Skip to content

  21.10.2022 — lukuaika 6 minuuttia

  Markkinoinnin automaation hyödyt

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Itse markkinoinnin automaatiota on hankala määritellä yhteen lauseeseen sen moniulottuvuuden takia, mutta yksinkertaistetusti sillä tarkoitetaan markkinoinnin rutiinien automatisointia, kuten automaattisten ja personoitujen viestien lähettämistä vanhoille sekä uusille asiakkaille ostopolun oikeassa vaiheessa.

  Oleellista on erilaisten toimenpiteiden ja tapahtumien tuloksellinen mittaaminen ja seuraaminen. Kun markkinoinnin automaatio on tehokäytössä, se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Hyödyt ovat moninaiset ja ne skaalautuvat usein yrityskohtaisesti riippuen tavoitteista ja mittareista.

  Ascend2 teki vuonna 2022 tutkimuksen markkinoinnin automaation käyttöönoton onnistumisesta eri yrityksissä. Se toteutettiin kyselytutkimuksena helmikuussa 2022, johon vastasi yhteensä 393 markkinoinnin ammattilaista ympäri maailman. Haluamme erityisesti nostaa esille hyödyt, joita markkinoijat ovat tunnistaneet markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotossa.

  Markkinoinnin automaation keskeisimmät hyödyt:


  Markkinoinnin automaation keskeisimmät hyödyt

  Hyötyjä löytyy melko paljon, eikö vain? Lähes puolet asiantuntijoista on sitä mieltä, että markkinoinnin automaatiojärjestelmä parantaa asiakaskokemusta. Ajankäyttö on tehostunut sekä data ja päätöksenteko parantunut yli kolmasosalla liidien laadusta ja generoimisesta puhumattakaan. Miten näihin hyötyihin käytännössä päästää? 

   

  👇
  Lataa maksuton oppaamme
  ja siirrä markkinoinnin toimenpiteesi nykyaikaan.

  Lataa opas

   

  1 Asiakaskokemuksen paraneminen

  Nykyajan kuluttajien äänestäessä entistä helpommin jaloillaan, yritysten on tuotettava heille lisäarvoa tuovaa sisältöä, ja jaella se oikeaan aikaan, oikeassa paikassa sekä oikeiden kanavien kautta. Automatisoidut kampanjat luovat ekosysteemin, joka tavoittaa asiakkaasi oikea-aikaisesti ohjaten heitä kohti konversiota ja luoden liideistä kanta-asiakkaita sekä brändilähettiläitä. Huolellisesti suunniteltuna markkinoinnin automaatiojärjestelmä pitää huolen siitä, etteivät asiakkaat tipu ostopolulta pois tai saa heille epärelevanttia viestintää. Ethän halua lähettää kenkien alennuskoodia asiakkaalle, joka on juuri tilannut kengät kaupastasi normaaliin hintaan tai unohtaa harkintavaiheessa olevaa potentiaalista ostajaa, joka epätoivoisesti kaipaisi lisätietoa ja tukea ennen ostopäätöksen tekemistä?

   

  2 Ajankäytön tehostuminen

  Automatisoitujen hoitomallien sekä selkeiden tavoitteiden ansiosta ajankäyttöä vapautuu markkinoinnin kehittämiseen. Säästetyn ajan avulla voit ottaa sisällöntuotannon ja viestinnän taas haltuun ja tehostaa brändiviestisi eteenpäin viemistä. Tämä tietenkin edesauttaa taas asiakaskokemuksen paranemista. Markkinoinnin automaatio ei siis ainoastaan tehosta mainoseurojen käyttöä vaan myös itse markkinoijan ajankäyttöä, jolloin resurssejasi vapautuu uusien ideoiden kehittämiselle päivittäisten markkinointitoimenpiteiden lisäksi.

   

  Markkinoija kirjoittaa sisältömarkkinointia markkinoinnin automaatiojärjestelmään

   

  3 Datan ja päätöksenteon paraneminen

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmä kerää ja yhdistää arvokasta tietoa toimenpiteiden analysoimista varten. Oikein kerätty ja analysoitu data tukee päätöksentekoa ja helpottaa toimenpiteiden jatkojalostamista. Voit myös unohtaa datan manuaalisen lataamisen, muokkaamisen ja yhdistelemisen monesta eri paikasta tarvittaviin muotoihin ja järjestelmiin. Näin vähennetään myös inhimillisten virheiden vaaraa, jolloin asiakas saa esimerkiksi klassisesti sähköpostin otsikolla ”Hei [firstname]!”. GDPR:ää unohtamatta, oikeanlaisella työkalulla olet itse hallinnassa siitä, millaista dataa asiakkaistasi kerätään, mihin se säilötään ja miten sitä hyödynnetään.

