Skip to content

  Lääketietokeskus

  Pharmanalytics - terveydenhuollon tiedolla johtamisen tukena

  Binäärilukuja joista osa värjätty punaiseksi muodostaen sydänkuvion

  Pharmanalytics on Lääketietokeskuksen uusi data-alusta,

  joka yhdistää eri lähteistä saatavaa ja hyödynnettävää tietoa lääkkeen tosielämän käytöstä. Alustan päälle kehitettävät palvelut ovat Lääketietokeskuksen ydinliiketoimintaa. Alustan kehityksessä ja ylläpidossa Lääketietokeskuksen kumppanina toimii Solteqin BI & Analytiikka -yksikkö.

  Lääkehoidon toteutumisen analysointia

  Yksi Lääketietokeskuksen uusista palveluista on Real World Insights, joka yhdistää mm. tukkumyyntitilastot ja terveydenhuollon hoitoilmoitustiedot. Palvelun avulla terveydenhuollon toimijat voivat analysoida lääkehoidon toteutumista nopeasti ja joustavasti sekä alueellisella että pohjoismaisella tasolla. Solteq on ollut Lääketietokeskuksen kumppanina hankkeen alkumetreistä lähtien.


  ”Isossa kuvassa hankkeessa pyrittiin käyttäjien tarpeisiin vastaamisen lisäksi taustalla toimivan dataputken sujuvoittamiseen. Pilveen siirtyminen toi parannuksen prosessointinopeuteen, siihen miten dataa voidaan käyttää. Hanke tarjoaa myös hyvän pohjan tuotekehitykselle, skaalautuvuudelle ja ylläpidolle”, Lääketietokeskuksen Head of Analytics Mikko Polvi toteaa.

  Hyötyä sidosryhmille

  Pharmanalytics-alustan päälle rakennettujen palveluiden tiedot päivittyvät automaattisesti ja käyttäjät saavat palvelun avulla nopean yleiskuvan lääkehoidon trendeistä ja lääkehoidon muutoksista. Palveluissa voi seurata terapiaryhmän dynamiikkaa tarkastelemalla potilaille aloitettuja ja vaihdettuja lääkkeitä. Lääkkeiden kulutuslukujen rinnalle voidaan tuoda tarkentavia tietoja, kuten hoitoilmoitustietokannan mukaiset potilasmäärät. Raportit päivittyvät säännöllisesti ja dynaamiset kuvaajat helpottavat tietojen tulkintaa.


  Solteq tarjoaa Lääketietokeskukselle jatkuvia ylläpitopalveluita. Mikko Polven mukaan jo toteutuneet toimenpiteet mahdollistavat uusien toiminnallisuuksien luomisen asiakkaille tarjottaviin palveluihin. ”Yhteistyö on sujunut hyvin ja joustavasti. Pystymme yhdessä pohtimaan asioita ja hakemaan parasta ratkaisua suhteessa asiakastarpeisiimme. Solteq ei aja omaa agendaa vaan asiakkaan etua”, Mikko Polvi sanoo.

  Pilveen siirtyminen toi merkittävän parannuksen tiedon yhdisteltävyyteen ja prosessointinopeuteen.

  Mikko Polvi, Head of Analytics, Lääketietokeskus

  Pharmanalytics Real World Insights hyödyt:

  • Palvelun tehostuminen: eri lähteistä kerätyt tiedot löytyvät samasta paikasta ja päivittyvät automaattisesti
  • Tehokas raportointi antaa nopean yleiskuvan ja mahdollistaa tehokkaan reagoinnin markkinassa tapahtuviin muutoksiin
  • Usean tietolähteen yhdistäminen mahdollistaa uuden tyyppisten analyysien tekemisen ja uuden ymmärryksen luomisen

  Lääketietokeskus

  Lääketietokeskus on lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys. Lääketietokeskus tekee yhteistyötä lääkealan ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat viranomaiset, kuten Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos. Pharmaca Fennica -lääketietokannassa Lääketietokeskus ylläpitää ajantasaisia lääketietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, lääkealan yritysten ja terveydenhuollon järjestelmätoimittajien tarpeisiin.

  Lisätietoja: https://www.laaketietokeskus.fi/tiedolla-johtaminen/real-world-data

  Mikko Hirvonen

  Yhteyshenkilö

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695