Skip to content

  15.09.2020

  Solteq Oyj suunnittelee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa lunastavansa kokonaan 2021 erääntyvän 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa

  Solteq Oyj
  Sisäpiiritieto
  15.9.2020 klo 13.00

  Solteq Oyj (”Solteq” tai ”Yhtiö”) harkitsee uuden nimellisarvoltaan arviolta 25 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua (”Uusi Joukkovelkakirjalaina”). Suunnitellusta liikkeellelaskusta saatavat varat käytettäisiin ensisijaisesti Yhtiön olemassa olevan joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi ja Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 

  Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Yhtiö tulee hakemaan Uuden Joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Danske Bank A/S toimii Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä ja Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. 

  Solteq on lisäksi päättänyt käyttää mahdollisuuttansa lunastaa kokonaan nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa, jonka ISIN-koodi on FI4000157631 (”Joukkovelkakirjalaina”) Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Joukkovelkakirjalainan ulkona oleva määrä on 24,5 miljoonaa euroa ja sen vuotuinen kiinteä korko on 6,00 prosenttia. Edellyttäen, että Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutuu, ulkona oleva Joukkovelkakirjalaina lunastetaan kokonaisuudessaan arviolta 13.10.2020 (”Lunastuspäivä”) kunkin Joukkovelkakirjalainan osalta 101,25 prosentin hintaan lainan nimellisarvosta (Nominal Amount, kuten määritelty Joukkovelkakirjalainan ehdoissa), lisättynä Lunastuspäivään mennessä kertyneillä ja maksamattomilla koroilla.

  Tämä ilmoitus Joukkovelkakirjalainan vapaaehtoisesta lunastuksesta annetaan joukkovelkakirjalainanhaltijoille Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Joukkovelkakirjalainanhaltijoille osoitettu englanninkielinen ilmoitus vapaaehtoisesta lunastuksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

  Joukkovelkakirjalainan lunastus ja joukkovelkakirjalainanhaltijoille annettu Joukkovelkakirjalainan vapaaehtoista lunastusta koskeva ilmoitus ovat ehdollisia sille, että Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutuu. Solteq ei lunasta, eikä sillä ole velvollisuutta lunastaa, Joukkovelkakirjalainaa joukkovelkakirjalainanhaltijoille osoitetun vapaaehtoista lunastusta koskevan ilmoituksen perusteella, ellei Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ole tapahtunut viimeistään Lunastuspäivänä.

  Joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 29.9.2015 alkaen kaupankäyntitunnuksella STQJ060020. On odotettavissa, että Yhtiö tulee hakemaan Joukkovelkakirjalainan poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

  Mikäli Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ei ole toteutunut viimeistään Lunastuspäivänä, Joukkovelkakirjalaina pysyy ulkona ja koron kertyminen jatkuu Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: +358 50 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

  Jakelu

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Liite: 

  Notice of voluntary total redemption 

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

  Tärkeitä tietoja

  MiFID II -tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset sijoittajat kattava kohdemarkkina

  Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, Uudelle Joukkovelkakirjalainalle määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

  (i) Uuden Joukkovelkakirjalainan kohderyhmään kuuluvat hyväksytyt vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”); ja

  (ii) kaikki jakelukanavat Uuden Joukkovelkakirjalainan jakelemiseksi ovat asianmukaisia.

  Uutta Joukkovelkakirjalainaa myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Uudelle Joukkovelkakirjalainalle oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat.

  Lisätietoa

  Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole Uutta Joukkovelkakirjalainaa koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä Uutta Joukkovelkakirjalainaa myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

  Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalasille henkilöille (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)) tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

  Tämä tiedote ei ole tarjous Uudesta Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Uutta Joukkovelkakirjalainaa koskevaa esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille tiedote voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.