   

  4 Liidigenerointi ja liidien hoidon kehittyminen

  Asiakasdatan perusteella visualisoit ostopolkuja, analysoit asiakaskäyttäytymistä sekä löydät mahdollisesti uusia segmenttejä ja ostajapersoonia. Liidigeneroinnilla autat uusia potentiaalisia asiakkaita astumaan ostopolulle ja oikein toteutetun hoidon, tai ”nurturoinnin”, avulla johdatat liidejä ostopolulla eteenpäin kohti konversiota ja kanta-asiakkuutta. Tehokas liidigenerointi parantaa liidien laatua, etkä enää kuluta aikaa, saatikka rahaa, vääränlaisten liidien johdatteluun.

   

  Markkinoinnin automaatio tuo nopeita tuottoja kuvitetussa kuvassa olevalla markkinoijalle

   

  5 Budjetin kohdentamisen tehostuminen

  Oikein kerätyn ja mitatun datan avulla voit kohdentaa mainontaan käytetyn rahan tehokkaasti oikeisiin toimenpiteisiin konversion syntymisen kannalta. Tunnistat keskeisimmät kosketuspisteet ostopolun varrelta ja tiedät, miten budjetti kannattaa kohdistaa kanavittain konversion saavuttamiseksi. Et enää ainoastaan keskity viimeisen klikin kanavaan, vaan tarkastelet kriittisesti ostopolun jokaista vaihetta antaen niille oman arvon.

   

  6 Personointimahdollisuuksien kasvaminen

  Datan avulla tunnistat, missä vaiheessa asiakas astuu ostopolulle, sekä missä kanavissa ja millaisia viestejä hänelle kannattaa toimittaa. Järjestelmän avulla viestien kohdentaminen ja jakelu helpottuu ja tehostuu, jolloin parannat yksilöllistä 1-to-1 viestintää asiakkaidesi kanssa. CDP-data mahdollistaa asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja mieltymysten tunnistamisen, jolloin kykenet tarjoamaan personoitua asiakaskokemusta monikanavaisesti.

   

  Inbound markkinoinnin automaation keskiössä kuvastaa puhelimesta esiin tuleva magneetti joka vetää puoleensa sosiaalisen media reaktioita

   

  7 KPI-metriikoiden mittaamisen tehostuminen

  Jokaisella yrityksellä on omat KPI-mittarit, jotka kertovat, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa liiketoiminnan keskeiset tavoitteet. Tavoitteet voi olla helppo määritellä liiketoimintakohtaisesti, mutta niiden oikeanlainen mittaaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Saattaa myös olla, että toimialalla parhaaksi koetut KPI:t eivät toimikaan positiivisesti yrityksen tuloksen kannalta. Tästä syystä mittauspisteiden määrittely ja analysointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta tunnistat ”turhat” mittarit ja panostat resurssit tärkeimpiin.

   

  8 Markkinoinnin toimenpiteiden yhdistyminen

  Markkinoinnin automaatio helpottaa ja nopeuttaa ennen kaikkea markkinoinnin toimenpiteiden toteuttamista, kuten datan analysointia, markkinointiviestintää sekä maksettua mainontaa. Erilaisia analytiikan työkaluja on runsaasti. Klassisimpana on varmasti Google Analytics 4, joka on tuonut monelle harmaita hiuksia vuoden 2022 aikana. Pakkaa sekoittaa vielä eri mainosalustojen, kuten Google Adsin ja sosiaalisten medioiden omat datat. Analytiikkatyökalujen lisäksi pitäisi osata hallita eri maksetun mainonnan alustat sekä lukuiset viestintäkanavat, joihin asiakkaat ovat pirstoutuneet. Oikein valittu automaatiojärjestelmä yhdistelee eri järjestelmien dataa, mahdollistaa niiden tehokäytön ja hyödyntää halutessasi arvokasta asiakasdataa maksetun mainonnan kohdistamisessa.

   

  Markkinoinnin automaatio robotti yhdistää hyötyjä käyttäjälle

   

  Markkinoinnin automaatio – projektista tulokselliseen prosessiin

  Kasasimme sinulle kattavan oppaan markkinoinnin automaation projektin aloittamisesta, järjestelmän tehokäytöstä sekä sen tärkeimmistä elementeistä. Oppaan avulla vältät suurimmat sudenkuopat, kasvatat ymmärrystäsi automaatiojärjestelmän hyödyistä sekä osaat arvioida, mitä ajallisia ja rahallisia resursseja projektin käynnistäminen vaatii.

   

  Oppaan lukemisen jälkeen ymmärrät:

  • Kuinka aloittaa markkinoinnin automaatio –projekti

  • Mitkä tekijät tehostavat olemassa olevaa automaatiojärjestelmää

  • Mitä hyötyä järjestelmästä on omalle yrityksellesi

  • Mitä käyttöönotto vaatii

  • Mitä projekti maksaa ja miten nopeasti se alkaa tuottaa

  Lataa alta maksuton oppaamme ja siirrä markkinoinnin toimenpiteesi nykyaikaan.

   

   
  Lataa maksuton oppaamme ja siirrä markkinoinnin toimenpiteesi nykyaikaan.

  Lataa opas

  Markkinoinnin automaatio opas

   

   

  👉 Tutustu myös markkinoinnin automaation palveluihimme!

  Markkinoinnin automaatio