee lämpöä ja vettä omistamissaan verkoissa. Myös energia-asioissa Alva etsii jatkuvasti uusia tapoja ajatella ja toimia asiakastarpeet ja ekologia huomioiden. Yhtiöillä on halu kehittää alan osaamista sekä edistää myös seudullista yhteistyötä, maakunnan työllisyyttä ja kilpailukykyä. Alvan Pisara-palvelut ovat uudistaneet vesihuoltoa niin Suomessa kuin maailmalla.

  Mikko Hirvonen

  Yhteyshenkilö

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695