Skip to content

  Elenia

  Keskitetyn tiedon analysointi auttaa johtamisessa ja vapauttaa aikaa asiakkaille

  Elenia - korkea sähkötolppa vasten keltaista taustaa

  Sähköverkkoyhtiö Elenian tavoitteena on johtaa liiketoimintaansa reaaliaikaiseen tietoon pohjautuen

  Elenian haaste on tuttu monessa muussakin yrityksessä. Useaan eri järjestelmään jakautunut tieto on työlästä ja aikaa vievä kerätä manuaalisesti. Yhtä lailla tiedon käsittely ja yhdisteleminen raporteiksi on hidasta ja johtaa voi johtaa tiedon vanhenemiseen usein siihen, että tieto on jo vanhentunutta päätöksenteon kannalta.

  Kumppanin kanssa asia kerrallaan liiketoiminnan parhaaksi

  Elenia haki ratkaisua siihen, miten tietoa voisi automaattisesti kerätä ja yhdistellä eri järjestelmistä yhdenmukaiseen, käytettävään ja visuaalisesti helposti ymmärrettävään muotoon samalla luoden uutta tietoa. Raportoinnin automatisoinnilla Elenia haki ratkaisua henkilöriippuvuuden poistamiseen ja tiedonkäsitellystä vapautetun ajan allokoimiseen asiakkaille tehtävään työhön.


  Solteq valikoitui yhteistyökumppaniksi soveltuvuusselvityksen kautta (Proof of Concept). Hannu Laine, Elenian IT-asiantuntija kertoo, että Solteq teki vaikutuksen proaktiivisella otteella ja osoittamalla ymmärtävänsä Elenian liiketoimintaa, mutta myös tietovarastoinnin, analysoinnin ja raportoinnin teknologisen puolen.


  Laine kertoo, että Elenia tuottaa palveluja vahvan kumppaniverkoston kanssa ja luottaa valittuihin kumppaneihinsa läpi koko organisaation sähköverkon rakentajista palveluntarjoajiin.


  ”Yhteistyömme Solteqin kanssa on alusta lähtien täyttänyt kumppanuuden kriteeristön pyrkiessämme yhteiseen hyvään. Luottamus ja sitoutuminen yhteistyöhön on avainasemassa, niin kuin myös saman tahtotilan ja tulevaisuudennäkymän jakaminen”, Laine avaa näkemystään kumppanuudesta.


  Kumppanilta odotetaan luonnollisesti korkeaa ammattitaitoa ja kokemusta. ”Toiveenamme on sparrailukumppani, joka myös osaa esittää ja luoda meille sopivia ratkaisuja – jopa silloin kuin emme itse pysty riittävän tarkasti määrittämään tarpeitamme”, Laine jatkaa.


  “Aidossa kumppanuudessa ei ole meitä ja heitä, vaan yhteinen tiimi, joka joustavasti hyödyntäen kaikkien vahvuuksia pyrkii optimaaliseen lopputulokseen”, Laine summaa.

  Mitä saatiin aikaiseksi?

  Solteqin ja Elenian välisen yhteistyön ensimmäisenä tuotoksena luotiin tiedolla johtamisen ratkaisu, joka ei pelkästään palvele tämän hetken liiketoimintaratkaisuissa, vaan skaalautuu jatkossa uusille alueille ja palveluihin. Toteutuksen pohjalla on Microsoftin SQL Server ja visuaalinen käyttöliittymä toteutettiin Microsoftin Power BI:lla. Ratkaisussa hyödynnetään mm. verkonrakentamisprojektien ennusteita ja suunnittelua, rakentamis-, talous-, verkko- ja maanomistajatietoja sekä dataa reklamaatioista, kytkennöistä, sopimuksista ja tyytyväisyyskyselyistä.


  Ratkaisun avulla tarkastellaan liiketoiminnan päivittäisien avainlukujen lisäksi myös materiaalin- ja investointiohjelman hallintaan liittyviä asioita. Ratkaisu tuo myös helpotusta rakennuttajille ja projektipäälliköille. Uusi ratkaisu on selkeästi vaikuttanut loppukäyttäjien tyytyväisyyteen, kun käyttökokemus on parantanut aiempaan raportointiin nähden. Yhteistyö Solteqin ja Elenian välillä jatkuu hyväksi havaitulla kumppanimallilla ratkaisun laajentuessa tulevan vuoden aikana.

  Aidossa kumppanuudessa ei ole meitä ja heitä, vaan yhteinen tiimi, joka joustavasti hyödyntäen kaikkien vahvuuksia pyrkii optimaaliseen lopputulokseen.

  Hannu Laine, IT-asiantuntija

  Yhteistyön hyödyt Elenialle

  • Aikaa ja resursseja säästyy, kun tiedolla johtamiseen tarvittavat raportit syntyvät automaattisesti normaalin työn tuloksena.
  • Visuaalinen ja helposti omaksuttava, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä ratkaisu tiedolla johtamiseen.

  • Selkeä kumppanimalli, jonka avulla voi toteuttaa ratkaisuja tehokkaasti.
  • Liiketoimintatarpeita aidosti ymmärtävä kumppani, joka pystyy proaktiivisesti ehdottamaan ja toteuttamaan ratkaisuja.

  Elenia Oy palvelee 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Lisäksi kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Toimimme ympäristöstä huolehtien ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä

  Mikko Hirvonen

  Yhteyshenkilö

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695