Taloudellinen tieto

Tutustu tärkeimpiin lukuihimme.

Liikevaihto MEUR

*Yhtiö on ottanut IFRS 15 -standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti, ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu.

Oikaistu liiketulos MEUR

Omavaraisuusaste (%)

Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana