Skip to content

  Fingrid Datahub Oy

  Yhteistyöllä kohti Suomen Datahubin lanseerausta

  Voimajohtolinja kaupunkisilhuettia vasten ruohokentällä.

  Fingrid Datahub Oy toteutti mittavassa hankkeessa Suomeen Datahubin, joka toimii keskitettynä tiedonvaihtojärjestelmänä sähkön vähittäismarkkinoilla.

  Datahub nopeuttaa, selkeyttää ja tehostaa sähkömarkkinoiden yleistä tiedonkulkua Suomessa. Tässä keskitetyssä vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmässä kaikki keskeiset sähkön kulutukseen liittyvät tiedot ja tapahtumat on nyt koottu yhdelle alustalle, jossa ne ovat aina ajan tasalla ja kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla. Datahub siis parantaa osapuolten toimintakykyä. Laajemmassa mittakaavassa Datahub voidaan nähdä myös osana EU-säännöstön toimeenpanoa ja se mahdollistaa tiedonvaihtomekanismeja esimerkiksi uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä. 

  Datahubin perustamisprojekti oli todella haastava ja monitahoinen. Projekti sisällytti mukaan suomalaisia markkinaosapuolia, noin 80 sähkönmyyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä. Käyttöönotossa kaikkia osapuolia kosketti sama aikataulu ja toimenpiteiden askellus. 

  Fingrid Datahub Oy ja Solteq Utilities Consulting aloittivat vuonna 2020 menestyksekkään yhteistyön, jossa luotiin systemaattinen prosessi ja vaadittu askellus markkinaosapuolten saattamiseksi Suomen Datahubiin. Hankkeessa sovellettiin Solteq Utilities Consultingin kehittämiä työkaluja, menetelmiä, testausprosesseja ja asiantuntijaosaamista. Hankkeen edistämiseksi laadittiin yksityiskohtaiset projekti- ja Go-Live -suunnitelmat, sekä määriteltiin tarvittavat harjoituskierrokset, joiden avulla projekti saatiin maaliin. Aktiviteettien edistymisestä rakennettiin seuranta ja sitä käytettiin varsinaisen Datahub Go-Live -valmiuden mittarina. Solteq Utilities Consultingin asiantuntijat olivat keskeisissä rooleissa suunniteltujen projektivaiheiden läpiviennissä. Harjoitukset ja käyttöönottovaihe saatiin maaliin niille suunnitellussa aikataulussa.  

  Yhteistyö jatkuu hedelmällisenä kohti uusia yhteisiä kehittymisen mahdollisuuksia. 

  “Solteqin osaaminen vastasi hyvin tarpeitamme ja täydensi resurssejamme ammattitaidollaan. Olemme tyytyväisiä päätökseemme luottaa tässä asiassa Solteqin asiantuntemukseen ja palveluihin. Oli ilo seurata kuinka yhteinen luottamus syntyi voittajatiimin sisällä, eri organisaatioista ja eri osaamisalueista tulevien osallistujien kesken.”

  Pasi Aho, toimitusjohtaja, Fingrid Datahub Oy

  Asiantuntijasi

  Finland

  Sami Vuori

  Sami Vuori

  Manager, Solution Creation & Offering

  +358 40 535 2345

  Tiina Laiho

  Tiina Laiho

  Director, Consulting

  +358 50 476 7079

  Kalle Koskela

  Kalle Koskela

  Manager, Solution Delivery

  +358 40 579 8856