Skip to content

  14.03.2019 — lukuaika 3 minuuttia

  Verkkokauppa–asiakkaisiin vaikuttaminen markkinoinnin automaatiolla

  Markkinoinnin automaation on tarkoitus tehostaa ja automatisoida markkinoinnin toistuvia prosesseja, pisteyttää liidejä sekä ylläpitää vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Markkinoinnin automaation avulla voidaan kontaktoida nykyisiä asiakkaita siten, että kommunikaatio herättää heidän kiinnostuksensa ja on suunnattu nimenomaan tietylle ostajapersoonalle.

  Nykyisin yksi verkkokauppabisneksen onnistumisen edellytyksistä on se, että markkinoinnin automaation trendit tunnetaan ja markkinoinnissa osataan lähestyä tiettyä asiakassegmenttiä oikealla kulmalla ja taktiikalla. 

  Eri tapoja kasvattaa myyntiä nopeasti

  Markkinoinnin automaation haltuunotto vaatii monenlaisia resursseja ja investointeja. On tärkeää, että kaikki markkinointimateriaalit – sähköpostit, erilaiset mainokset ja laskeutumissivut – ovat linjassa keskenään ja viesti on kokonaisuudessaan selkeä. Personoitujen laskeutumissivujen saralla monessa verkkokaupassa on vielä paljon tehtävää, joten projekti voidaan käynnistää helpommista markkinoinnin automaation toimenpiteistä.  

  Myyntiä voidaan kiihdyttää monin tavoin, esimerkiksi muistuttamalla verkkokauppa–asiakkaita tuotteista, joita he ovat katselleet. Tuotteita voidaan myös mainostaa lisäämällä tuotesuositteluja verkkokauppojen tuotesivuille ja mainostaa hyvin myyviä tuotteita merkiten ne suosituimmiksi tuotteiksi. Tiettyjä tuotteita voi nostaa esille myös automatisoiduissa, räätälöidyissä sähköposteissa asiakasryhmä ja sen kiinnostuksen kohteet huomioiden. 

  Tarjoukset ja alekoodit ovat usein nopea tapa kasvattaa myyntiä, mutta tätä vaihtoehtoa on syytä käyttää harkiten. Kun ale–kampanja suunnataan asiakkaille, jotka harvoin palauttavat tuotteita ja joiden keskimääräinen ostoskorin hinta on suhteellisen korkea, on kampanja todennäköisimmin tuottava. Usein asiakkaita myös muistutetaan ostoskoriin jääneistä tuotteista lähettämällä heille muistutusviesti ja kehoite ostaa tuotteet. Jos tällaisessa muistutusviestissä tarjotaan mukana myös alennus, toimii se tehokkaammin kuin pelkkä muistutus. Verkkokaupat myös jakelevat melko auliisti 20–25 % alennuksia seuraavasta tilauksesta, mikäli tilattua tuotetta ei olekaan varastossa tai jos tilauksen toimitus viivästyy. Näin voidaan pyrkiä varmistamaan, että asiakas palaa ja jää hyvälle mielelle.   

  Tunteisiin ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat sadat eri motivaattorit

  Tunnesiteen luominen asiakkaaseen on tärkeää ja markkinoinnin automaatiossa käytetyillä sisällöillä ja kohdennuksilla voidaan vahvistaa sidettä brändin ja asiakkaiden välillä. Harward Business Review:ssä (Nov 2015 Issue) julkaistujen tutkimustulosten mukaan sadat tunnemotivaattorit vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen ja sitoutuneisuus brändiin näkyy asiakkaiden ostokäyttäytymisessä positiivisella tavalla. Tässä alla merkittäviä motivaattoreita, joilla on selkeä vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä kannattaa huomioida viestejä, sisältöjä, kampanjoita sekä strategioita suunniteltaessa. 

  Kuluttaja haluaa 

  • erottautua massasta
  • luottaa positiiviseen tulevaisuuteen 
  • voida hyvin ja nauttia vapaana ja stressittömänä elämästä
  • tuntea yhteenkuuluvuutta tiettyyn ryhmään tai yhteisöön 
  • elää merkityksellistä ja sisältörikasta elämää
  • suojella ympäristöä ja luontoa

  Viimeisimpänä mainittu motivaattori ei tänä päivänä ole suinkaan vähäisin. Huoli ympäristöstä ja ilmaston lämpenemisestä vaikuttaa yhä useamman meistä käytökseen. Ja on syytäkin vaikuttaa. Turhia ostoksia halutaan välttää ja kulutustottumuksia yritetään muuttaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

  Markkinoinnin automaatio ei tapahdu automaattisesti, mutta lopussa kiitos seisoo 

  Tehokkaalla analytiikan seurannalla rekisteröityneen kävijän tai nykyisen asiakkaan toiminta verkkokaupassa tulee huomioiduksi. Tällöin markkinoinnin automaatio on oikea-aikaista ja kohdennettua. Kaikki tämä vaatii paljon suunnittelua ja resursseja. Lopussa kiitos seisoo prosessien tehostumisen ja entistä tyytyväisempien asiakkaiden muodossa. Tämä taas tarkoittaa kasvavia konversioita ja parempaa ROI:ta. 

   

   

   

   

   

   

  Markkinoinnin automaatio, verkkokauppa, personoitu markkiointi