Taloudellinen tieto

Avainlukumme vuosittain

Tutustu tärkeimpiin lukuihimme.

Liikevaihto MEUR

Liikevoitto MEUR (ennen kertaluonteisia eriä)

Omavaraisuusaste (%)

Henkilöstö keskimäärin tilikauden lopussa

Sulje haku